Windschaal van beaufort - effecten op zee
 
De schaal werd in 1805 bedacht door de Ierse hydrograaf Francis Beaufort (later vice-admiraal), een officier van de Royal Navy, terwijl hij op HMS Woolwich diende. De schaal die de naam van Beaufort draagt, kende een lange en complexe evolutie van het vorige werk van anderen (inclusief Daniel Defoe de eeuw ervoor) tot toen Beaufort Hydrograaf van de Marine was in de jaren 1830 toen het officieel werd aangenomen en voor het eerst werd gebruikt tijdens de reis van HMS Beagle onder leiding van kapitein Robert FitzRoy, die later het eerste Meteorological Office (Met Office)
in Groot-Brittannië zou opzetten en regelmatig weersvoorspellingen zou geven. In de 18e eeuw maakten marineofficieren regelmatig weerwaarnemingen, maar er was geen standaardschaal en dus konden ze erg subjectief zijn - de "stijve bries" van de een kan de "zachte bries"
van de ander zijn. Beaufort slaagde erin de schaal te standaardiseren.

De initiële schaal van dertien klassen (nul tot twaalf) refereerde niet aan windsnelheidscijfers, maar relateerde kwalitatieve windomstandigheden aan effecten op de zeilen van een fregat, toen het hoofdschip van de Royal Navy, van "net voldoende om stuurvermogen te geven" tot " dat wat geen canvas zeilen zou kunnen weerstaan".

De schaal werd eind jaren 1830 tot een standaard gemaakt voor scheepslogboeken op schepen van de Royal Navy en werd vanaf de jaren 1850 aangepast aan niet-marinegebruik, met schaalnummers die overeenkomen met de rotaties van de bekeranemometer. In 1853 werd de schaal van Beaufort als algemeen toepasbaar aanvaard op de Eerste Internationale Meteorologische Conferentie in Brussel.

In 1916 werden, om de groei van stoomkracht op te vangen, de beschrijvingen veranderd in hoe de zee, niet de zeilen, zich gedroegen en uitgebreid tot waarnemingen op het land. Rotaties naar schaalnummers werden pas in 1923 gestandaardiseerd. George Simpson, CBE (later Sir George Simpson), directeur van het UK Meteorological Office, was hiervoor verantwoordelijk en voor de toevoeging van de landgebaseerde descriptoren.
De maatregelen werden enkele decennia later enigszins gewijzigd om het nut ervan voor meteorologen te verbeteren. Tegenwoordig drukken meteorologen windsnelheid doorgaans uit in kilometers per uur of mijlen per uur, maar de terminologie van Beaufort wordt nog steeds gebruikt
voor weersvoorspellingen voor de scheepvaart en de waarschuwingen voor zwaar weer die aan het publiek worden gegeven.

De schaal van Beaufort wordt gebruikt voor de gemiddelde windsnelheid, níet voor de snelheid van rukwinden. Heel vaak worden die twee met
elkaar verward. Als de wind bijvoorbeeld gedurende 10 minuten waait met een gemiddelde snelheid van 70 km/u met pieken tot meer dan 117 km/u, is er dus geen sprake van windkracht 12 (orkaan), maar van windkracht 8 (stormachtige wind).

