Windschaal voor tropische orkanen en cyclonen
 
De Saffir – Simpson orkaanwindschaal, voorheen de Saffir – Simpson orkaanschaal, classificeert orkanen - tropische cyclonen op het westelijk halfrond - die de intensiteit van tropische depressies en tropische stormen overschrijden - in vijf categorieën die worden onderscheiden door de intensiteit van hun aanhoudende wind.

Om als orkaan te worden geclassificeerd, moet een tropische cycloon een gemiddelde maximale aanhoudende wind van één minuut hebben op 10 m boven het oppervlak van ten minste 74 mph (categorie 1). De hoogste classificatie in de schaal, categorie 5, bestaat uit stormen met aanhoudende winden van ten minste 157 mph. Zie de tabel hiernaast voor alle vijf categorieën met windsnelheden in verschillende eenheden. De classificaties kunnen een indicatie geven van de mogelijke schade en overstromingen die een orkaan bij aanlanding zal veroorzaken.

De orkaanwindschaal Saffir – Simpson is gebaseerd op de hoogste windsnelheid gemiddeld over een interval van één minuut op 10 m boven het oppervlak. Hoewel de schaal windsnelheden in continue snelheidsbereiken weergeeft, wijzen het National Hurricane Centre en het Central Pacific Hurricane Centre tropische cycloonintensiteiten toe in stappen van 5 knopen (kt) (bijv. 100, 105, 100, 115 kt, enz.) de inherente onzekerheid bij
het inschatten van de sterkte van tropische cyclonen. Windsnelheden in knopen worden vervolgens omgezet naar andere eenheden en afgerond
naar de dichtstbijzijnde 5 mph of 5 km / h.

De orkaanwindschaal Saffir - Simpson wordt officieel alleen gebruikt om orkanen te beschrijven die zich vormen in de Atlantische Oceaan en de noordelijke Stille Oceaan ten oosten van de internationale datumgrens. Andere gebieden gebruiken verschillende schalen om deze stormen te labelen, die cyclonen of tyfoons worden genoemd, afhankelijk van het gebied. Deze gebieden (behalve de JTWC) gebruiken gemiddelde winden van drie minuten of tien minuten om de maximale aanhoudende windsnelheid te bepalen, waardoor een belangrijk verschil ontstaat dat een directe
vergelijking tussen maximale windsnelheden van stormen, gemeten met behulp van de Saffir – Simpson-orkaanwindschaal (meestal 14% intenser) en die gemeten met een interval van tien minuten (meestal 12% minder intens).
 
Categorieën
 
De schaal scheidt orkanen in vijf verschillende categorieën op basis van wind. Het Amerikaanse National Hurricane Center classificeert orkanen van categorie 3 en hoger als grote orkanen, en het Joint Typhoon Warning Center classificeert tyfoons van 250 mph of meer (sterke categorie 4 en categorie 5) als supertyfoons (hoewel alle tropische cyclonen erg gevaarlijk kunnen zijn) . De meeste weerbureaus gebruiken de definitie voor aanhoudende wind die wordt aanbevolen door de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), die specificeert dat de wind gedurende
10 minuten op een hoogte van 10,1 m moet worden gemeten en vervolgens het gemiddelde wordt genomen. Daarentegen definiëren de Amerikaanse National Weather Service, het Central Pacific Hurricane Center en het Joint Typhoon Warning Center aanhoudende wind als gemiddelde wind over een periode van één minuut, gemeten op dezelfde hoogte van 10,1 m, en dat is de definitie die voor deze schaal wordt gebruikt.
De schaal is ruwweg logaritmisch in windsnelheid.
 
Cat Benaming Knots mph   km/hr Springvloed Kern luchtdruk
TD  Tropische depressie > 34 > 39 > 63    
TS  Tropische storm 34 - 63 39 - 73 64 - 118    
Cat-1  Okaan / Typhoon 64 - 82 74 - 95 119 - 153 1.2 - 1.6 mtr > 981 Hpa
Cat-2  Orkaan / Typhoon 83 - 95 96 - 110 154 - 177 1.7 - 2.5 mtr 965 - 980 Hpa
Cat-3  Zware orkaan / Typhoon 96 - 113 111 - 130 178 - 210 2.6 - 3.7 mtr 964 - 945 Hpa
Cat-4  Zware orkaan / Typhoon 114 - 135 131 - 155 211 - 250 3.8 - 5.4 mtr 944 - 920 Hpa
Cat-5  Zeer zware orkaan / Super Typhoon > 135 > 155 250 > 5.4 mtr < 920 Hpa
 
