CAPPI - Volume Constant Altitude Plan Position Indicator
 
CAPPI is een speciaal weergaveformaat voor een weerradar. Het is de afkorting voor Constant Altitude Plan Position Indicator en is een horizontale, tweedimensionale weergave van radarmeetwaarden op een bepaalde hoogte. Een CAPPI wordt berekend en geïnterpoleerd uit verschillende PPI-metingen bij verschillende elevatiehoeken (elevaties). De verschillende hoogtes worden meestal weergegeven door kleurvariaties op een planpositie-indicator. De radarreflectiviteitsfactor Z en de neerslagsnelheid R worden meestal onderverdeeld in 14 klassen en in kleur weergegeven.
 
Een Max-CAPPI (MAXimum-CAPPI) toont maxima van de CAPPI-gegevens vanaf verschillende hoogtes. Het Max CAPPI-display wordt over het algemeen gebruikt om een ​​overzicht van het weer te geven. Dit gebeurt enerzijds door een verticale maximale projectie in een plattegrond, anderzijds door horizontale maximale projecties van zuid naar noord of van west naar oost in zijgevels. In de zijscheuren geeft de zijschaal de hoogte in kilometers aan. Reflectiviteiten worden meestal weergegeven in een Max-CAPPI.
 
Een andere driedimensionale weergave-optie heet Vol-CAPPI (Volume Constant Altitude Plan Position Indicator). Het uitzicht is vergelijkbaar met de Max-Cappi, maar in tegenstelling hiermee laat het een duidelijke echotoewijzing toe in alle drie de scheuren. Boven de plattegrond is een verhoging (komt overeen met een zonaal gedeelte, dwz een zijaanzicht van oost naar west) en naast de plattegrond een dwarsplan (komt overeen met een meridionaal gedeelte, dwz een zijaanzicht van noord naar zuid) getoond. Met behulp van een dradenkruis kunnen de posities van deze sneden naar wens worden geselecteerd.
Bronnen: Wikipedia-fr, Wikipedia-en
 
Berekening van een CAPPI  
 
Radarintensiteitsklassen van een weerradar 
 
Structuur van een volledige CAPPI-weergave op een weerradar
 
CAPPI met een reflectiviteitsdisplay
op een hoogte van 1,5 km van Montreal
 
      Categorieën: Meteorologische instrumenten  I  Weer A tot Z  
 
Web Design