Gemiddelde snelheid over minstens 10 minuten gemeten
 
Kracht Benaming Zeilvoering    Scheepsvoering
0  Stil  Geen vertier   Stil liggend
1  Flauw en stil  Alle zeilen bij, incl.lijzeilen   Net genoeg vaart om te kunnen sturen 
2  Flauwe koelte  Alle zeilen bij, incl.lijzeilen   Snelheid 1-2 knopen, schip kan manoeuvreren
3  Licht koelte  Alle zeilen bij, incl.lijzeilen   Goed manoeuvreerbaar schip, snelheid 3 tot 4 knopen
4  Matige koelte  Alle zeilen bij, incl.lijzeilen   Goed manoeuvreerbaar schip, snelheid 5 tot 5 knopen 
5  Frisse bries  Boven-bramzeilkoelte   Bij ruime en voor de windse koersen kunnen nog net alle zeilen gevoerd worden 
6  Matige wind  Bramzeilkoelte, enkel gereefde
 topzeilen en marszeilen
  De eerste riffen moeten gelegd worden om te kunnen blijven varen 
7  Harde wind  Dubbelgereefde marszeilkoelte   De bovenste zeilen op het schip moeten duidelijk minderen, de spanning op de
  masten neemt toe 
8  Stormachtig  Drievoudig gereefde  
 marszeilkoelte
  De bovenste zeilen moeten verder gereefd worden
9  Storm  Dichtgereefde marszeilen en
 onderzeilen
  Marszeilen en bramzeilen moeten volledig gereefd zijn 
10  Zware storm  Grootmarszeil en fok moeten
 volledig gereefd worden
  Alleen de laagste zeilen nog gereefd gebruiken om te lenzen (voor de storm
  weglopen) of bijliggen onder stormzeilen 
11  Zeer zware storm  Uitsluitend de stormstagzeilen
 kunnen nog gevoerd worden
  Bijliggen onder de stormstagzeilen
12  Orkaan  Windkracht die door geen zeil
 meer te weerstaan is
  Geen zeil meer te voeren, met een drijfanker voor top en takel de storm proberen
  te overleven. ('Voor top en takel varen' betekent dat men geen zeil voert, maar nog
  wel wordt voortgedreven door de druk van de wind op de masten en romp.) 
De eerste versie van de schaal, die hij in 1831 opgaf aan Kapitein Robert Fitzroy (de latere Commander van de Beagle, het schip waarmee Charles Darwin zijn reis naar de Galápagoseilanden maakte), kon onderverdeeld worden in drie delen. Windkracht 0-4, de eerste vijf, beschreven hoe het schip voer met alle zeilen op. De volgende vijf (5-9) beschreven hoeveel zeil een schip kon blijven voeren bij de betreffende windkracht. De laatste drie (10-12) gaven aan hoe een schip bij een zware storm of orkaan moest overleven. De uiteindelijke opzet van de schaal was niet exact
in de bewoordingen van Beaufort, een commissie vanuit de marine had de definitieve vorm bepaald alvorens deze in 1838 verplicht te stellen.

Met het verdwijnen van het fregat uit het beeld op zee verdween ook het meetinstrument. Er zijn wel andere beschrijvingen gemaakt,
die bijvoorbeeld refereerden aan de toestand van de zee (verschijnen van golfkoppen, overslaande golven, enz.) of de beweging van bomen,
maar deze blijven minder betrouwbaar, bijvoorbeeld omdat de golven ook afhankelijk zijn van de diepte van het water.

Pas in 1946 is een nieuwe schaal ontwikkeld, gebaseerd op de windsnelheid op een hoogte van 10 meter boven de grond.
De schaal telt 17 waardes, boven de 13 van Beaufort nog een aantal waardes voor de snelheid van de wind in een orkaan.
De Beaufort Windkrachtschaal werd zo omgezet in de Beaufort Windsnelheidschaal.
 