Tropische Storm 
Veel regen, weinig schade 
 
Categorie 1 
Gamma komt in 2020 aan land op het schiereiland Yuca 
 
Categorie 2
Sally komt aan land in Alababame 2020
 
Schade bij catogorie-1
Stormen van categorie 1 veroorzaken meestal geen significante structurele schade aan de meeste goed gebouwde permanente constructies; ze kunnen echter niet-verankerde stacaravans omverwerpen en zwakke bomen ontwortelen of breken. Slecht bevestigde dakshingles of dakpannen kunnen eraf waaien. Overstromingen aan de kust en schade aan pieren worden vaak geassocieerd met stormen van categorie 1. Stroomonderbrekingen zijn doorgaans wijdverbreid tot uitgebreid en duren soms meerdere dagen. Ook al is het het minst intense type orkaan,
ze kunnen nog steeds wijdverbreide schade aanrichten en kunnen levensbedreigende stormen zijn.egorie 1 veroorzaken meestal geen significante structurele schade aan de meeste goed gebouwde permanente constructies; ze kunnen echter niet-verankerde stacaravans omverwerpen en zwakke bomen ontwortelen of breken. Slecht bevestigde dakshingles of dakpannen kunnen eraf waaien. Overstromingen aan de kust en schade aan pieren worden vaak geassocieerd met stormen van categorie 1. Stroomonderbrekingen zijn doorgaans wijdverbreid tot uitgebreid en duren soms meerdere dagen. Ook al is het het minst intense type orkaan,  ze kunnen nog steeds wijdverbreide schade aanrichten en kunnen levensbedreigende stormen zijn.
 
Schade bij categorie-2
Stormen met deze kracht beschadigen enkele daken en veroorzaken ook schade aan slecht gebouwde deuren en ramen. Aanmerkelijke schade wordt toegebracht aan de vegetatie, slecht opgehangen verkeerslichten en slecht geconstrueerde pieren. Caravans en mobiele woningen worden normalerwijze ernstig beschadigd en houtbouw ondergaat structurele beschadigingen. Kleine boten, al dan niet geankerd, worden van hun ankers weggeslagen. 
 
Schade bij categorie-3
Tropische cyclonen met deze intensiteit en hoger krijgen een eigen naam als ze ontstaan in de (noordelijke) Atlantische of (oostelijke) Grote Oceaan. Deze stormen kunnen ernstige schade toebrengen aan kleine woningen en utiliteitsvoorzieningen, met name als ze zijn geconstrueerd uit hout of plaatmateriaal met kleinere oppervlaktebeschadigingen. Gebouwen zonder solide fundering, zoals caravans, worden normalerwijze vernietigd en platte daken worden gestript. Woningen van plaatmateriaal worden doorgaans zeer ernstig en onherstelbaar beschadigd. Overstromingen aan de
kust vernietigen kleinere objecten, terwijl grotere objecten worden geraakt door rondvliegend puin. Tevens kunnen tot ver in het binnenland
landerijen overstroomd raken. 
 
Schade van categorie-4
Categorie 4-orkanen veroorzaken veel buitenmuurschades en complete beschadiging van daken op huizen. Zware, onherstelbare schade en volledige vernietiging van benzinestations overkappingen en andere grote overhangende constructies. Caravans en woningen van plaatmateriaal worden met de grond gelijk gemaakt. Deze orkanen veroorzaken grote erosie van stranden en tot ver in het binnenland overstromingen. Orkanen van deze sterkte zijn extreem gevaarlijk voor bewoonde gebieden. 
 
Schade bij categorie-5
Categorie 5 is de hoogste categorie die een tropische cycloon kan krijgen op de Saffir-Simpson-schaal. Deze stormen veroorzaken totale dakbeschadiging op heel veel huizen en industriële gebouwen. Soms worden complete gebouwen al dan niet met utiliteitsvoorzieningen weg- of omvergeblazen. Instorting van grote daken en muren, vooral als ze weinig of geen interne ondersteuning hebben is gebruikelijk. Zeer zware en onherstelbare schade aan houtconstructies en totale vernietiging van mobiele en van plaatmateriaal gemaakte huizen is alom aanwezig.
Slecht enkele gebouwtypen zijn in staat om intact te overleven en dan alleen maar als ze minstens 4 à 8 kilometer in het binnenland staan.
Daartoe behoren kantoren, rijtjeshuizen, appartementencomplexen en hotels die gebouwd zijn van beton of staal. Tevens kunnen publieke hoge betonnen parkeergarages met meerdere verdiepingen en huizen gemaakt van versterkte stenen of cementblokken met daken met een hoek
minder dan 35 graden en geen enkel overhangend stuk de storm doorstaan (mits de ramen zijn gemaakt van orkaanbestendig veiligheidsglas
of afgesloten zijn met rolluiken).

