Natte Boltemperatuur en Dauwpunt van uit Relatieve vochtigheid
 Voer de Temperatuur en de luchtvochtigheid in: Natte bol Dauwpunt
    Fahrenheit  Celsius  Kelvin   Fahrenheit  
  RH:   Celsiusnt>  
    %   Kelvinnt>  
  Voer de actuele luchtdruk in:an>  
   in mercury  mm of mercury  millibars(hPA)  
   
 
Relatieve vochtigheid
De relatieve luchtvochtigheid is een verhouding die aangeeft hoeveel waterdamp lucht bevat ten opzichte van de maximale hoeveelheid waterdamp die de lucht kan bevatten. Een waarde van 100% wijst op de maximale
hoeveelheid waterdamp: de lucht is dan verzadigd
Dauwpuntstemperatuur of dauwpunt (Td)
Het dauwpunt Td is die temperatuur waarbij waterdamp begint te condenseren door afkoeling van de lucht zonder
dat er vocht wordt toegevoerd of afgevoerd. Bij het bereiken van de dauwpuntstemperatuur is de lucht juist
verzadigd met waterdamp; de relatieve vochtigheid is dan net 100%.
Natteboltemperatuur
De verrzadiging van lucht kan optreden door afkoeling tot de dauwpuntstemperatuur; daarbij wordt geen vocht aan
de lucht toegevoerd. Een tweede manier om lucht verzadigd te krijgen is door water aan de lucht toe te voeren.
Dat water verdampt, waardoor de vochtigheid toeneemt. Dat verdampen kost warmte. De warmte wordt aan de lucht onttrokken; deze koelt daardoor af. Na verloop van tijd raakt de lucht verzadigd; er treedt dan condensatie op.
De temperatuur waarbij dat gebeurt is de zogeheten natteboltemperatuur; deze is altijd hoger dan de dauwpuntstemperatuur.
De gebuikte formules voor deze calculator
Bron: National Weather Service 
 
      Categorie├źn:  Meteorologie   I   Weer A tot Z  
 
Web Design