Uitleg METAR code
 
Een METAR is een weerrapport speciaal bedoeld voor de piloten. Er staat informa staat voor METeorological Aerodrome Report en wordt gemaakt door het meteorologisch personeel op een civiel of militair vliegveld. Over het algemeen wordt 1x tot 2x per uur een METAR-bericht gemaakt, afhankelijk van het vliegveld. De tijd van verzending is ook erg verschillend. Een andere code is de SPECI, een tussentijds 'special report', een METAR die gemaakt wordt wanneer bepaalde weersfaktoren in belangrijke mate veranderd zijn en van belang zijn voor de luchtvaart. De code is vrijwel gelijk aan de METAR-code.
 
Voor de METAR- en SPECI-code is minder codekennis vereist.
De verwachting voor een vliegveld wordt in de TAF-code gegeven die veel op de METAR lijkt.  Op de Nederlandse teletekst (pag. 707) kunt u overdag ieder uur de METARS van de Nederlandse vliegvelden ontvangen. De militaire vliegvelden geven 's avonds , 's nachts en in het weekeinde i.v.m. de automatische status meestal een AUTO METAR uit, een METAR die automatisch gegenereerd wordt door deze stations
 
De symbolische vorm
 
(CCCC)  (DDGGggz)  (dddff/mfmKT)  (VVVV)  (RDRDR/VRVRVRVRi) (w'w')(NsNsNshshshs) of (VVhshshs) of (SKC)  (T'T'/T'dT'd)
(QPHPHPHPH)  (REw'w')
en evt. aanvullende bijzonderheden
 
( CCCC )
 
Internationale 4-letterige plaatsaanwijzer (ICAO-Locatorindicator); deze geeft aan met welk vliegveld of station we te doen hebben.
 
EHKD DE KOOY (NAVY) & NL 5255N 00447E 0014
 
( DDGGggz )
 
Datumtijdgroep van opmaak.
 
DD staat voor de dag van de maand, GG voor het hele uur en gg voor het aantal minuten. De tijd staat meestal vermeld in UTC tijd (Universal Time Coördinated). Deze groep wordt niet altijd in het bericht vermeld. Erachter wordt de "z" geplaatst zodat duidelijk is dat het om de UTC of zulu-tijd gaat. Deze laatste term is exact hetzelfde als de UTC-tijd en wordt gebezigd door militaire instanties. In Nederland geldt een tijd van H+25 en H+55 (dus 00.25, 00.55, 01.25 enz.). Ook militaire vliegvelden geven twee METARS per uur uit.
 
231225 = de 23ste om 12 uur 25 minuten.pan> staat voor de dag van de maand, GG voor het hele uur en gg voor het aantal minuten. De tijd staat meestal vermeld in UTC tijd (Universal Time Coördinated). Deze groep wordt niet altijd in het bericht vermeld. Erachter wordt de "z" geplaatst zodat duidelijk is dat het om de UTC of zulu-tijd gaat. Deze laatste term is exact hetzelfde als de UTC-tijd en wordt gebezigd door militaire instanties. In Nederland geldt een tijd van H+25 en H+55 (dus 00.25, 00.55, 01.25 enz.). Ook militaire vliegvelden geven twee METARS per uur uit.
 
231225 = de 23ste om 12 uur 25 minuten.
 
(dddff/mfmKT)
 
De windgroep; hierin staat de windrichting, snelheid en uitschieters vermeld.
ddd = de windrichting in tientallen graden van de kompasroos (t.o.v. het ware noorden)
 
090 = oost; 000 = windstil;  250 = westzuidwest; VRB = variabel
 
ff = de gemiddelde windsnelheid over een periode van 10 minuten, voorafgaand aan de waarnemingstijd. de eenheid hangt af van de tweeletterige
       code aan het eind van de groep.  KT= knopen; MPS = meters per seconde en KMH= kilometers per uur.
 
Gfmfm= de uitschieters over de laatste periode van 10 minuten, meestal alleen gegeven bij een verschil van 10 knopen of meer tussen het
             gemiddelde en de uitschieters. De letter G staat voor "gusting" (uitschietend tot).
 
22015G29KT = windrichting 220 °, 15 knopen gem. en 29 knopen uitschieters.
 
( VVVV )
 

Het horizontale meteorologisch grondzicht in meters. Dit zicht geeft aan de slechtste waarde rondom het waarnemingspunt

0000 = minder dan 50 m; 1700 = 1700 m; 9999 = meer dan 10 km zicht.

 
(RDRDR/VRVRVRVRi)
 

 RDRDR = de designator; hier wordt aangegeven voor welke runway (start/ landingsbaan) de RVR-waarde bedoeld is. R27 betekent
                runway 27 (richting 270°), een startbaan georiënteerd in west-oostrichting.

