Luchtkwaliteit-index en Ozon waarnemingen
 
https://api.buienradar.nl/image/1.0/airqualitymapnl/?l=2&nt=1&hist=0&forc=1&step=5&type=LKI&ext=png
Luchtkwaliteit-index -
 
Ozon - 
 
 
Luchtkwaliteit Index 
Er zitten veel verschillende stoffen in de lucht. Een deel van die stoffen is nuttig voor mensen, zoals bijvoorbeeld zuurstof. Maar een ander deel is wel degelijk schadelijk voor de gezondheid van mensen. Dit zijn onder andere fijn stof (PM10), stikstofdioxiden (NO2) en ozon (O3) die vrijkomen door onder andere uitstoot van industrieën en het verkeer. In Nederland gelden er normen voor deze stoffen. Het RIVM heeft verspreid over het land meetstations die elk uur de concentratie van een aantal schadelijke stoffen in de lucht meet. 
 
Een verhoging van fijn stof, stikstofdioxiden en/of ozon in de lucht kan de gevoeligheid voor luchtwegklachten van mensen verhogen. Zo kunnen mensen met een chronische longziekte (astma of COPD), mensen met diabetes, ouderen, kinderen of mensen met hart- en vaatziekten last ondervinden bij luchtverontreiniging. Daarnaast kunnen ook mensen die sporten, zwaar lichamelijk werk in de buitenlucht doen of kinderen die buiten spelen last ondervinden bij hogere concentraties fijn stof, stikstofdioxiden of ozon. Hiervoor heeft het RIVM de luchtkwaliteitsindex ontwikkeld die de invloed van de luchtkwaliteit op de gezondheid weergeeft. Bij een slechte luchtkwaliteit is het advies om activiteiten aan te passen om gezondheidseffecten te voorkomen. 
 
O3: Ozon (smog) 
Op basis van gegevens van het RIVM brengt Buienradar elk uur de ozonconcentratie in kaart. Ozon (smog) komt meestal op zonnige dagen voor bij een zwakke zuidelijke of oostelijke wind. Dan kan de ozonconcentratie langs drukke wegen tijdens de ochtendspits relatief hoog zijn. De grenswaarde voor het 8-uursgemiddelde ligt op 120 µg/m3. Bij een waarde lager dan 40 µg/m3 is er geringe ozonverontreiniging. Bij waarden tussen 40 en 100 µg/m3 is er sprake van een matige ozonconcentratie en bij concentraties groter dan 100 µg/m3 ernstige ozonverontreiniging 
 
Fijnstof en Stikstofdioxide waarneming
Fijnstof - 
 
Stikstofdioxide - 
 
 
 
PM10: Fijn stof 
Op basis van gegevens van het RIVM brengt Buienradar elk uur de fijn stofconcentratie in kaart. Fijn stof komt onder andere vrij bij de verbranding van brandstoffen of door slijtage van wegdekken of banden. Ook is een groot deel van het fijn stof in Nederland afkomstig uit omliggende landen.
De grenswaarde voor het daggemiddelde ligt op 25 µg/m3. 
 
Bij een waarde lager dan 30 µg/m3 is er geringe verontreiniging van fijn stof. Bij waarden tussen 30 en 125 µg/m3 is er sprake van een matige verontreiniging en bij concentraties groter dan 125 µg/m3 ernstige verontreiniging 
 
NO2: Stikstofdioxide 
Op basis van gegevens van het RIVM brengt Buienradar elk uur de stikstofdioxideconcentratie in kaart. Stikstofdioxide wordt vooral door het verkeer geproduceerd. Vooral in de buurt van drukke (snel)wegen en steden ligt de concentratie stikstofdioxide hoog. De grenswaarde voor het uurgemiddelde ligt op 200 µg/m3, waarbij de concentraties in het zuiden en westen hoger liggen dan in het noordelijk deel van
Nederland De een waarde lager dan 30 µg/m3 is er geringe verontreiniging van stikstofdioxide. 
 
Bij waarden tussen 30 en 125 µg/m3 is er sprake van een matige stikstofdioxideconcentratie en bij concentraties groter dan 125 µg/m3 ernstige stikstofdioxideverontreiniging. 
 
 

      Categorieën: Gezondheid en luchtkwaliteit  I  Weer A tot Z  
 
Web Design