UV-index of zonkracht
 
Zonlicht bestaat uit een spectrum van verschillende zichtbare en onzichtbare zonnestralen waarvan de golflengte uiteenloopt van 280-3000 nm.
In een regenboog is het zichtbare deel van de zonnestralen geordend naar de golflengte. Van paars met een korte golflengte naar rood met een
lange golflengte. Het infrarood heeft een golflengte die groter is dan die van rood en is niet zichtbaar maar voelen we als warmte wanneer we in het zonlicht staan.

Het ultraviolet of UV heeft een golflengte kleiner dan die van het paars en is niet zichtbaar en voelbaar maar is voor de mens gevaarlijk als we er te lang in aan worden blootgesteld. Door de atmosfeer rondt de aarde wordt de zonnestraling deels door de ozonlaag, door wolken en door luchtvervuiling geabsorbeerd 
 
Soorten UV stralen 
 
UV-A straling (320-420nm) 
- Uv A vormt 98,7% van de uv-straling die het aardoppervlak bereikt.
  De ozonlaag heeft hierop weinig invloed. 
- Veroorzaakt huidveroudering. 
- Gaat grotendeels door glas en kleding. Veroorzaakt het verkleuren van stoffen en verf. 
- Veroorzaakt melanoom, de dodelijkste vorm van huidkanker. 
Uv B straling (280-320 nm) 
- Uv B vormt 1,3% van de uv-straling die het aardoppervlak bereikt.
  De ozonlaag heeft hierop een grote invloed. 
- Zet zuurstof om in ozon en herstelt zo langzaam de ozonlaag 
- Veroorzaakt verbranden en bruin worden. 
- Gaat niet door 'gewoon' glas (gefilterd tot ongeveer 300 nm), wel door kwartsglas. 
- Veroorzaakt andere vormen van huidkanker. 
- 270-300 nm zijn de beste golflengtes voor de vorming van vitamine D. 
Uv C straling (100-280 nm) 
- Deze dodelijke uv-straling wordt volledig door de atmosfeer tegengehouden. 
- Zet zuurstof om in ozon en herstelt zo langzaam de ozonlaag. 
- Dez- Is zeer destructief voor huidcellen. Veroorzaakt binnen korte tijd laesies. 
Metingen: 
Hoeveel ultraviolette straling de aarde bereikt hangt vooral af van hoe hoog de zon aan de hemel staat. In de zomer, als de zon veel hoger staat dan in de winter, is het ultraviolet licht zeker tien keer zo sterk. In de zomer bereikt de zon het hoogste punt om ongeveer half twee 's middags (West-Europese tijd) en gemiddeld is dan de hoeveelheid ultraviolette straling het grootst.
 
 
Ook op een hoogte, dus in de bergen, is de intensiteit hoger, doordat er minder lucht tussen zit om een deel door verstrooiing uit te schakelen.
Boven of nabij waterlichamen (zoals meren, zeeën en oceanen maar ook buitenzwembaden en bevroren wateren) is de intensiteit van de
ultraviolette straling ook hoger omdat naast de direct invallende ultraviolette straling, de weerkaatsing van het ultraviolette licht via het wateroppervlak ook bijdraagt aan de totale blootstelling van de ruimte boven en nabij het wateroppervlak. 
Stof in de atmosfeer kan ultraviolette straling tegenhouden en bij rustig warm weer, als zich veel vuil in de onderste lagen van de atmosfeer verzamelt, kan de hoeveelheid ultraviolette straling afnemen. Daarentegen weerkaatst een deel van de ultraviolette straling via het grondoppervlak terwijl een ander deel in de grond geabsorbeerd conform de Fresnelvergelijkingen. De hoeveelheid weerkaatst ultraviolet licht hangt af van het absorptiespectrum en in zekere mate van de brekingsindex van de materialen of de vloeistof(fen) die de oppervlakte vormen. Dat houdt onder
meer indat de intensiteit van het ultraviolette licht (op een meetpunt of waaraan men iets of iemand bloot stelt) boven wit of licht zand,
sneeuw en – zoals hierboven al genoemd – boven water hoger is dan boven andere oppervlaktematerialen. Boven donker asfalt of materialen die veel van het ultraviolette licht kunnen absorberen, zal er door reflectie aanmerkelijk minder tot geen bijdrage worden geleverd aan de totale
intensiteit van de ultraviolette straling in de nabijheid van dat oppervlak. Bij sommige materialen die worden blootgesteld aan invallend ultraviolet
icht kan naast reflectie of absorptie ook fluorescentie plaatsvinden.
Het deel van het invallende (ultraviolette) licht (en de daarbij behorende hoeveelheid energie) dat door materialen geabsorbeerd wordt, zal worden omgezet in warmte, en kan of zal – wanneer het niet voor andere doeleinden wordt gebruikt – weer vrijkomen in de vorm van warmtestraling,
maar zal in geen geval bijdragen aan een hogere intensiteit van ultraviolet licht in de buurt van het absorberend oppervlak. In Nederland wordt op
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven de hoeveelheid ultraviolette straling continu gemeten. 
 
