Circumhorizontale boog
Een circumhorizontale boog, is een optisch atmosferisch fenomeen (fotometeoor) met het uiterlijk van een lineaire regenboog die zich onder de
zon bevindt. Dit type halo bestaat uit een gekleurde boog, rood aan de bovenkant; het strekt zich ongeveer 90° evenwijdig aan de horizon uit, 46° onder de Zon. Het komt voor op breedtegraden tussen 55° noord en 55° zuid wanneer de zon hoog genoeg aan de hemel staat, tussen 58° en 90° hoogte, het is zeldzaam om het in Noord-Europa waar te nemen, maar het fenomeen komt vaker voor in de Verenigde Staten.
 
In Aconcagua (Argentinië) 
 

Circumhorizontale boog - Utah, USA 
 
Circumhorizontale boog - Idaho, USA  
 
Beschrijving 
 
De halo wordt gevormd door zonlicht dat door de zijvlakken van ijskristallen in cirruswolken op grote hoogte binnendringt. Deze kristallen moeten vlak, zeshoekig en horizontaal georiënteerd zijn. Het licht komt afgebroken door breking aan de basis van het kristal naar buiten. Een helling van 90° tussen de ingang van de stralen en het uitgangsvlak produceert zeer verschillende spectrale kleuren, veel zuiverder dan die van de regenboog. Wanneer de stralen binnenkomen onder een hoek van 58°, strijken de uitgaande stralen de basis van het kristal; bij een lagere hoek worden de stralen in het kristal gereflecteerd en ontstaat er geen boog. 
 
Een circumhorizontale boog is, net als de circumzenithale boog, sterk gekleurd, zelfs meer dan de regenboog, en wordt in feite vaak verward, net als bij glories en circumzenithale bogen, met regenbogen. Het ziet eruit als een licht gebogen segment met een kleurverloop evenwijdig aan de horizon, ongeveer 32° erboven, waarvan het rood het dichtst bij de zon ligt. 
 
Een circumhorizontale boog gaat soms gepaard met een infralaterale boog 
 
Klimatologie 
 
Voor een circumhorizontale boog moet de zon tamelijk hoog aan de hemel staan ​​(tussen 58° en 90° hoogte)8 op een breedtegraad onder de 55° en in de aanwezigheid van cirruswolken met platte zeshoekige ijskristallen. De observatieomstandigheden zijn daarom afhankelijk van de geografische locatie, de seizoensperiode en de klimatologische omstandigheden. Dit fenomeen doet zich het vaakst voor in de zomer en vooral wanneer we dichter bij de evenaar komen.
 
In Europa is een circumhorizontale boog een zeldzaam fenomeen dat gemiddeld 0,10 keer per jaar voorkomt. In Frankrijk en Duitsland zijn er in de zomer een of twee optredens, terwijl ten noorden van Kopenhagen (Denemarken) zo'n evenement onmogelijk is; in Amerika komt hij meerdere keren voor tijdens de zomer. Circumzenitale bogen komen vaker voor dan circumhorizontale bogen, maar parhelions blijven het meest voorkomende verschijnsel vanwege ijskristallen in de atmosfeer.
 
Bronnen: Wikipedia-nlWikipedia-en, Wikipedia-de, Wikipedia-fr
  Categorieën:  Optische verschijnselen  I  Wolkenatlas  I  Weer A tot Z
Web Design