Uitleg over windstoten en stormen
 
Windstoten zijn kortdurende rukwinden of windvlagen van minstens 50 kilometer per uur. Bij zware windstoten (vanaf 75 km/u) kan het KNMI een waarschuwing uitgeven. Vanaf windkracht 9 spreken we van storm.
 
Uitleg over windstoten
De wind waait vrijwel nooit met een constante snelheid of uit dezelfde richting. Bereikt een windvlaag een snelheid van minstens 50 kilometer per uur, dan is er sprake van een windstoot. Zodra de windstoten snelheden van boven de 75 kilometer per uur bereiken, dan volgt er een waarschuwing voor zware windstoten. Windvlagen van meer dan 100 kilometer per uur worden aangeduid als zeer zware windstoten.
 
Hele jaar windstoten
Windstoten kunnen het hele jaar voorkomen. ’s Winters komen ze zeker voor bij stormachtig weer en storm. Het hele jaar door komen windstoten vooral voor tijdens (onweers)buien. Tijdens warm, zonnig en droog zomerweer zijn mensen vaak niet voorbereid op het omslaan van het weer. Bovendien staan bomen dan vol in blad, waardoor ze veel wind vangen en takken gemakkelijk kunnen afbreken.
 
Uitleg over storm
 
Vanaf windkracht 9 spreken we van storm, om precies te zijn als de gemiddelde windsnelheid minstens 1 uur gelijk is aan windkracht 9. Het KNMI gaat uit van storm als een uurgemiddelde windsnelheid tussen 75 en 88 kilometer per uur (20,8 - 24,4 meter per seconde) gemeten wordt. Volgens de schaal van Beaufort is er sprake van storm als er een 10 minuut gemiddelde windsnelheid tussen 75 en 88 km/u gemeten wordt.
 
Een zware storm bereikt windkracht 10 en een en zeer zware storm windkracht 11. Windkracht 12 staat voor een orkaan, dit komt in ons land zelden voor. Alle stormen in Nederland vanaf windkracht 10 zijn te vinden in de lijst met zware stormen sinds 1910.
 
Meeste impact door windstoten en niet door windkracht
De meeste schade hangt echter samen met de windstoten die zich bij een storm voordoen. Vandaar dat we waarschuwen voor zware windstoten in plaats van voor windkracht. De windsnelheid ligt in korte windvlagen in het algemeen enkele tientallen kilometers per uur hoger dan de gemiddelden. Windstoten worden niet benoemd in eenheden van de schaal van Beaufort maar in kilometers per uur, meters per seconde of voor de scheepvaart in knopen. Een knoop komt overeen met ongeveer een halve meter per seconde.
 
Kust en binnenland
De hoogste windsnelheden worden in de regel langs de kust bereikt, waar de wind weinig geremd wordt door obstakels en wrijving met het aardoppervlak. De herhalingstijd voor een storm is aan zee een stuk korter dan in het binnenland. In Vlissingen stormt het gewoonlijk meerdere
keren per jaar. In De Bilt stormt het eens in de zeventig jaar met windkracht 9. Windkracht 10, een zware storm, is boven land een zeldzaamheid.
 
Stormgetal als indicatie voor zwaarte
Voor iedere storm sinds 1970 heeft het KNMI de bijzonderheid bepaald in de vorm van het ‘stormgetal’. Dit getal geeft een indicatie voor de zwaarte van de windstoten tijdens een storm, gemiddeld over Nederland. Het stormgetal wordt hoger naarmate op meer KNMI-stations in Nederland zeer zware windstoten worden gemeten. De waargenomen windstoten worden op ieder station vergeleken met de voor die plek geldende herhalingstijden van dergelijke stoten. Een windstoot van 100 km/uur aan zee zal daardoor minder meewegen in de berekening dan een stoot van 100 km/uur ver in het binnenland.
 
