Groep A - Tropisch klimaat
 
 
Het tropische klimaat is een soort warm klimaat dat gebruikelijk is in de intertropische zone, in een band die de evenaar omringt van 23° noorderbreedte tot 29° zuiderbreedte. De algemeen erkende classificatie van Wladimir Peter Köppen definieert het als een niet-droog klimaat
waarin de twaalf maanden temperaturen hebben die nooit onder de 18 °C komen.
 
Het is volgens Köppen onderverdeeld in drie typen: equatoriaal (Af), moesson (Am) en tropische savanne (Aw en As). Andere auteurs, zoals Papadakis, noemen een semi-aride of droog tropisch klimaat (BSh) en een tropisch droog klimaat (BWh). Het definiëren van een tropisch klimaat als typisch voor de intertropische zone houdt geen rekening met een voor de hand liggend feit: het bestaan ​​van hoge bergen in de intertropische zone, waar heidevelden zijn en zelfs eeuwige sneeuw.
 
Oorzaken en gevolgen
Het tropische klimaat in het algemeen is te danken aan de invalshoek van zonnestraling die in deze regio's voorkomt (bijna loodrecht op de grond
het hele jaar door). Dit maakt de temperatuur hoog en de dagelijkse variaties zijn ook erg hoog. Hierdoor is de verdampingsstroom uit de grond
ook hoog, dus de luchtvochtigheid is meestal hoog. De opwarming, typisch voor de thermische evenaar van de aarde, zorgt ervoor dat de lucht uitzet en naar de bovenste atmosfeer stijgt, waardoor een gordel van constante lage druk ontstaat, de equatoriale of moessontrog genaamd,
die de omringende luchtmassa's aantrekt en de ontmoeting van de passaatwinden genereert van beide hemisferen in de zogenaamde intertropische convergentiezone (ITCZ), een convergentie die de equatoriale kalme zone vormt. Naarmate deze grote massa's tropische lucht samenkomen, stapelt de vochtigheid zich op, waardoor atmosferische convectie en constante en intense neerslag gedurende het grootste deel van het jaar op equatoriale breedtegraden wordt geproduceerd in het gebied dat de tropische regengordel wordt genoemd. Ten slotte wordt opgemerkt dat er op hogere breedtegraden een grotere seizoensgebondenheid zal zijn, zowel hydrisch als thermisch, afhankelijk van de jaarlijkse migratie van de ITCZ
 
De tropische klimaatgebieden worden doorkruist door klimatologische evenaars die ze onderscheiden, zoals de thermische evenaar (in rood),
de tropische regengordel (in blauw), de equatoriale trog (in groen) en de equatoriale kalme zone (in geel)
 
Kenmerken
Het tropische gebied van de aarde is over het algemeen gedefinieerd als het gebied tussen de Kreeftskeerkring en de Steenbokskeerkring, uitgebreid tot het gebied dat wordt beïnvloed door subtropische hoge drukken, gelegen boven 15-25º N en Z. Hoewel sommige auteurs de equatoriale klimaat gelegen tussen 3º N en S van de evenaar, is het gebruikelijk om het als een soort equatoriaal op te nemen.
 
Temperaturen
Tropische klimaten worden, naast een gemiddelde maandtemperatuur van ongeveer 25 °C, gekenmerkt door het niet lijden aan vorst.
Daarom hebben de termen zomer of winter geen betekenis in gebieden met minder temperatuurschommelingen, daarom wordt meestal gezegd
dat ze geen winter hebben. Het jaargemiddelde temperatuurverschil (ook wel jaargemiddelde temperatuurschommeling genoemd) is klein en de dagelijkse temperatuurschommeling zelf kan groter zijn dan de jaarlijkse. Door deze kenmerken wordt vaak gezegd dat 'de nacht de winter van de tropen is'. De oscillatie is nog kleiner naarmate we dichter bij de equatoriale gebieden komen. In droge tropische gebieden variëren deze regels, dus worden ze meestal gegroepeerd als woestijn.
 
Atmosferische druk en wind
Omdat ze zich op de evenaar bevinden, bevinden deze regio's zich in een zone met constante lage druk, waardoor winden van beide hemisferen (die ook in tegengestelde seizoenen zijn) elkaar ontmoeten in de zogenaamde intertropische convergentiezone, die ook satellietzones kan genereren. Deze band kan van noord naar zuid bewegen, afhankelijk van de hellingshoek van de zon en de tijd van het jaar. Dit gebied wordt gekenmerkt door de hoge frequentie van opstijgende winden, die verticale ontwikkeling van regenwolken veroorzaken.
 
Afbeelding-1
 
Afbeelding-2
 
1: Equatoriaal-moesson verticale trog met een snelheid van 500 hPa, juli gemiddelde in eenheden pascal per seconde.
    Stijging is geconcentreerd nabij de zonne-evenaar.
2: Satellietbeeld van een tropische regenzone op de evenaar, waarvan de seizoensmigratie verband houdt met de moessons.
 
Moessons
Moessons zijn een omkering van de seizoenswinden die voorkomen in tropische gebieden, hoewel hun naam uit India komt, waar ze met grotere intensiteit voorkomen. De moessons in India genereren perioden van regen of perioden van droogte, afhankelijk van de richting waarin ze leiden,
en deze zijn te wijten aan de effecten van het tropische klimaat. Soortgelijke processen vinden plaats in Zuid-Amerika en Afrika die perioden van overstromingen kunnen veroorzaken.
 
