Inleiding klimaat
 
 
 
Het klimaat is de gemiddelde weerstoestand over een periode van minimaal 30 jaar. De toestand van de atmosfeer
op een bepaald moment is het weer. Het klimaat is een onderdeel van de meteorologie waarbij dezelfde elementen een rol spelen als in het weer, maar dan voor een langere periode. Aangezien het weer sterk kan variëren, is het gemiddelde weer niet noodzakelijk een weerbeeld dat veel voorkomt in een betreffende regio. Daarom wordt
er naast de rekenkundige gemiddelden van de weerselementen ook rekening gehouden met frequentieverdelingen, extreme waarden, modale waarden en standaardafwijkingen. Klimaat op aarde wordt grotendeels bepaald door de zon. Deze warmt het aardoppervlak op, dat op zijn beurt de atmosfeer opwarmt.
 
Astronomische factoren hierbij zijn de verschillen in de hoogte van de zon, de duur van de dag en de afstand van de aarde tot de zon. Door het verschil in hoogte van de zon valt het zonlicht rond de polen op een groter gebied dan
rond de evenaar. Daarom is de insolatie, de hoeveelheid licht die op een stukje aardoppervlak invalt, en daarmee de opwarming van het aardoppervlak rond de evenaar veel hoger.
 
Geografische factoren zijn de land-zee-ijs-verdeling, het reliëf van het aardoppervlak en de hoogte boven zeeniveau. Land warmt sneller op dan water, maar koelt ook sneller af. De luchttemperatuur zal dus sterker variëren boven land dan boven zee. Bij uitgestrekte bossen is de temperatuur lager en de luchtvochtigheid hoger. Hoge gebergtes
hebben ook invloed op het klimaat van de omgeving; aan de loefzijde valt meer neerslag, aan de lijzijde minder.
 
De warmteverschillen resulteren in een verschil van luchtdruk, wat gepaard gaat met wind. De resulterende
algemene circulatie, het geheel van atmosferische stromingen tussen lagere en hogere breedten en tussen de
oceanen en continenten, verzorgt met de voornamelijk door wind veroorzaakte zeestromen de herverdeling van warmte over het aardoppervlak.
 
Klimaat classificatie
Er zijn meerdere moderne klimaatclassificaties mogelijk, die op zich niet veel van elkaar verschillen. Het meest
wordt de classificatie gebruikt die is ontworpen door Vladimir Köppen en is verfijnd door vooral Rudolf Geiger, waardoor de naam van deze classificatie ook wel de klimaatclassificatie van Köppen-Geiger wordt genoemd.
 
Klimaat verandering
De opwarming van de Aarde (ook wel klimaatverandering, versterkt broeikaseffect of global warming genoemd) beschrijft het fenomeen waarbij een stijging van de gemiddelde temperatuur van de Aarde waargenomen wordt. 
Sinds het begin van de twintigste eeuw is de gemiddelde temperatuur met ongeveer 0,74°C gestegen.
Het is zeer waarschijnlijk dat deze temperatuurstijging wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten: door het verbranden van fossiele brandstoffen, ontbossing en bepaalde industriële en landbouwactiviteiten stijgt de
concentratie aan broeikasgassen in de aardatmosfeer.
 
 

 
 
    Categorieën: Klimaat en klimaatverandering  I  Weer A tot Z
 
 
Web Design