Risicocategorieën voor zware onweersbuien
 
 

ONWEERSBUIEN
(geen label)
 
geen zwaar onweer verwacht
Bedreiging van bliksem en overstroming bestaat bij alle onweersbuien
 
 

1: MARGINAAL
(MRGL)
 
geïsoleerde
zware
onweersbui mogelijk
Beperkt in duur, in dekking of intensiteit
 
 

1: GERING

 (SLGT)
 
verspreide
zware onweersbuien mogelijk
Van korte duur of niet wijdverspreid, geïsoleerde zware onweersbuien mogelijk
 
 

3: VERANDERD

(ENH)
 
talrijke
zware onweersbuien mogelijk
Meer hardnekkig
en / of een paar wijdverspreide zware onweersbuien
 
 

4: MATIG

(MDT)
 
wijdverspreide zware
onweersbuien
mogelijk
langlevend
wijdverspreid
en zware
onweersbuien
 
 

5: HOOG

(HOOG)
 
wijdverspreide zware
onweersbuien
mogelijk
langlevend
zeer wijdverbreid
en bijzonder zware onweersbuien
 
 
 
- Windsnelheden
  tot 64 km/h
- Kleine hagelstenen
 

 
 
- Windsnelheden
  64 - 96 km/h
- Hagelstenen
  tot 25mm
- Kleine kans op een
  tornado
 

 
 
- Een of twee
  tornado's
- Meldingen van
   zware windstoten
   of schade
- Hagelstenen van
  25 mm tot 50 mm
 

 
 
- Een paar tornados
- Meerdere meldingen
   van schade door
   windstoten
- Schade door
  hagelstenen
  van 25 - 50 mm
 

 
 
- Zware tornado's
- Wijdversreide
  schade door
  windstoten
- Vernietegende
  hagelstenen van
  50mm en groter
 

 
 
- Meerder zeer zware
  tornado's 
- Derecho's
 

 
 
National Weather Services defineert een zware onweersbui als de hoogst gemeten windstoot een snelheid heeft van minimaal 94 km/h en/of hagelstenen met minimaal een diameter van 25 mm en/of een waargenomen tornado. Voor alle catagorien geldt dat er bliksen wordt waargenomen, er kans is op overstroming. Voor alle catogarien geld de mogelijkheid dat plaats vindt binnen en straal van 50 km.
 
 

      Categorieën: Meteorologische instrumenten  I  Weer A tot Z  
 
Web Design