Het Koppen-systeem
Voor Köppen zijn tropische klimaten geclassificeerd in klasse A en zijn ze heet, regenachtig en generatoren van overvloedige vegetatie. Volgens de dynamiek van de regen wordt deze op zijn beurt ingedeeld in de subtypes Af jungle (zeer vochtig), Am moesson (vochtig) en Aw/As savanne (vochtig-droog).
 
Af: tropisch regenwoudklimaat
Het tropisch regenwoudklimaat wordt gekenmerkt doordat de droogste maand van het jaar een gemiddelde maandneerslag heeft van meer
dan 60 mm en, zoals alle tropische klimaten, komt de gemiddelde temperatuur van elke maand niet onder de 18 °C uit.
 
Dit klimaat wordt beheerst door de lagedrukgebieden van de intertropische convergentiezone en kent mede daardoor geen natuurlijke seizoenen. Sommige plaatsen zijn het hele jaar door onafgebroken nat, maar de meeste plaatsen kennen wel een periode waarin het duidelijk natter is.
Deze regentijd ontstaat onder andere onder invloed van de bewegingen van de tropische regenzone en komt meestal twee keer per jaar voor.
De tijden daartussenin noemt men de droge tijd. Echter in een tropisch regenwoudklimaat is het nooit langdurig droog, dit in tegenstelling
tot andere tropische klimaten.
 Lees meer over het tropisch regenwoudklimaat
 
Am: moessonklimaat
Het moessonklimaat is een tropisch klimaat dat wordt gekenmerkt door de moesson. Buiten deze zeer natte periodes kent het klimaat langdurige droge periodes. In de klimaatclassificatie van Köppen staat het klimaat bekend als het Am-klimaat. Volgens Köppen moet het klimaat, zoals alle tropische klimaten, een temperatuur hebben die niet lager is dan 18 graden Celsius, en is er ten minste één maand in het jaar met een gemiddelde maandneerslag van minder dan 60 mm. Hierbij moet de jaarlijkse neerslagsom bij een droogste maand van 0 mm hoger zijn dan 2500 mm en bij een droogste maand van 60 mm hoger zijn dan 1000 mm. Als de droogste maand meer dan 60 mm neerslag heeft dan spreken we over een tropisch regenwoudklimaat.
Lees meer over het Moesonklimaat
 
Aw/As: tropisch savanneklimaat
Het tropisch savanneklimaat of gewoon savanneklimaat is een tropisch klimaat waarin een duidelijk droog seizoen voorkomt.
In de klimaatclassificatie van Köppen staat het klimaat bekend als het Aw-klimaat of het zeer zeldzame As-klimaat. Volgens Köppen moet het klimaat, zoals alle tropische klimaten, elke maand een gemiddelde temperatuur hebben van 18°C of hoger en is er ten minste een maand in het jaar met een gemiddelde maandneerslag van minder dan 60 mm. Hierbij mag de jaarlijkse neerslagsom bij een droogste maand van 0 mm niet hoger
zijn dan 2500 mm en bij een droogste maand van 60 mm niet hoger zijn dan 1000 mm.
 
Zoals de naam al zegt komt het klimaat voor op onder andere de savanne. Daarnaast komt het ook op andere plekken voor rond de savanne,
zoals onder andere in licht tropische wouden en de hogere plateaus in de tropen. Het komt meestal voor als een overgang van een tropisch regenwoudklimaat naar een steppeklimaat of naar een warm chinaklimaat. Dat laatste klimaat wordt soms ook het gematigd savanneklimaat genoemd. Het klimaat komt voor in Zuid- en Midden-Amerika, Afrika, India, Zuidoost-Azië en Noord-Australië.
 
Het tropische savanneklimaat heeft vrijwel zonder uitzondering zijn droge periode gedurende het jaargetijde dat de zon lager aan de horizon staat
en krijgt daarom volgens Köppen het label Aw mee (de "w" staat voor winterdroogte). Op enkele zeldzame plekken in de wereld komt het echter voor dat het juist andersom is en de droge periode plaatsvindt wanneer de zon hoger aan de horizon staat, men noemt dit dan een As-klimaat.
Dit komt bijvoorbeeld voor op Hawaï, Sri Lanka en in Somalië.  t label Aw mee (de "w" staat voor winterdroogte). Op enkele zeldzame plekken in de wereld komt het echter voor dat het juist andersom is en de droge periode plaatsvindt wanneer de zon hoger aan de horizon staat, men noemt dit dan een As-klimaat.
Dit komt bijvoorbeeld voor op Hawaï, Sri Lanka en in Somalië. 
Lees meer over het tropisch savanneklimaat
 
Vegetatie
De belangrijkste vegetatie van het equatoriale en moessonklimaat zijn de vochtige tropische bossen. Terwijl in het tropische savanneklimaat er een overwicht is van beboste savanne en droog bos.


      Bronnen: Wikipedia-nl, Wikipedia-en, Wikipedia-es, Wikipedia-de  
      Categorieën: Klimaatclassificatie  I  Cursus Meteorologie  I   Wolkenatlas  I  Weer A tot Z  
 
Web Design