Winter- en zomerstormen
Het stormseizoen begint in september. De eerste storm komt vaak in november langs. Stormen in het zomerhalfjaar (april tot en met september) noemen we zomerstormen. Zomerstormen komen niet zo vaak voor, dit in tegenstelling tot stormen in het winterhalfjaar (oktober tot en met maart). Een zomerstorm is door de kleinere temperatuurverschillen vaak minder zwaar en duurt korter dan een winterstorm. Ze leveren vaak wel meer problemen op. Zomerstormen zijn compact en kunnen in vrij korte tijd ontstaan. En vooral het verkeer en de recreatie, in het bijzonder op het water, in de problemen brengen. Bomen staan vol in blad en kunnen de wind moeilijker verdragen, vooral als het hevig regent
 
Naamgeving van stormen
Stormen waarvoor het KNMI een code oranje of rood voor windstoten uitgeeft, krijgen sinds 2019 een naam. In uitzonderlijke gevallen kan een storm ook bij code geel een naam krijgen. Voor de scheepvaart en voor de kust en Noordzeedistricten geven we aparte stormwaarschuwingen uit.
 
Ontstaan stormdepressie
Grote tegenstellingen in temperatuur in de atmosfeer liggen meestal ten grondslag aan het onstaan stormdepressies. Vandaar dat de zwaarste stormen meestal in het winterhalfjaar voorkomen, van oktober tot en met maart. Op het noordelijk halfrond wordt het in het noorden snel kouder terwijl het in het zuiden nog nazomert. Dit leidt tot grote temperatuurtegenstellingen over korte afstanden. Er ontwikkelt zich vaak een krachtige straalstroom, een storm op zo’n 10 kilometer hoogte, waarmee de ene depressie na de andere onze kant op komt. Als de atmosfeer onrustig is, komen stormen vaak kort na elkaar.
 
Code Geel   Wees alert
  - Kans op ongelukken door het afbreken van boomtakken en rondvliegende voorwerpen zoals dakpannen of tuinmeubels  
- Volg weerberichten en waarschuwingen via KNMI.nl en KNMI-app
  - Kans op schade aan huizen en gebouwen zoals aan daken  
- Volg het advies op van de brandweer over wat u kunt doen bij stormschade
  - Kans op vertragingen in het vliegverkeer  
- Bekijk voor vertrek de actuele situatie en het advies van Rijkswaterstaat voor de snelwegen op rwsverkeersinfo.nl
 
Code Oranje   Wees voorbereid
  - Grote kans op ongelukken door het afbreken van boomtakken, omwaaien van bomen en rondvliegende voorwerpen
  zoals dakpannen of tuinmeubels
 
- Doe geen buitenactiviteiten, vooral niet in het bos
  - Grote kans op schade aan huizen en gebouwen zoals aan daken  
- Volg het advies op van de brandweer over wat u kunt doen bij stormschade
  - Kans op afgesloten dijken en stormvloedkeringen  
- Bekijk voor vertrek de actuele situatie en het advies van Rijkswaterstaat voor de snelwegen op rwsverkeersinfo.nl
 
Code Rood   Onderneem actie
  - Grote kans op gevaarlijke situaties door het afbreken van boomtakken, omwaaien van bomen en rondvliegende
  voorwerpen zoals dakpannen of tuinmeubels
 
- Volg weerberichten en waarschuwingen via KNMI.nl, KNMI-app en KNMI Twitter en KNMI Instagram
  - De stroom kan uitvallen door schade aan elektriciteitsleidingen  
  - Volg het advies op van de brandweer over wat u kunt doen bij stormschade  
  - Grote kans op voor lange tijd onbegaanbare of afgesloten (snel)wegen en dijken en gesloten stormvloedkeringen  
  - In sommige situaties kan Rijkswaterstaat oproepen niet de weg op te gaan  

      Categorieën: Waarschuwingen  I  Waarnemingen  I  Actueel Weer Weer A tot Z  
 
Web Design