Dauwpunt en Relatieve luchtvochtigheid van uit de natte bol
 Invoer temperatuur:   Dauwpunt
     Fahrenheit   Celsius  Kelvin    Fahrenheit
  Invoer Natte Bol:   Celsius
     Fahrenheit  Celsius  Kelvin   Kelvin
  Voer de actuele luchtdruk in:   Relatieve Luchtvochtigheid
     inch mercury  mm mercury  millibars (hPA)   %
   
 
 
Dauwpuntstemperatuur of dauwpunt (Td)
Het dauwpunt Td is die temperatuur waarbij waterdamp begint te condenseren door afkoeling van de lucht zonder
dat er vocht wordt toegevoerd of afgevoerd. Bij het bereiken van de dauwpuntstemperatuur is de lucht juist
verzadigd met waterdamp; de relatieve vochtigheid is dan net 100%.
 
Relatieve vochtigheid
De relatieve luchtvochtigheid is een verhouding die aangeeft hoeveel waterdamp lucht bevat ten opzichte van de maximale hoeveelheid waterdamp die de lucht kan bevatten. Een waarde van 100% wijst op de maximale
hoeveelheid waterdamp: de lucht is dan verzadigd
 
Natteboltemperatuur
De verzadiging van lucht kan optreden door afkoeling tot de dauwpuntstemperatuur; daarbij wordt geen vocht aan
de lucht toegevoerd. Een tweede manier om lucht verzadigd te krijgen is door water aan de lucht toe te voeren.
Dat water verdampt, waardoor de vochtigheid toeneemt. Dat verdampen kost warmte. De warmte wordt aan de lucht onttrokken; deze koelt daardoor af. Na verloop van tijd raakt de lucht verzadigd; er treedt dan condensatie op.
De temperatuur waarbij dat gebeurt is de zogeheten natteboltemperatuur; deze is altijd hoger dan de dauwpuntstemperatuur.
 
De gebruikte formules voor deze calculator
 
Bron: National Weather Service


      Categorie├źn:  Meteorologie  I  Weer A tot Z  
 
Web Design