Groep A - Tropisch klimaat
 
 
  Vegetatietype   Vochtig tropisch bos, droog tropisch bos, boom- en kruidachtige savanne, mangrove
  Subtypes   Equatoriaal regenachtig (Af),  Tropische moesson (Am),  Savanne tropisch (Aw),  Savanne equatoriaal (As)
  Droog tropisch (BSh),  Droog tropisch (Bwh)
  Breedtegraden   25º N-25º Z
  Continenten   Amerika, Afrika, Azië en Oceanië
 Belangrijkste landen
  Landen  
 Belangrijkste steden 
  Equatoriaal   Buenaventura; Iquito's; Kuala Lumpur; Singapore
  Tropische moesson   Calcutta; Stad Panama; Miami; Manaus; Bangkok; Meren; Jakarta; Medellin; Miami; San Pedro Sula; Manilla;
  San Salvador; Managua
  Tropische savanne   Brasilia; Cali; Caracas; Santo Domingo; Mérida (Mexico); Kinshasa; Barranquilla; Valencia (Venezuela); Rio de Janeiro
 
Beschrijving
 
Het tropische klimaat is een soort warm klimaat dat veel voorkomt en dominant is in de intertropische zone. De klimaatclassificatie van Wladimir Peter Köppen definieert het als een niet-droog klimaat waarin de twaalf maanden gemiddelde temperaturen hebben die nooit onder de 18 °C komen. Het is isotherm (onbeduidende thermische oscillatie gedurende het hele jaar) en over het algemeen behoorlijk vochtig.
 
Het is volgens Köppen onderverdeeld in drie typen: equatoriaal (Af), moesson (Am) en savanne (Aw en As). Andere auteurs zoals Papadakis omvatten een semi-aride of droog tropisch klimaat (BSh) en een tropisch droog klimaat (BWh).
 
Door een tropisch klimaat simpelweg te definiëren als typisch voor de intertropische zone, wordt geen rekening gehouden met een duidelijk feit:
het bestaan ​​van hoge bergen in de intertropische zone, waar heidevelden en zelfs met sneeuw bedekte bergen zijn, en hoogten die in het algemeen het klimaat volledig veranderen. patronen die typisch zijn voor de regio, intertropische zone, een feit dat ervoor zorgt dat deze regio’s in andere categorieën worden ingedeeld, over het algemeen gematigde klimaten C.
 
Vochtige tropische bossen zijn typerend voor equatoriale klimaten. (Af)
 
Amazoneregenwoud in Brazilië. ( Am)
 
De droge tropische savanne in de regio Choluteca, (Honduras)  (Aw/As)
 
Oorzaken en gevolgen
 
Het tropische klimaat in het algemeen is te wijten aan de invalshoek van de zonnestraling die in deze gebieden optreedt (bijna loodrecht op de grond het hele jaar door). Dit zorgt ervoor dat de temperatuur hoog is en dat de dagelijkse variaties ook erg hoog zijn. Hierdoor is de verdampingsstroom vanuit de grond ook hoog, dus de luchtvochtigheid is meestal hoog. De verwarming, typisch voor de thermische evenaar van de aarde, zorgt ervoor dat de lucht uitzet en naar de hogere atmosfeer stijgt, waardoor een gordel van constante lage druk ontstaat, de equatoriale of moessonbak genaamd, die de omringende luchtmassa's aantrekt en de ontmoeting van passaatwinden genereert. van beide hemisferen in de zogenaamde intertropische convergentiezone (ITCZ), een convergentie die de equatoriale kalme zone vormt. Terwijl deze grote hoeveelheden tropische lucht samenkomen, hoopt de vochtigheid zich op, waardoor atmosferische convectie en constante, intense neerslag gedurende het grootste deel van het jaar ontstaat op equatoriale breedtegraden in het gebied dat de tropische regengordel wordt genoemd. Ten slotte wordt opgemerkt dat er op hogere breedtegraden een grotere seizoensinvloed zal zijn, zowel hydraulisch als thermisch, afhankelijk van de jaarlijkse migratie van de ITCZ.
 
De tropische klimaatgebieden worden doorkruist door klimatologische evenaars die ze onderscheiden, zoals de thermische evenaar (in rood),
de tropische regengordel (in blauw), de equatoriale trog (in groen) en de equatoriale kalme zone (in geel)
 
 
Kenmerken 
 
Het tropische gebied van de aarde wordt over het algemeen gedefinieerd als het gebied gelegen tussen de Kreeftskeerkring en de Steenbokskeerkring, uitgebreid tot het gebied dat wordt beïnvloed door subtropische hoge druk, gelegen rond 15-25º N en Z. Hoewel sommige auteurs Ze scheiden de equatoriale gebieden klimaat gelegen tussen 3º N en Z van de evenaar, is het gebruikelijk om het op te nemen als een type van de evenaar. 
 
