1-Wire Regenmeter

 
Bij een weerstation hoort ook een regenmeter en deze zijn er in verschillende soorten. Een goede regenmeter is de Hellmann, deze moet elke dag handmatig geleegd worden en dit in een modern tijdperk vind ik dat dit allemaal elektronisch moet gebeuren.
 
Eenvoudige regenmeter
 
Hellman regenmeter
 
La Crosse Digitale regenmeter
 
De eerste regenmeter was een eenvoudig model van La Crosse model WS7048. Deze regenmeter maakte gebruik van een "tipping bucket"
een bakje wat kantelt als deze vol is. Dit werkte bij dit model best wel redelijk maar gevoelig voor trillingen die door de wind wordt veroorzaakt met resultaat dat de meter regen registreerde terwijl het droog was. Een ander nadeel is dat de meter niet te gekalibreerd kon worden is en had een vrij grote afwijking, ook voldoet de meter niet aan de eisen van de WMO.
 
Davis model 7852M regenmeter
 
Davis 7825M (Oud model)
 
Davis 6264 (Nieuw model)
 
Voor nauwkeurige metingen moest er een andere regenmeter komen die
wel voldoet aan de eisen van de WMO. De Davis Model 8752M is ontworpen volgens de eisen van de WMO en heeft een opvang oppervlakte van 211,24 cm2. De regen valt door de trechter en onderaan de trechter ziet een zeef. Deze meter maakt gebruik van een "tipping bucket" een bakje wat kantelt
als deze vol is en is direct onder de trechter geplaatst. Het bakje kantelt als
er 0,2 mm verzamelt is en brengt de tweede kamer in positie zodat hier de volgende hoeveelheid kan worden opgevangen. Het regenwater wordt afgevoerd door een filter in de bodem van de meter. 
 
De regenmeter komt uit Amerika en is standaard de meter geschikt als een 0,01 inch (=0,25 mm) regenmeter. Voor gebruik in Nederland moet deze worden omgezet naar een metrische eenheid. Hiervoor wordt een extra gewichtje meegeleverd waarmee de regenmeter wordt omgezet naar
een meter die bij elke kanteling van het bakje 0,2mm registreert.  
 
Plaatsen van het gewicht 
 
Verbuig de armpjes voorzichtig naar buiten zodat de magneet los komt. De magneet bestaat uit drie onderdelen, de magneet zelf en twee zwarte kunststof hulzen die op beide uiteinden van de magneet zijn geschoven. Verwijder de hulsjes en steek nu de magneet met het blanke uiteinde in het nieuwe grotere hulsje. Plaats het geheel veer terug tussen de armpjes en de meter is geschikt 0,2mm.  
 
DS2423 Teller print
 
Magneet
 
Tippet bucket
 
1-Wire teller 
 
Om de regenmeter geschikt te maken voor de 1-Wire software heb van AAG de teller module TAI8585 gebruikt. Hier wordt gebruikt gemaakt van een universele teller Dallas de DS2324 en heeft ook een reedschakelaar en een 3V lithium voor de data in de RAM vast te houden als het 1-Wire netwerk niet actief is. Als de magneet langs de schakelaar komt geeft deze een puls die de 32-bit teller verhoogt. Het 512-bit geheugen is opgedeeld in 16 pagina's van 32 bit. Vier pagina's worden voor de telling gebruikt. Pagina 14 en 15 worden verhoogd bij elke sluiting van de reedschakelaar. Deze telles zijn verbonden met pagina 12 en 13 waar de informatie wordt geschreven die overkomt met de geheugenpagina's. 
 
 
Schema van de DS2423 teller
 
 
Bedrading van de Teller print
 
Montage van de tellerprint 
 
Knip de kabel door 
 
Pel de kabel aan
 
Strip de rode en groene draad
 
Teken de gaten af
 
Boor de gaten voor de print
 
Plaats deze op de steunen
 
De regenmeter na het ombouwen
 
Het afregelen van de regenmeter 
 
 
Nadat het ombouwen van de regenmeter komen we het afregelen en ijken van de meter. Hiervoor moet enige tijd voor genomen worden. 
 
Benodigde gereedschap: 
1: een 10mm geijkt meetglas (zie foto links) 4: rekenmachine 
2: een kleine steeksleutel of schroefsleutel  5: plastic bekertje 
3: watervaste merkstift   
 
Voordat we kunnen we beginnen moet er eerst een back-up van de weermetingen worden gemaakt en de laatste stand van
de regenmeting worden genoteerd. Nog beter is om een aparte computer te gebruiken om de meter te kalibreren, zelf doe ik dit met de laptop. 
 
Stap-1: 
Plaats de regenmeter waterpas op de meetlocatie 
 
Stap-2: 
Markeer de schroeven aan de bovenkant met een streepje. Dit om gemakkelijker om de stand van schroefje te zien. Draai de schroeven helemaal naar beneden en zet ze beide gelijk. 
 
Stap-3: 
Boor een gaatje van 1mm onder in de bodem van het plastic bekertje. Hierdoor kan het water druppelsgewijs er
doorheen lopen. 
 
Stap-4: 
Plaats het plastic bekertje in de zwarte opvangbak van de regenmeter. 
 
Stap-5: 
Giet het bekertje vol ga door met vullen totdat de 10mm meetglas met water er helemaal doorheen is gesijpeld. 
 
Als al het water is doorgelopen kunnen we de hoeveelheid gemeten neerslag aflezen. De diameter van de regenmeter is 164 mm.
De oppervlakte is dus 1/4 x 3,14 x 164² = 211.24 mm. Na 10mm water moet 4,733 mm als uitkomst hebben. 
 
Omdat de schroefjes in de laagste stand staan zal de uitkomst te laag zal zijn. Stel dat de uitkomst 4,0 mm is, dat is in percentage (4,733-40,0)/4,733*100%=1,548% te weinig. Gezien het feit dat je twee schroefjes hebt, dient dit getal te worden gedeeld door 2. Dus per klepje moet het schroefje 0,7% te worden gedraaid. Welke kant en hoeveel % 1 keer draaien is, staat in de regenmeter in het zwarte gedeelte aan de rechter kant. 
 
Stap-6: 
Herhaal stap-4 net zolang dat de uitkomst 4,733 mm is. 
 
Stap-7: 
Als dit de uitkomst goed is dan kunnen de software weer starten en we zijn klaar voor gebruik. 
Bronnen: Meteo-Delfzijl, Ekopower

      Categorieën: 1-Wire Techniek I Meteorologische instrumenten  I  Weer A tot Z  
 
Web Design