Zonkrachtschaal 
 
De verwachte hoeveelheid UV wordt uitgedrukt in een UV-index. Deze kan in ons land variëren van 0 tot 8. Bij 0 is er geen UV en 8 staat voor de maximale hoeveelheid UV-zonlicht. In landen dichter bij de evenaar en in de bergen kan de zonkracht een waarde van 15 of hoger halen.

De zonkrachtschaal geeft globaal aan hoe lang de huid van een gemiddelde Nederlander midden op de dag zon kan verdragen. Voor wie snel verbrandt is de tijd korter. Wie van nature een getinte huid heeft kan langer zon verdragen. De vermelde tijd geeft aan na hoeveel minuten een onbeschermde huid volgens KWF Kankerbestrijding zoveel UV heeft gekregen dat deze na 8 tot 24 uur rood kleurt. Dat is het maximum voor wie verstandig wil zonnen. 
 
Uw persoonlijk zonkracht-getal
Het aantal minuten dat u verantwoord in de zon kunt verblijven, is gemakkelijk te berekenen. Hieronder staat voor elk huidtype een bijbehorend zonkracht-getal. Alleen dat hoeft u te onthouden. U deelt dit getal door de zonkracht en weet dan het aantal minuten.
 
U hebt huidtype:  3,   dus uw zonkracht-getal is:  200.   De zonkracht is: 7,    Dan kunt u 200 : 7= ca. 30 minuten verantwoord in de zon verblijven
 
Bronnen: KNMIWikipedia-en
 
UV-Index  Risico  Niet langer onbeschermd in de zon dan Huid verbrand 
0 tot 2 Vrijwel geen     100 - 50 Minuten  
3 tot 5  Zwak     35 - 25 Minuten  
6 tot 7  Matig     25 - 15 Minuten    Gemakkelijk 
8 tot 10  Hoog     15- 10 Minuten    Snel 
> 11  Zeer hoog     Minder dan 10 munuten     Zeer snel 
 
Huidtypen  Zonkracht getal 
60 
100 
200 
300 
   
 
UV Index Aanbevolen bescherming
0 tot 2
  Een UV-indexwaarde van 0 tot 2 betekent voor de gemiddelde persoon een laag gevaar van de UV-stralen van de zon.
Draag een zonnebril op heldere dagen. Als je snel verbrandt, bedek je dan en gebruik een SPF 30+ zonnebrandcrème.
Heldere oppervlakken, zand, water en sneeuw, verhogen de UV-blootstelling.
3 tot 5
  Een UV-indexwaarde van 3 tot 5 betekent een matig risico op schade door onbeschermde blootstelling aan de zon.
Blijf in de schaduw rond het middaguur wanneer de zon het sterkst is. Als u buiten bent, draag dan zonbeschermende kleding
een hoed met brede rand en een UV-blokkerende zonnebril. Breng elke 1,5 uur royaal SPF 30+ zonnebrandcrème aan,
zelfs op bewolkte dagen en na het zwemmen of zweten. Heldere oppervlakken, zoals zand, water en sneeuw,
verhogen de UV-blootstelling.
6 tot 7
  Een UV-indexwaarde van 6 tot 7 betekent een hoog risico op schade door onbeschermde blootstelling aan de zon.
Bescherming tegen huid- en oogbeschadiging is nodig.
Verminder de tijd in de zon tussen 10.00 uur. en 16.00 uur Als u buiten bent, zoek dan schaduw en draag zonbeschermende kleding,
een hoed met brede rand en een UV-blokkerende zonnebril. Breng elke 1,5 uur royaal SPF 3+ zonnebrandcrème aan,
zelfs op bewolkte dagen en na het zwemmen of zweten. Heldere oppervlakken, zoals zand, water en sneeuw,
verhogen de UV-blootstelling.
8 tot 10
  Een UV-indexwaarde van 8 tot 10 betekent een zeer hoog risico op schade door onbeschermde blootstelling aan de zon.
Neem extra voorzorgsmaatregelen omdat onbeschermde huid en ogen beschadigd raken en snel kunnen verbranden.
Minimaliseer blootstelling aan de zon tussen 10.00 uur. en 16.00 uur.
Als u buiten bent, zoek dan schaduw en draag zonbeschermende kleding, een hoed met brede rand en een UV-blokkerende zonnebril.
 Breng elke 1,5 uur royaal SPF 30+ zonnebrandcrème aan, zelfs op bewolkte dagen en na het zwemmen of zweten
Heldere oppervlakken, zoals zand, water en sneeuw, verhogen de UV-blootstelling.
> 11 
 Een UV-indexwaarde van 11 of meer betekent een extreem risico op schade door onbeschermde blootstelling aan de zon.
 Neem alle voorzorgsmaatregelen, want onbeschermde huid en ogen kunnen binnen enkele minuten verbranden.
 Probeer blootstelling aan de zon tussen 10.00 uur te vermijden. en 16.00 uur
 Als u buiten bent, zoek dan schaduw en draag zonbeschermende kleding.
 Draag een hoed met brede rand en een UV-blokkerende zonnebril.
 Breng elke 1,5 uur royaal SPF 30+ zonnebrandcrème aan, zelfs op bewolkte dagen en na het zwemmen of zweten.
 Heldere oppervlakken, zoals zand, water en sneeuw, verhogen de UV-blootstelling.
      Categorieën:  Meteo Calculators  I  Meteorologie  I  Weer A tot Z  
 
Web Design