Handboek waarnemen van de KNMI
 
 
Het uitbrengen van het KNMI Handboek Waarnemingen maakt een einde aan een aantal onduidelijkheden die reeds lang binnen het KNMI (en daarbuiten) bestaan rondom meteorologische waarnemingen.
 
Vaak gestelde vragen waren: welke methodes en condities zijn vereist voor waarnemingen, welke eenheden worden gebruikt of zijn voorgeschreven, welke eisen moeten worden gesteld aan de nauwkeurigheid, welke formules worden gebruikt bij herleiding van de data?
 
De informatie hierover bleek versnipperd aanwezig over de afdelingen en over documenten. een snel en pasklaar antwoord was veelal moeilijk te vinden. Soms ontbrak de informatie of bleek verborgen in de hoofden van een klein aantal (ex)KNMI-ers.
 
Bij alle afdelingen van het KNMI die betrokken zijn bij waarnemingen bestond de sterke behoefte aan een handzaam standaarddocument waarin de relevante informatie op beknopte en overzichtelijke wijze is beschreven
 


 
 
De inhoud van dit Handboek richt zich op de algemene meteorologische waarnemingen in Nederland, alsmede op de KNMI waarnemingen ten behoeve van specifieke doelgroepen, zoals luchtvaart en scheepvaart. Beschreven zijn de waarneemmethodieken die thans of op korte termijn gebruikt worden in het meteorologische meetnet. Gekozen is voor een structuur, gebaseerd op de bekende meteorologische vairiableen (luchtdruk, luchttemperatuur, wind, etc.).
 
De hoofdstukindeling van het Handboek is gebaseerd op het WMO (World Meteorological Organization) Handboek: Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation (WMO-No. 8). Waarneemsystemen en -methodes ten behoeve van atmosferisch of oceanografisch onderzoek, experimentele technieken en remote sensing waarnemingen (inclusief radar) vallen buiten het kader van dit Handboek.
 
Alle hoofdstukken zijn een bewerking de wetenschappelijke versie van het handboek. Wat is opgenomen zijn de eenheden van de meting, de techniek van de instrumenten en de plaatsing van instrumenten en de voorwaarden van de omgeving. Om duidelijke en leesbare hoofdstukken te maken zijn de formules en herleidingen niet opgenomen. 
 
 
 
 
 
 
    Categorie├źn: Meteorologische instrumenten Weer A tot Z
 
 
Web Design