Temperatuur conversie calculator
  Geef een temperatuur:
   Uitkomsten
  Fahrenheit   ° F
  Celsius   ° C
  Kelvin    K
  Rankin    Rankine
   
 
 
Een temperatuurschaal is een methode om de temperatuur in een getal uit te drukken. Er zijn diverse schalen ontwikkeld, die handig zijn voor verschillende toepassingen. In het SI-stelsel is de kelvin, ook wel absolute
temperatuur genoemd, voorgeschreven. In de dagelijkse praktijk gebruikt men in Nederlandstalige landen de schaal van Celsius en drukt men de temperatuur uit in graden Celsius.
 
Celsius
In 1724 stelde Anders Celcius de schaal op voor graden Celcius. Het symbool voor graden Celcius is: °C. Anders Celcius nam voor het nulpunt (0 °C) het smeltpunt van water; het punt waarbij ijs smelt tot water. Voor 100 °C
nam hij het kookpunt van water.
 
Kelvin
Williams Thomson introduceerde rond 1850 de Kelvin temperatuurschaal. Het symbool voor deze schaal is: K,
dus niet °K. Williams Thomson is ook wel bekend als Lord Kelvin, daarom heet die schaal ook zo. Deze temperatuur
is de enige toegestane temperatuurschaal in het SI-eenhedenstelsel.
 
De definitie van de Kelvin-temperatuurschaal is:
0 K is gelijk aan het absolute nulpunt, de laagst mogelijke temperatuur die theorisch bereikbaar is. (Alle moleculaire beweging (de beweging van de moleculen) is bij deze temperatuur afwezig);
 
1 K is het 1/273,16 ste deel van de thermodynamische temperatuur van het tripelpunt van water. Dit tripelpunt ligt
op 0,01 °C  en dat is net iets hoger dan het smeltpunt van water, dus wordt bij de omrekening naar graden Celcius
de waarde -273,15 °C gebruikt.
 
Graden Fahrenheit
Deze temperatuurschaal maakt deel uit van het imperiale eenhedenstelsel. Daniel Gabriel Fahrenheit stelde deze
schaal in 1704 op. Het symbool voor graden Fahrenheit is: °F. Hij nam de volgende ijkpunten voor zijn schaal:
 
0 °F = smeltpunt van een mengsel met water en ammoniumchloride;
32 °F = smeltpunt van water;
96 °F = de lichaamstemperatuur van een gezond persoon, gemeten in de mond of onder de oksel.
 
Rankine
Rankine (°R of °Ra - om het te onderscheiden van Rømer en Réaumur) is een temperatuurschaal genoemd naar de Schotse natuurkundige William John Macquorn Rankine, die deze schaal ontwikkelde in 1859.
 
De gebruikte formules voor deze calculator
 
Bron: National Weather Service
 
 
 
      Categorieën:  Meteorologie   I   Weer A tot Z  
 
Web Design