Winter, weer en wegen

 
In een land als Nederland met z'n drukke wegen en een grote weersafhankelijkheid, leidt winterweer zonder voorzorgs- en bestrijdingsmaatregelen snel tot verkeersopstoppingen en ongelukken. Daaronder heeft niet alleen de economie te leiden, maar ook het sociale verkeer. Sneeuwval, ijzel en bevriezing van het wegdek hinderen het wegverkeer en veroorzaken verkeersonveilige situaties. Vandaar dat e al lange tijd door wegbeheerders met kracht ter hand wordt genomen Maar niet alleen gladheid is van belang.

Ook dichte mist, venijnige windstoten en zware regenval met aquaplaning, leiden tot hinderlijke, ronduit gevaarlijke of zelfs levensbedreigende situaties.Goed wegbeheer, gericht op het voorkomen en bestrijden van gevaarlijke situaties, wordt dan ook steeds belangrijker. In al de genoemde voorbeelden speelt het weer een rol. Goede besluitvorming is altijd gestoeld op kennis van zaken en inzicht in de situatie die voorhanden is of op kan treden. Kennis van het weer en inzicht in de diverse facetten van het weer die een rol spelen bij het optreden van deze gevaarlijke situaties, is dan ook noodzakelijk. In dit boek wordt de benodigde kennis aangereikt 
 
   
Wat komt aan de orde?
Het zwaartepunt van deze uitgave ligt bij de onderwerpen 'temperatuur op en bij de weg', 'neerslag en vocht op de weg' en 'neerslagproducerende weersystemen en weersituaties'. Juist deze factoren spelen een cruciale rol bij het optreden van gladheid;  ze worden behandeld in de hoofdstukken 10, 11 en 12 en vormen de kern van dit zelfstudieboek. In de daaraan voorafgaande hoofdstukken wordt de benodigde voorkennis stap voor stap opgebouwd. Daarbij vormt elk hoofdstuk een afgerond geheel, ook al staan de onderwerpen uit de verschillende hoofdstukken niet los van elkaar. De onderlinge samenhang van de verschillende weerelementen zal uiterst belangrijk blijken.  
 
   
 
Daarin inzicht te verwerven is een van de moeilijkste aspecten van de meteorologie. Daarom wordt in elk hoofdstuk de relatie met onderwerpen uit andere hoofdstukken besproken en uitgelegd. Er komen ook onderwerpen aan de orde die misschien niet direct te maken hebben met gladheidsbestrijding, maar toch belangrijk zijn voor wegverkeer en wegbeheer. Zo wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op mistsituaties, komt het optreden van windstoten aan bod in hoofdstuk 3, gaat hoofdstuk 12 deels over aquaplaning en is hoofdstuk 13 vrijwel geheel gewijd aan zicht achter het stuur onder diverse omstandigheden. Tenslotte wordt in hoofdstuk 14 kort ingegaan op het opstellen van weersverwachtingen in het algemeen en op het maken van verwachtingen voor wegdektemperatuur in het bijzonder.
 
Samenstelling en tekstmanamgement: Kees Floor
Tekstbijdragen: Kees Floor, Michael Saraber, Henny Vergouw 
Winter, weer en wegen, Samenstelling: Kees Floor,
Uitvoering: A4, 121 pag.,
geïll. DWW publicatie P-DWW-95-551, ISBN 90-369-3711-6, 1995
 
Website: www.keesfloor.nl   Email: info@keesfloor.nl  
 
 
 
 
 
    Categorieën: Cursus meteorologie  Meteorologie  I  Weer A tot Z
 
 
Web Design