Weerkunde - Meteorologie voor iedereen
     
Regelmatig ontvangt het KNMI telefoontjes, brieven en emails met het verzoek om informatie over weerkunde of de vraag om een verwijzing naar een boek waarin die kennis op een toegankelijke manier is terug te vinden. Tot voor kort waren die vragen moeilijk te beantwoorden: het KNMI-lesmateriaal bleek onvoldoende bruikbaar voor een algemeen publiek, terwijl er ook op de markt geen geschikte publicaties voorhanden waren. Deze uitgave voorziet in deze leemte.

De meteorologie die in dit boek wordt beschreven, uitgelegd en met talrijke illustraties verduidelijkt, is bedoeld voor iedereen. Direct in het begin wordt dat nog eens onderstreept: om stormen, windstoten, sneeuwval, ijzel en andere extreme weerverschijnselen kan niemand heen. Natuurlijk komt de atmosfeer aan bod en de
vele processen die daarin plaatsvinden. Wind en storm, warmte en kou, zonnestraling
en bewolking, buien en regen, sneeuw en hagel, alle passeren ze de revue.

De onderlinge samenhang tussen veel van deze verschijnselen is te begrijpen met de begrippen die vaak opduiken in weerpraatjes, zoals hoge- en lagedrukgebieden en warmte- en koufronten;  hierbij wordt dan ook uitvoerig stilgestaan.
  Voorpagina cursusboek
 
Het laatste hoofdstuk behandelt weersverwachtingen; een goede interpretatie daarvan verhoogt namelijk de waarde en de bruikbaarheid. Op deze manier is een compleet boek ontstaan waarin alle vragen op het gebied  van het weer op een heldere en illustratieve wijze worden beantwoord
 
Aanvulling 14 t/m 18 zijn artikelen uit andere puplicaties en staan niet in het boek.
 
Aan deze uitgave hebben veel mensen binnen en buiten het KNMI meegewerkt. Eric Chavanu, Harry Geurts, Frank Lantsheer, Michael Saraber, Arie Steenhuisen en Baltus Zwart leverden teksten aan en deden samen met Anne-marie Braam, Boudewijn Hulsman en Yvonne Korthals talrijke verbetersuggesties. Foto’s werden onder anderen aangeleverd door Eric Chavanu, Sjaak van den Ham, Peter Paul Hattinga Verschure, Rini Hoevenaren, Karel Holvoet, Joost Postma en Peter de Vries. Ik wil hen allen hartelijk bedanken
 
Dichte mist   Auto's rijden in de sneeuw   Vliegtuig land bij regen
 

Regelmatig wordt de vraag gesteld of er ook een cursus wordt gegeven. Meteo-Juliaandorp geeft zelf geen cursussen. Hiervoor kunt u zich wenden tot Kees Floor. Deze geeft verschillende cursussen en lezingen over het weer en schrijft ook voor verscheidene artikelen die u ook op deze website kan vinden.

 
Auteur: Kees Floor
Uitgever: Uitgeverij Elmar B.V.

Nederlandstalig 160 pagina's 9789038914893 mei 2004

Ook leverbaar als ebook: ISBN / EAN : 9789038922652

Website: www.keesfloor.nl Email: info@keesfloor.nl  
 
 
 
    Categorieën: Cursus meteorologie  Meteorologie  I  Weer A tot Z
 
 
Web Design