Calculator voor windsnelheden
    Voer een snelheid in:   Antwoorden:
  mph (miles per uur)   mph
  knots   knots
  m/s (meters per seconde)   m/s
  ft/s (feet per seconde)   ft/s
  km/h (kilometers per uur)   km/h
   

Kracht Benaming Km/h m/sec Knopen
0  Stil 0 - 1 0 - 0,2 < 1
1  Zwak 1 - 5 0,3 - 1,5 1 - 3
2  Zwak 6 - 11 1,6 - 3,3 4 - 6
3  Matig 12 - 19 3,4 - 5,4 7 - 10
4  Matig 20 - 28 5,5 - 7,9 11 - 16
5  Vrij krachtig 29 - 38 8,0 - 10,7 17 - 21
6  Krachtig 39 - 49 10,8 - 13,8 22 - 27
7  Hard 50 - 61 13,9 - 17,1 28 - 33
8  Stormachtig 62 - 74 17,2 - 20,7 34 - 40
9  Storm 75 - 88 20,8 - 24,4 41 - 47
10  Zware storm 89 - 102 24,5 - 28,4 48 - 55
11  Zeer zware storm 103 - 117 28,5 - 32,6 56 - 63
12  Orkaan > 117 > 32,6 > 63
   

De windsnelheid wordt meestal uitgedrukt in meters per seconde, knopen of kilometers per uur. De windsnelheid wordt voor in de meteorologische berichtenuitwisseling bepaald over periodes van 10 minuten. Wanneer in het weerbericht wordt gesproken over windkracht 8 dan wordt verwacht dat de windsnelheid gemiddeld over 10 minuten tussen 17,2 en 20,7 m/seconde (62-74 km/uur) ligt. Zo hoort bij elk van de dertien klassenummers volgens de schaal Beaufort een gemiddelde.
 
In de scheepvaart werkt men met knopen: één knoop komt overeen met 0,5144 m/seconde. Actuele informatie bij storm gaat over het 10 iddelde of kortdurende windstoten. Voor klimatologische statistieken en vergelijking van stormen wordt gebruik gemaakt van uurgemiddelden. Klimatologen spreken van een zware storm wanneer de windsnelheid ergens boven land een uurgemiddelde haalt van windkracht 10, dat wil zeggen tussen 24,5 en 28,4 m/seconde (89-102 km/uur)
 
De gebruikte formules voor deze calculator
 
Bron: National Weather Service
 

      Categorieën:  Meteorologie   I   Weer A tot Z  
 
Web Design