Kracht Benaming Km/h m/sec Knopen   Uitwerking op zee
0  Stil 0 - 1 0 - 0,2 0 - 1  Spiegelglad.
1  Zwak 1 - 5 0,3 - 1,5 1 - 3  Kleine golfjes geven de zee een geschubd uiterlijk. Geen schuimvorming.
2  Zwak 6 - 11 1,6 - 3,3 4 - 6  Klein, korte, golven met glasachtige toppen, breken  niet.
3  Matig 12 - 19 3,4 - 5,4 7 - 10  Kleine golven breken. De eerste schuimkopjes  verschijnen.
4  Matig 20 - 28 5,5 - 7,9 11 - 16  Langer wordende golven. Vrij veel schuimkoppen.
5  Vrij krachtig 29 - 38 8,0 - 10,7 17 - 21  Matige golven. Overal schuimkoppen.
6  Krachtig 39 - 49 10,8 - 13,8 22 - 27  Brekers doen grote witte schuimplekken ontstaan.  Opwaaiend schuim.
7  Hard 50 - 61 13,9 - 17,1 28 - 33  Golven worden hoger. Witte schuimplekken verwaaien  tot strepen in de richting
 van de wind.
8  Stormachtig 62 - 74 17,2 - 20,7 34 - 40  Matige hoge golven. De toppen van de golven waaien af en vormen dikke
 schuimstrepen.
9  Storm 75 - 88 20,8 - 24,4 41 - 47  Hoge golven. Rollers vormen zware schuimstrepen. 
 Verwaaid schuim kan het zicht verminderen.
10  Zware storm 89 - 102 24,5 - 28,4 48 - 55  Zeer hoge golven. Zware overslaande roller vormen zware witte strepen.
 Het zicht is verminderd.
11  Zeer zware storm 103 - 117 28,5 - 32,6 56 - 63  Buitengewoon hoge golven. De zee is geheel bedekt met schuimstrepen.
 Het zicht is sterk verminderd.
12  Orkaan > 117 > 32,6 > 63  De zee is volkomen wit door schuim. Geen zicht door  verwaaid zeewater en
 schuim in de lucht.
Waarschuwing vlaggen
 
6 Beaufort  
 
 
7 Beaufort  
 
 
8 Beaufort  
 
 
9 Beaufort  
 
 
10 Beaufort  
 
 
11 Beaufort  
 
12 Beaufort  
Effecten op zee
Zee bij 2 Bft
Windsnelheid: 1 - 3 Knopen = 1 Beaufort   Golfhoogte: 10 cm
 
Zee bij 2 Bft
Windsnelheid: 4 - 6 Knopen = 2 Beaufort  Golfhoogte: 20 - 30 cm
 
land bij 3 Bft
Windsnelheid: 7 - 10 Knopen = 3 Beaufort   Golfhoogte: 60 cm - 1.0 mtr
 
Land bij 4 Bft
Windsnelheid: 11 - 16 Knopen = 4 Beaufort  Golfhoogte: 1,0 - 1,5 mtr
 
land bij 3 Bft
Windsnelheid: 17 - 21 Knopen = 5 Beaufort  Golfhoogte: 2,0 - 2,5 mtr
 
land bij 3 Bft
Windsnelheid: 28 - 33 Knopen = 6 Beaufort  Golfhoogte: 3,0 - 4,0 mtr
 
land bij 3 Bft
Windsnelheid: 28 - 33 Knopen = 7 Beaufort  Golfhoogte: 4,5 - 5,0 mtr
 
land bij 3 Bft
Windsnelheid: 34 - 40 Knopen = 8 Beaufort  Golfhoogte: 5,5 - 7,5 mtr
 
land bij 3 Bft
Windsnelheid: 41 - 47 Knopen = 9 Beaufort  Golfhoogte: 7.0 - 10 mtr
 
land bij 3 Bft
Windsnelheid: 48 - 55 Knopen = 10 Beaufort  Golfhoogte: 9,0 - 12,5 mtr
 
land bij 3 Bft
Windsnelheid: 56 - 63 Knopen = 11 Beaufort  Golfhoogte: 11,5 - 16 mtr
 
land bij 3 Bft
Windsnelheid: > 64 Knopen = 12 Beaufort  Golfhoogte: > 14 mtr
 
Uitgebreide schaal 
 
De schaal van Beaufort werd in 1946 uitgebreid toen troepen 13 tot 17 werden toegevoegd. Krachten 13 tot 17 waren echter bedoeld om alleen
van toepassing te zijn op speciale gevallen, zoals tropische cyclonen. Tegenwoordig wordt de uitgebreide schaal alleen gebruikt in Taiwan en het vasteland van China, die vaak worden getroffen door tyfoons. Internationaal definieerde de WMO Manual on Marine Meteorological Services (editie 2012) de schaal van Beaufort alleen tot kracht 12 en was er geen aanbeveling voor het gebruik van de uitgebreide schaal. 

