Lysimeter
 
Een lysimeter (van het oude Griekse λύσις "actie van losmaken, oplossen, einde") is een apparaat voor het bestuderen en meten van de evolutie van water in natuurlijke, landbouw-, bos-, experimentele, vervuilde grond of in een ecotron2. Het woord lysimeter beschrijft verschillende apparaten, die echter de analyse van water-bodem-levende interacties gemeen hebben, het deel
van het levende dat zich kan beperken tot planten, of met inbegrip van bodemmicrofauna en flora, al naargelang het geval. Als het gaat om het meten van de verdamping van alleen bodems met begroeiing, moet de term "evapotranspirometer" 3 worden gebruikt. In dit geval is de tank uitgerust met een apparaat voor het meten van de hoeveelheden water die worden toegevoegd en
verloren door verdamping.

Ondanks zijn beperkingen heeft de lysimeter een beter begrip opgeleverd van hoe de bodem werkt, wat veel complexer is dan het op het eerste gezicht lijkt. Het maakt het in het bijzonder mogelijk om bepaalde modellen van overdracht van water, nutriënten en verontreinigende stoffen (eutrofische stoffen, pesticiden, enz.) Vast te leggen in agrarische of natuurlijke omgevingen
of in bodems die ver van de natuurlijke staat verwijderd zijn, zoals die op golfbanen.
 

 
 

 
 

 


 
Bronnen: Wikipedia-fr, Wikipedia-en 
  Categorieën: Meteorologische instrumenten I Weer A tot Z
 
web design florida