Natte Bol-temperatuur  en Relatieve luchtvochtigheid van uit dauwpunt
  Voer de temperatuur, luchtvochtigheid en luchtdruk in "en klik op bereken"
  Invoer temperatuur:  Natte-bol temperatuur
  Fahrenheit    Celsius   Kelvin    Fahrenheit
  Invoer dauwpunt:     Celsius
  Fahrenheit   Celsius   Kelvin    Kelvin
  Voer de actuele luchtdruk in: (geen hoogtemeter luchtdruk)>   relatieve vochtigheid
  in of mercury  mm of mercury   millibars (hPA)   %
   
     
Relatieve vochtigheid
De relatieve luchtvochtigheid is een verhouding die aangeeft hoeveel waterdamp lucht bevat ten opzichte van de maximale hoeveelheid waterdamp die de lucht kan bevatten. Een waarde van 100% wijst op de maximale hoeveelheid waterdamp: de lucht is dan verzadigd

Dauwpuntstemperatuur of dauwpunt (Td)

Het dauwpunt Td is die temperatuur waarbij waterdamp begint te condenseren door afkoeling van de lucht zonder dat er vocht wordt toegevoerd of afgevoerd.
Bij het bereiken van de dauwpuntstemperatuur is de lucht juist verzadigd met waterdamp; de relatieve vochtigheid is dan net 100%.

Natteboltemperatuur

De rzadiging van lucht kan optreden door afkoeling tot de dauwpuntstemperatuur; daarbij wordt geen vocht aan de lucht toegevoerd. Een tweede manier om lucht verzadigd te krijgen is door water aan de lucht toe te voeren. Dat water verdampt, waardoor de vochtigheid toeneemt. Dat verdampen kost warmte.
De warmte wordt aan de lucht onttrokken; deze koelt daardoor af. Na verloop van tijd raakt de lucht verzadigd; er treedt dan condensatie op.
De temperatuur waarbij dat gebeurt is de zogeheten natteboltemperatuur; deze is altijd hoger dan de dauwpuntstemperatuur.
 
De gebruikte formules voor deze calculator
 
Bron: National Weather Service


 
      Categorieën:  0%; height: 1px">
      Categorieën:  Meteorologie   I   Weer A tot Z  
 
Web Design