 

 VRVRVRVR = zichtbare baanlengte (Runway Viusal Range) in meters. De RVR is eigenlijk een soort zichtmeting langs een startbaan.

                     i = de tendens van de RVR over de laatste 10 min. voor de waarneming.

 
D = down (afnemend); N = neutral(gelijkblijvend); U = up (toenemend).
Uitzonderingen: M0050 betekent RVR minder dan 50 m en P3000 betekent meer dan 3000 m
 
(w'w')
 
De actuele weersgesteldheid tijdens de waarneming. Hieronder kunt u een hele lijst met codes raadplegen.
Maximaal kunnen twee van deze groepen voorkomen. Elke groep bestaat uit een aantal letters, min. 2 en max. 10.
 
De term CAVOK betekent Clouds And Visibility OK en wordt op sommige vliegvelden gegeven wanneer de laagste wolken (ongeacht hoeveelheid) op 5000 voet of hoger liggen, het zicht 10 km of meer bedraagt en er geen weer op moment van waarnemen is en er geen Cumulonimbus dan wel onweer of weerlicht in de direkte omgeving is.
 
Weercodelijst voor de METAR-, SPECI- en TAF-code
 
(NsNsNshshshs)
 
Wolkengroep; max. kunnen vier wolkengroepen gegeven worden.

NsNsNs = drie letterige afkorting, die aangeeft hoeveel achtsten ongeveer de wolkenlaag van de totale hemel bedekt.

 
FEW = few, 1/8 t/m 2/8 (licht bewolkt); SCT = scattered, 3/8 t/m 4/8 (half bewolkt); BKN = broken, 5/8 t/m 7/8 (zwaar bewolkt);
OVC = overcast, 8/8 (geheel bewolkt).
 
De wolkensoort wordt alleen gegeven wanneer een cumulonimbus of towering cumulus wordt waargenomen.
Deze wordt resp. aangegeven met CB en
TCU
.
 
(VVhshshs)
 
Vertikaal zicht. Deze groep wordt gegeven wanneer het erg mistig is of wanneer er zware neerslag valt zodat de wolken niet meer goed te onderscheiden zijn en ook de hoogte niet goed te meten is of in te schatten is. Het getal geeft aan het zicht omhoog in honderdtallen voeten,
net zoals bij de wolkenhoogte (zie boven)
 
(SKC)
 
SKy Clear, onbewolkt dus.
 
(T'T'/T'dT'd)
 
Temperatuursgroep.
Het getal voor de breukstreep is de luchttemperatuur in graden Celsius (de gewone temperatuur dus), het tweede getal achter de "/" is de dauwpuntstemperatuur (ook in Celsius). Staat er een M voor dan is de temperatuur negatief. De dauwpuntstemperatuur is altijd kleiner of gelijk aan de luchttemperatuur. Het verschil tussen deze waarden geeft aan hoe hoog de vochtigheidsgraad (ongeveer) is. Hoe groter het verschil, des te minder waterdamp de lucht bevat en hoe droger de lucht dus is. Zijn de waarden gelijk dan is de vochtigheidsgraad hoger dan ca. 97 %.
 
(QPHPHPHPH)
 
Luchtdruk (QNH) in hectopascal (hPa), afgerond naar beneden. Een hectopascal is precies gelijk aan één millibar. QNH is de luchtdruk gerelateerd aan het gemiddelde zeeniveau. Piloten gebruiken deze waarde om hun hoogtemeter in te stellen alvorens zij vertrekken of voordat zij gaan landen. Q0997 = 997 hPa; Q1023 = 1023 hPa.
 
Bij Amerikaanse metars wordt deze groep voorafgegaan door een "A".
Dat staat voor Altimetersetting. De waarde daarachter is de QNH in honderdsten inches (1 inch = 2,54 cm). Om inches direkt om te rekenen naar hPa (millibar) vermenigvuldigt u het getal met 33.87.
A2993
= 29.93 inches.
 
(REw'w')
 
Weersverschijnselen in het afgelopen uur. Deze worden alleen gegeven in bepaalde gevallen, bijv, wanneer de neerslag zwaarder was dan tijdens
de huidige waarneming het geval was. Ook verschijnselen als onderkoelde neerslag en onweer worden gemeld. De code is in principe hetzelfde als
bij het actuele weer met dien verstande dat voor de groep de letters RE worden geplaatst.

      Categorieën:  Luchtvaart  I  Verwachtingen  I  Meteogrammen  I  Pluimverwachting  I  Waarschuwingen  I  Weer A tot Z  
 
Web Design