Verzadigde dampdruk calculator
 Invoer lucht temperatuur:  Verzadigde dampdruk:
    Fahrenheit

            
Celsius 

            
Kelvin
  mb    in of HG   mm HG 

 
hPA   kPA          lbs per square in
  Invoer dauwpunt temperatuur:  Actuele dampdruk:
    Fahrenheit

            
Celsius

            
Kelvin
  mb   in of HG    mm HG 

 
hPA  kPA         lbs per square in
 Voer de lucht temperatuur en dauwpunt temperatuur in, en u krijgt de relatieve luchtvochtigheid
  %
   
 
 
Water is in de atmosfeer meest als waterdamp aanwezig. Waterdamp kunnen we niet direct zien, maar we merken het wel aan bijvoorbeeld de behaaglijkheid; ook het zicht hangt sterk af van de hoeveelheid waterdamp in de lucht. tvochtigheid zo'n invloedrijke factor is, zijn er enkele belangrijke grootheden om aan te geven hoeveel vocht er in de lucht zit. Het meest gebruikt is de relatieve vochtigheid, maar daarnaast zijn ook het dauwpunt en de dampdruk belangrijke vochtigheidsindicatoren.
 
Dampdruk (e)
De dampdruk (aangeduid met de letter e) is de kracht die door de waterdampmoleculen in de lucht wordt uitgeoefend op 1 m2
 
Relatieve vochtigheid (rv)
De relatieve vochtigheid (aangeduid met rv) is de verhouding tussen de heersende dampdruk (e) en de bij die temperatuur maximaal mogelijke dampdruk (es). Deze verhouding wordt meestal in procenten uitgedrukt.
 
Dauwpuntstemperatuur of dauwpunt(Td)
Het dauwpunt Td is die temperatuur waarbij waterdamp begint te condenseren door afkoeling van de lucht zonder dat er vocht wordt toegevoerd of afgevoerd. Bij het bereiken van de dauwpuntstemperatuur is de lucht juist verzadigd met waterdamp; de relatieve vochtigheid is dan net 100%.
 
De gebruikte formules voor deze calculator

Bron: National Weather Service
 
 
      Categorieën: 
      Categorieën:  Meteorologie   I   Weer A tot Z  
 
Web Design