Betekenis van de gebruikte weersymbolen door Meteoblue
 
De weersymbolen worden gekozen op basis van de meest waarschijnlijke uitkomst voor elke dag. Voor zeer verschillende ontwikkelingen kan deze uitkomst afwijken van het gemiddelde scenario, wat dan kan leiden tot incidentele inconsistenties tussen symbolen en neerslaghoeveelheden. 
 
Temperatuur 
De temperatuur wordt in twee rijen weergegeven. In de bovenste rij staat de te verwachten maximum temperatuur en on de ondertste rij staat de te verwachten minimum temperatuur. 
 
Windsnelheid en -richting  
Gegeven in km/u op 10 m boven de grond. Als er geen definitie wordt weergegeven, vertegenwoordigt dit de maximale windsnelheid die gedurende de dag wordt verwacht.
De windrichting wordt weergegeven door pijlen (wijzend in de richting waarin  de wind waait). 
 
Neerslag 
In de rij neerslag staat het type neerslag en de verwachte hoeveelheid dat wordt verwacht. Onder deze rij staat de kansverwachting dat er neerslag kan vallen. 
 
 
Symbolen voor de dagperiode  Symbolen voor de nachtperiode 
 Helder, onbewolkte hemel  Helder, onbewolkte hemel 
 Helder met enkele Cirrus wolken   Helder met enkele Cirrus wolken  
  Helder met Cirrus wolken   Helder met Cirrus wolken
 Helder met enkele lage wolken  Helder met enkele lage wolken
 Helder met weinig lage bewolking en weinig cirrus wolken  Helder met weinig lage bewolking en weinig cirrus wolken
 Helder met weinig lage bewolking en cirrus  Helder met weinig lage bewolking en cirrus
  Gedeeltelijk bewolkt   Gedeeltelijk bewolkt
  Gedeeltelijk bewolkt met enkele Cirrus wolken   Gedeeltelijk bewolkt met enkele Cirrus wolken
  Gedeeltelijk bewolkt met Cirrus wolken   Gedeeltelijk bewolkt met Cirrus wolken
  Mogelijk gemengd met enkele onweerswolken   Mogelijk gemengd met enkele onweerswolken
  Gemengd met weinig cirrus en mogelijk enkele
 onweerswolken
  Gemengd met weinig cirrus en mogelijk enkele
 onweerswolken
  Mogelijk gemengd met cirrus en enkele onweerswolken   Mogelijk gemengd met cirrus en enkele onweerswolken
 Helder maar nevelig    Helder maar nevelig
  Helder maar nevelig met weinig cirrus   Helder maar nevelig met weinig cirrus
  Helder maar nevelig en wazig met cirrus   Helder maar nevelig en wazig met cirrus
  Mist met lage Stratuswolken   Mist met lage Stratuswolken
  Mist met lage Stratuswolken met geïsoleerde Cirruswolken   Mist met lage Stratuswolken met geïsoleerde Cirruswolken
  Mist met lage Stratuswolken met Cirruswolken   Mist met lage Stratuswolken met Cirruswolken
  Overwegend bewolkt   Overwegend bewolkt
  Overwegend bewolkt met enkele Cirrus wolken   Overwegend bewolkt met enkele Cirrus wolken
  Overwegend bewolkt met Cirrus wolken   Overwegend bewolkt met Cirrus wolken
  Bewolkt   Bewolkt
  Bewolkt met regen   Bewolkt met regen
  Bewolkt met sneeuw   Bewolkt met sneeuw
  Bewolkt met zware regenbuien   Bewolkt met zware regenbuien
  Bewolkt met zware sneeuwbuien   Bewolkt met zware sneeuwbuien
  Regen met mogelijk onwee   Regen met mogelijk onwee
  Lichte regen met mogelijk onweer   Lichte regen met mogelijk onweer
  Storm met zware sneeuwval   Storm met zware sneeuwval
  Zware regen mogelijk met onweer   Zware regen mogelijk met onweer
  Veranderlijk mogelijk met buien   Veranderlijk mogelijk met buien
  Veranderlijk mogelijk met sneeuwbuien   Veranderlijk mogelijk met sneeuwbuien
  Bewolkt met lichte regen   Bewolkt met lichte regen
  Bewolkt met lichte sneeuwval   Bewolkt met lichte sneeuwval
  Bewolkt met regen en natte sneeuw   Bewolkt met regen en natte sneeuw
Hoe worden de pictogrammen berekend
Meteoblue-pictogrammen tonen de meest waarschijnlijke weersomstandigheden voor een locatie, gebaseerd op een zeer gedetailleerde analyse van lokale voorspellingen in een gebied.
Het gebied bestaat uit het gele vierkant, dat is onderverdeeld in 20 vierkante gebieden
Het ligt binnen 20-30 km van de gekozen middelpuntlocatie (groene punten). Voor elk punt wordt een ander pictogram berekend. De belangrijkste factoren waarmee rekening wordt gehouden zijn:
 
-  bewolking: gemiddelde van alle bewolking in het gebied.
-  neerslagintensiteit: gemiddelde neerslag voor de gekozen locatie.
-  neerslagtype: heersende neerslag voor de gekozen locatie.
-  wind (indien weergegeven): gemiddelde of maximale wind voor de gekozen locatie. 
 
Pictogramberekening combineert de regionale en lokale voorspellingen zodat deze overeenkomen met onze perceptie: zonneschijn en bewolking worden regionaal waargenomen, terwijl neerslag, wind en temperatuur lokaal worden waargenomen. 
 
 
 
 
    Categorieën:  Diversen  I  Weer A tot Z
 
 
Web Design