Temperaturen
Tropische klimaten worden, naast een gemiddelde maandtemperatuur van ongeveer 25 °C, gekenmerkt door het feit dat ze niet aan vorst lijden. Daarom hebben de termen zomer of winter geen betekenis in gebieden met minder thermische oscillatie, en daarom wordt er meestal gezegd dat ze geen winter hebben (er zijn geen seizoenen van het jaar op deze breedtegraden, excuseer de overtolligheid). Het verschil in gemiddelde jaarlijkse temperatuur (ook wel gemiddelde jaarlijkse thermische oscillatie genoemd) is klein, en de dagelijkse thermische oscillatie zelf kan groter zijn dan de jaarlijkse. De oscillatie is zelfs nog kleiner naarmate we dichter bij equatoriale gebieden komen. In droge tropische gebieden variëren deze regels en daarom worden ze meestal gegroepeerd als woestijngebieden. 
 
Atmosferische druk en wind
Omdat ze zich dichtbij de evenaar bevinden, bevinden deze regio's zich in een gebied met een constante lage druk, waardoor de winden van beide halfronden (die zich ook in tegengestelde seizoenen bevinden) samenkomen in de zogenaamde intertropische convergentiezone, die ook satelliet-zones kan genereren . Deze band heeft het vermogen om van noord naar zuid te bewegen, afhankelijk van de hellingshoek van de zon en de tijd van het jaar. Dit gebied wordt gekenmerkt door de hoge frequentie van opstijgende wind, waardoor verticale ontwikkelingen van regenwolken ontstaan.
 
Equatoriaal-moesson verticale trog met een snelheid van 500 hPa, juli gemiddelde in eenheden pascal per seconde.
    Stijging is geconcentreerd nabij de zonne-evenaar.
 
Satellietbeeld van een tropische regenzone op de evenaar, waarvan de seizoensmigratie verband houdt met de moessons.
 
Moessons
Moessons zijn een omkering van de seizoenswinden die in tropische gebieden voorkomen, hoewel hun naam uit India komt, waar ze met meer intensiteit voorkomen. De moessons in India veroorzaken perioden van regen of droogte, afhankelijk van de richting waarin ze gaan, en deze zijn
te wijten aan de effecten van het tropische klimaat. Soortgelijke processen vinden plaats in het noorden van Zuid-Amerika en Afrika en kunnen perioden van overstromingen veroorzaken..
 
Het Koppen-systeem
 
Voor Köppen zijn tropische klimaten geclassificeerd in klasse A en zijn ze heet, regenachtig en generatoren van overvloedige vegetatie. Volgens de dynamiek van de regen wordt deze op zijn beurt ingedeeld in de subtypes Af jungle (zeer vochtig), Am moesson (vochtig) en Aw/As savanne (vochtig-droog).
 
Af: tropisch regenwoudklimaat
Het tropisch regenwoudklimaat wordt gekenmerkt doordat de droogste maand van het jaar een gemiddelde maandneerslag heeft van meer
dan 60 mm en, zoals alle tropische klimaten, komt de gemiddelde temperatuur van elke maand niet onder de 18 °C uit.
 
Dit klimaat wordt beheerst door de lagedrukgebieden van de intertropische convergentiezone en kent mede daardoor geen natuurlijke seizoenen. Sommige plaatsen zijn het hele jaar door onafgebroken nat, maar de meeste plaatsen kennen wel een periode waarin het duidelijk natter is.
Deze regentijd ontstaat onder andere onder invloed van de bewegingen van de tropische regenzone en komt meestal twee keer per jaar voor.
De tijden daartussenin noemt men de droge tijd. Echter in een tropisch regenwoudklimaat is het nooit langdurig droog, dit in tegenstelling
tot andere tropische klimaten.
 Lees meer over het tropisch regenwoudklimaat
 
Am: moessonklimaat
Het moessonklimaat is een tropisch klimaat dat wordt gekenmerkt door de moesson. Buiten deze zeer natte periodes kent het klimaat langdurige droge periodes. In de klimaatclassificatie van Köppen staat het klimaat bekend als het Am-klimaat. Volgens Köppen moet het klimaat, zoals alle tropische klimaten, een temperatuur hebben die niet lager is dan 18 graden Celsius, en is er ten minste één maand in het jaar met een gemiddelde maandneerslag van minder dan 60 mm. Hierbij moet de jaarlijkse neerslagsom bij een droogste maand van 0 mm hoger zijn dan 2500 mm en bij een droogste maand van 60 mm hoger zijn dan 1000 mm. Als de droogste maand meer dan 60 mm neerslag heeft dan spreken we over een tropisch regenwoudklimaat.
Lees meer over het Moesonklimaat
 
Aw/As: tropisch savanneklimaat
Het tropisch savanneklimaat of gewoon savanneklimaat is een tropisch klimaat waarin een duidelijk droog seizoen voorkomt.
In de klimaatclassificatie van Köppen staat het klimaat bekend als het Aw-klimaat of het zeer zeldzame As-klimaat. Volgens Köppen moet het klimaat, zoals alle tropische klimaten, elke maand een gemiddelde temperatuur hebben van 18°C of hoger en is er ten minste een maand in het jaar met een gemiddelde maandneerslag van minder dan 60 mm. Hierbij mag de jaarlijkse neerslagsom bij een droogste maand van 0 mm niet hoger
zijn dan 2500 mm en bij een droogste maand van 60 mm niet hoger zijn dan 1000 mm.
 
