Criteria weeralarm voor stormen
 
Een Weeralarm wordt zo mogelijk vanaf 48 uur van tevoren voorafgegaan door een waarschuwing. In de periode vanaf 24 uur voorafgaand aan een eventueel Weeralarm wordt een waarschuwing voor extreem weer uitgegeven. Dit gebeurt alleen als het zestig procent zeker is dat de verwachte weersituatie optreedt. Het Weeralarm wordt op zijn vroegst 12 uur van tevoren uitgegeven en alleen wanneer het vrijwel zeker is (kans van 90 procent) dat de verwachte weersituatie optreedt.

In de tekst van het Weeralarm wordt naast de gedetailleerde beschrijving van het weer en de verwachte ontwikkeling aangegeven wat de mogelijke gevolgen of effecten van het extreme weer zijn. Zoals kans op ontwortelde en omgevallen bomen, wateroverlast en gevaarlijke situaties op de weg. allen bomen, wateroverlast en gevaarlijke situaties op de weg.
 
Criteria Weeralarm
 
Het Weeralarm geldt alleen voor bepaalde weersomstandigheden als die op grote schaal optreden. Deze schaal is een standaardgebied ter grootte
van ten minste vijftig keer vijftig kilometer of over een lengte van minstens vijftig kilometer) optreden. Het Weeralarm kan gelden voor het hele
landmaar ook regionaal voor bepaalde provincies
 
Het KNMI kan een Weeralarm uitgeven voor de volgende situaties:
 
- gladheid door ijzel, ijsregen of sneeuwval (minstens drie centimeter per uur of minstens tien centimeter in zes uur)
- driftsneeuw (met een gemiddelde windsnelheid van meer dan veertig kilometer per uur, windkracht 6 of meer)
- onweer (minstens vijfhonderd ontladingen in vijf minuten)
- regen (minstens 75 millimeter in 24 uur)
- windstoten (minstens 100 kilometer per uur, aan de kust in de winterperiode (van november tot en met april, tenzij het bladseizoen aanleiding
  geeft hiervan af te wijken) minstens 120 kilometer per uur aan de kust)
 
Storm (alleen zomerperiode mei tot en met september)
 Criteria   Windkracht 9 (Gemiddeld over een uur 76-87 km/uur op minstens 2 kuststations of landinwaarts in gebied minstens ter grootte
  van het standaardgebied*
 Gebied   Storm met name langs de kust, in het binnenland kans op zeer zware windstoten: schade mogelijk
 Gevolgen   Verkeer ondervindt hinder. Extra risico voor (brom)fietsers, motorrijders, vrachtauto's, auto's met aanhanger en caravans.
  Schade mogelijk aan gebouwen; takken worden afgerukt en bomen ontworteld.
 
Zware storm
 Criteria  Windkracht 10 (Gemiddeld over een uur 88-102 km/uur op minstens 2 kuststations of landinwaarts over een gebied minstens
 ter grootte van het standaargebied*
 Gebied  Zware storm met name langs de kust, in het binnenland kans op zeer zware windstoten: schade mogelijk
 Gevolgen  Verkeer ondervindt hinder. Extra risico voor (brom)fietsers, motorrijders, vrachtauto's, auto's met aanhanger en caravans.
 Schade mogelijk aan gebouwen; takken worden afgerukt en bomen ontworteld.
 
Zeer zware storm
 Criteria  Windkracht 11 (gemiddelde over een uur 103-116 km/uur op minstens 2 kuststations of landinwaarts over gebied minstens
 ter grootte van het standaardgebied*
 Gebied  Zeer zware storm met name aan de kust, in het binnenland kans op zeer zware windstoten: grote schade mogelijk
 Gevolgen  Veel hinder voor het verkeer. Levensgevaarlijk door rondvliegende objecten en takken. Grote schade mogelijk aan gebouwen
 en bossen.
 
Orkaan
 Criteria  Windkracht 12 (gemiddeld over een uur meer dan 116 km/uur op minstens 2 kuststations of landinwaarts over gebied minstens
 ter grootte van hetstandaardgebied*
 Gebied  Orkaan aan de kust, in het binnenland kans op zeer zware storm en zeer zware windstoten: levensgevaarlijk en verwoestend
 Gevolgen  Verwoestingen mogelijk en levensgevaarlijk op straat; auto's worden van de weg geblazen en (brom)fietsers omver gedrukt.
 Wegen en spoorlijnen versperd.
 
Het Weeralarm is de hoogste trap van het waarschuwingssysteem van het KNMI. Indien mogelijk gaat een waarschuwing voor extreem weer
vooraf aan een Weeralarm. Een Weeralarm wordt minstens ieder uur en indien nodig nog vaker geactualiseerd. Daarnaast worden voor verschillende verschijnselen algemene weerwaarschuwingen uitgegeven en wind- en stormwaarschuwingen voor de scheepvaart.
 
Het KNMI verspreidt de weerwaarschuwingen via de media (onder andere NOS Teletekst pagina 710 voor de wind- en stormwaarschuwingen
en pagina 713 voor de overige waarschuwingen en het Weeralarm) en onder tal van instanties, zoals overheidsorganisaties (DCC/IenM), NCC/BZK), verkeersdiensten (VCNL, ANWB), politie (KLPD), brandweer en particuliere weerbedrijven.
 
Op basis van de verwachtingen kunnen overheidsinstanties beslissen om bijvoorbeeld een kwetsbaar evenement in de open lucht zoals een markt
of groot feest met voor de wind gevoelige tenten af te gelasten. Wanneer een Weeralarm van kracht wordt, brengt het KNMI een speciale site in de lucht. Hierop staan extra weer- en achtergrondinformatie, actuele neerslagbeelden van de radar met informatie over onweer en het laatste nieuws over het extreme weer,.
      Categorie├źn: Zware stormen  I  Weer A tot Z  
 
Web Design