De schaal van Beaufort is geen exacte of objectieve schaal; het was gebaseerd op visuele en subjectieve observatie van een schip en van de zee.
De bijbehorende integrale windsnelheden werden later bepaald, maar de waarden in verschillende eenheden werden nooit equivalent gemaakt.
De schaal wordt gebruikt in de Shipping Forecasts uitgezonden op BBC Radio 4 in het Verenigd Koninkrijk, en in de Sea Area Forecast van Met Éireann, de Irish Meteorological Service.
Small Craft Warning
Als wind van Beaufort kracht 6 (gemiddelde windsnelheid van meer dan 22 knopen) wordt verwacht tot 10 zeemijl uit de kust.
Gale Warnings
Deze worden afgegeven als wind van Beaufort kracht 8 wordt verwacht.
Sterke stormwaarschuwingen
Dese worden afgegeven als wind van Beaufort kracht 9 of frequente windstoten van ten minste 52 knopen worden verwacht.
Storm Force Warnings
Deze worden afgegeven als Beaufort kracht 10 of frequente windstoten van ten minste 61 knopen worden verwacht.
 
Waarschuwingen voor gewelddadige stormkracht
Worden afgegeven als Beaufort-kracht 11 of frequente windstoten van ten minste 69 knopen worden verwacht.
 
Orkaankrachtwaarschuwingen
Deze worden afgegeven als winden van meer dan 64 knopen worden verwacht.
 
Deze schaal wordt ook veel gebruikt in Nederland, Duitsland, Griekenland, China, Taiwan, Hong Kong, Malta en Macau, zij het met enkele verschillen tussen beide. Taiwan gebruikt de schaal van Beaufort met de hierboven vermelde uitbreiding tot 17. Ook China stapte in 2006 over op deze uitgebreide versie en de uitgebreide schaal werd onmiddellijk in gebruik genomen voor Typhoon Chanchu. Hong Kong en Macau behouden
kracht 12 als maximum.

In de Verenigde Staten resulteren windkracht 6 of 7 in de uitgifte van een advies voor kleine vaartuigen, waarbij windkracht 8 of 9 een stormwaarschuwing teweegbrengt, kracht 10 of 11 een stormwaarschuwing ("waarschuwing voor tropische storm" wordt in plaats daarvan afgegeven) van de laatste twee als de wind betrekking heeft op een tropische cycloon), en kracht 12 een orkaankrachtwaarschuwing (of orkaanwaarschuwing indien gerelateerd aan een tropische cycloon). Een reeks rode waarschuwingsvlaggen (daglicht) en rode waarschuwingslichten (nacht) wordt weergegeven bij walinrichtingen die samenvallen met de verschillende waarschuwingsniveaus.

In Canada worden maritieme winden die naar verwachting tussen de 6 en 7 liggen, aangeduid als "sterk"; 8 tot 9 "stormkracht"; 10 tot 11 "stormkracht"; 12 "orkaankracht". Passende windwaarschuwingen worden afgegeven door de Meteorologische Dienst van Canada van Environment Canada: waarschuwing voor sterke wind, waarschuwing voor storm (windkracht), waarschuwing voor storm (windkracht) en waarschuwing voor orkaankracht. Deze aanduidingen werden in 2008 nationaal gestandaardiseerd, terwijl "lichte wind" kan verwijzen naar 0 tot 12 of 0 tot 15 knopen en "matige wind" 12 tot 19 of 16 tot 19 knopen, afhankelijk van de regionale gewoonte, definitie of praktijk. Vóór 2008 zou een "waarschuwing voor sterke wind" door Environment Canada zijn aangeduid als een "waarschuwing voor kleine vaartuigen", vergelijkbaar met de Amerikaanse terminologie. (Canada en de VS hebben de Grote Meren gemeen.) [nodig citaat]
   Bronnen: Wikipedia-en, KNMI, MeteoOffice,
 
      Categorieën:  Meteo Calculators  I  Meteorologie   I   Weer A tot Z  
 
Web Design