Zoals de naam al zegt komt het klimaat voor op onder andere de savanne. Daarnaast komt het ook op andere plekken voor rond de savanne,
zoals onder andere in licht tropische wouden en de hogere plateaus in de tropen. Het komt meestal voor als een overgang van een tropisch regenwoudklimaat naar een steppeklimaat of naar een warm chinaklimaat. Dat laatste klimaat wordt soms ook het gematigd savanneklimaat genoemd. Het klimaat komt voor in Zuid- en Midden-Amerika, Afrika, India, Zuidoost-Azië en Noord-Australië.
 
Het tropische savanneklimaat heeft vrijwel zonder uitzondering zijn droge periode gedurende het jaargetijde dat de zon lager aan de horizon staat
en krijgt daarom volgens Köppen het label Aw mee (de "w" staat voor winterdroogte). Op enkele zeldzame plekken in de wereld komt het echter voor dat het juist andersom is en de droge periode plaatsvindt wanneer de zon hoger aan de horizon staat, men noemt dit dan een As-klimaat.
Dit komt bijvoorbeeld voor op Hawaï, Sri Lanka en in Somalië.  t label Aw mee (de "w" staat voor winterdroogte). Op enkele zeldzame plekken in de wereld komt het echter voor dat het juist andersom is en de droge periode plaatsvindt wanneer de zon hoger aan de horizon staat, men noemt dit dan een As-klimaat. Dit komt bijvoorbeeld voor op Hawaï, Sri Lanka en in Somalië. 
Lees meer over het tropisch savanneklimaat
 
Vegetatie
De belangrijkste vegetatie van het equatoriale en moessonklimaat zijn de vochtige tropische bossen. Terwijl in het tropische savanneklimaat er een overwicht is van beboste savanne en droog bos.
 
Franse geografische nomenclatuur
 
Studies over de Franse kolonisatie van Afrika classificeerden tropische klimaten op basis van hun neerslag, waarbij de volgende variëteiten werden gedefinieerd:
 
Equatoriaal klimaat:
Zeer regenachtig, met een regenval van meer dan 1100 mm per jaar, wat overeenkomt met het Af- en Am-klimaat,
het klimaat van de tropische jungle
 
Soedanees klimaat:
Het land kent korte regenperiodes, maar met zeer krachtige stormen, die jaarlijks tussen de 600 en 1100 mm regen veroorzaken.
Het is vergelijkbaar met het tropische savanneklimaat (Aw) en is typerend voor de Soedan-regio. De vegetatie is vochtig en bebost savanne.
 
Soedan-Sahel klimaat:
Ook wel het Senegalese klimaat genoemd, het is een warm semi-aride klimaat dat gelijkwaardig is aan het droge tropische klimaat (BSh),
met jaarlijks tussen de 400 en 600 mm neerslag.
 
Sahelklimaat
Het heeft een grote neiging tot droogte: met een lang droog seizoen dat tweederde van het jaar in beslag neemt en de regenval wordt verminderd tussen 200 en 400 mm. Tijdens het droge seizoen waait voortdurend de Harmattan, continentale wind uit het oosten, waardoor alles uitdroogt. Nergens ter wereld is dit soort klimaat uitgebreider dan in Afrika, tussen de Soedan en de Sahara, langs een strook van 6000 km lang, van Senegal tot de Rode Zee. De Arabieren noemen deze de ‘Sahel’ wat de kust betekent, wat in dit geval die van de woestijn is. Het is een droog tropisch
klimaat tussen BSh en BWh.
 
Saharo-Sahel klimaat:
Het is een tropisch droog klimaat (BWh) met weinig neerslag, tussen 100 en 200 mm
 
Sahara-klimaat:
Het is een tropisch hyperaride klimaat, typisch voor de Sahara-woestijn en waar de hoogste temperaturen op aarde voorkomen.
De geringe neerslag ligt tussen 0 en 100 mm, waardoor de vegetatie vrijwel onbestaande is.
 
Bronnen: Wikipedia-nl, Wikipedia-en, Wikipedia-es, Wikipedia-de

      Categorieën: Klimaatclassificatie  I  Klimaat verandering  I  Klimaatatlas  I  Weer A tot Z  
 
Web Design