De stormvloedgolf veroorzaakt belangrijke schade aan de onderste verdiepingen van alle objecten langs de kust en veel kustobjecten kunnen compleet met de grond gelijk gemaakt worden of gewoonweg weggespoeld worden door de vloed. Stormvloedschade kan ontstaan tot 2 à 3 kilometer in het binnenland met vloedgolven, afhankelijk van het terrein, tot 3 à 4 kilometer landinwaarts. Volledige evacuatie van bewoonde
gebieden kan nodig zijn als de orkaan dichtbevolkte gebieden bedreigt.
 
Categorie 3
Orkaan Irene, dicht bij zijn piekintensiteit.
 
Categorie 4
Orkaan Iota komt bijna in Nicaragua aan land
 
Categorie 5
Dorian in 2019 nadert de kust van de Bahama's.
 
Categorie 6 
Na het verschijnen van verschillende krachtige lagedruksystemen tijdens het orkaanseizoen van 2005 in de Noord-Atlantische Oceaan, werd voorgesteld een categorie 6 te creëren om cyclonen aan te duiden die winden van meer dan 280 km/h produceren. Slechts een paar cyclonen werden geregistreerd in deze categorie, waarvan de meeste zich in de westelijke Stille Oceaan bevonden en supertyfoons werden genoemd, waaronder Typhoon Tip in 1979 met winden van meer dan 310 km / h. Onlangs was orkaan Patricia in oktober 2015 de meest intense tropische cycloon ooit waargenomen op het westelijk halfrond in termen van minimale druk van 872 hPa en de sterkste wereldwijd in termen van maximale aanhoudende wind gemeten van 343 km / u. De orkaan Irma die begin september 2017 werd waargenomen had windstoten van 360 km/u.

Volgens Robert Simpson is er onvoldoende reden om categorie 6 op de Saffir-Simpson-schaal op te nemen, omdat deze is gemaakt om de
intensiteit van een cycloon en de schade die deze kan veroorzaken aan door de mens gemaakte constructies te meten. Als de maximale wind van een orkaan 249 km / u overschrijdt, is de schade aanzienlijk.
 
Classificatie van Tropische Cyclonen
Australische Naam Australische Classificatie Atlantische Oceaan / Oostelijke Grote Oceaan Schaal van Saffir-Simpson en Beaufort Noordwestelijke Grote Oceaan Arabische Zee / Golf van Bengalen Zuidwestelijke Indische Oceaan Zuidwestelijke Grote Oceaan
 Tropisch
 Lagedrukgebied
-   Tropische
  Storing
  Windkracht 7
  Beaufort of minder
  Tropische
  Storing
  Depressie   Tropische
  Storing
  Tropische
  Storing
 Tropisch
 Lagedrukgebied
-   Tropische 
  Depressie
  Windkracht 7
  Beaufort of minder
  Tropische
  Depressie
  Diepe
  Depressie
  Tropische
  Depressie
  Tropische
  Depressie
 Tropische
 Cycloon
  Categorie 1   Tropische
  Storm
  Windkracht 8 of 9
  Beaufort
  Tropische
  Storm
  Cyclonische
  Storm
  Matige
  Tropische
  Storm
  Tropische
  Cycloon
 (Gale:8 of 9
  Beaufort)
  Tropische
 Cycloon
  Categorie 2   Tropische
  Storm
  Windkracht 10 of 11
  Beaufort
  Zware
  Tropische Storm
  Zware
  Cyclonische
  Storm
  Zware
  Tropische
  Storm
  Tropische
  Cycloon
  (Storm:
  10 of 11 Bft
  Zware  
 Tropische
 
Cycloon
  Categorie 3   Orkaan   Windkracht 12
  Beaufort,Categorie 1
  Tyfoon   Zeer Zware
  Cyclonische
  Storm
  Tropische
  Cycloon
  Tropische
  Cycloon
  (Orkaankracht)
 Zware
 Tropische
 Cycloon
  Categorie 4   Orkaan   Categorieën 2 - 3   Tyfoon   Zeer Zware
  Cyclonische
  Storm
  Intense
 Tropische
 Cycloon
  Tropische
  Cycloon
  (Orkaankracht)
 Zware
 Tropische
 Cycloon
  Categorie 5   Orkaan   Categorieën 4 - 5   (Super) Tyfoon   Super
  Cyclonische
  Storm
  Zeer Intense
  Tropische
  Cycloon
  Tropische
  Cycloon
Bronnen: Wikipedia-en, Wikipedia-fr, Wikipedia-nl 
 
      Categorieën:  Meteo Calculators  I  Meteorologie  I  Weer A tot Z  
 
Web Design