Cirrus (Ci)
 
Cirrus Floccus
 
  Afkorting   Ci
  Symbool
  Geslacht   Cirrus  (lok of haar)
  Soorten   Castelanus, Fibratus, Floccus, Spissatus, Unicus
  Verscheidenheid   Duplicatus,  Intortus, Radiatus, Vertebratus
  Hoogte   6,000-13,000 m  (20000-40000 ft)
  Classificatie   Familie A - Hoge wolken
  Uiterlijk   Dunne, transparante laag op grote hoogte die een halo kan produceren.
  Neerslagwolk   Op grote hoogte, dunne en piekerige wolkenstrepen bestaande uit
  ijskristallen.
 
Cirrus of windveren zijn wolken die op een hoogte van 6 tot 13 kilometer voorkomen. Ze bestaan volledig uit ijskristallen. Deze hoge wolken lijken heel langzaam te bewegen of zelfs stil te staan, maar door de grote hoogte geeft dat een vertekend beeld: in werkelijkheid gaan ze snel, soms ruim 100 km/uur. Weerkundigen noemen ze sluierwolken, die het licht van de zon nog doorlaten. Deze wolken, die vaak te zien zijn als het (nog) mooi weer is, hebben een draderige structuur en kunnen zich ook rangschikken in kleinere of grotere plukken of smalle banden.
 
Definitie
 
Afzonderlijke wolken, in de vorm van witte, fijne draden of van witte (of overwegend witte) kleinere of grotere plukken of smalle banden. De wolken hebben een vezelachtig (of haarachtig) uiterlijk of een zijdeachtige glans of beide..
Ontstaanswijze
Cirruswolken ontstaan dikwijls uit valstrepen (virga) van Cirrocumulus of Altocumulus of zij ontstaan vaak uit het bovenste gedeelte van een Cumulonimbus. Cirruswolken kunnen ook ontstaan uit een niet overal even dichte Cirrostratus, waarvan de dunnere gedeelten zijn verdampt. Cirrustoefjes met afgeronde toppen ontstaan dikwijls spontaan in een onbewolkt gedeelte van de hemel.
 
Cirrus Uncinus B. Mühr
 

Cirrusfibratus B. Mühr
 
Samenstelling en uiterlijk 
 
Cirruswolken bestaan uit ijskristallen. Cirrus kan voorkomen in de vorm van vrijwel rechte of onregelmatig gekromde dunne vezels of draden, die soms op een grillige manier verward lijken (Ci fibratus).De vezels of draden hebben soms de vorm van een komma, die aan de bovenkant eindigt in een haak of in een niet-afgerond toefje (Ci uncinus). In Cirrus komt ook voor in plukken, die dicht genoeg zijn om er, bij waarneming in de richting van de zon — grijsachtig uit te zien;deze soort (Ci spissatus) kan de zon sluieren, zijn omtrekken doen vervagen of hem zelfs geheel aan het oog onttrekken.

Minder vaak komt cirrus voor in de vorm van kleine, afzonderlijke, afgeronde toefjes. al of net met met valstrepen (Ci floccus), of in de vorm van kleine ronde torentjes of kantelen die van een gemeen-schappelijke basis oprijzen (Ci castellanus). De Cirruselementen zijn soms gerangschikt in brede evenwijdige banden, die naar een punt aan de horizon schijnen te convergeren. (variëteit radiatus). Cirrus die zich niet te dicht bij de horizon bevindt, ziet er overdag wit uit, en wel witter dan elke andere wolk in hetzelfde gebied van de hemel. Als de zon aan de horizon staat, heeft Cirrus een witachtige tint, terwijl lagere wolken dan geel of oranje gekleurd kunnen zijn.

ls de zon onder de horizon daalt, wordt Cirrus, die zich hoog aan de hemel bevindt, eerst geel, vervolgens roze dan rood en tenslotte grijs. bij zonsopgang is de volgorde der kleuren omgekeerd. Dicht bij de horizon krijgt Cirrus dikwijls een gelige of oranje tint; deze tinten zijn bij lagere
wolken minder opvallend. In Cirrus kunnen haloverschijnselen voorkomen; wegens de beperkte afmetingen van de Cirruswolken zijn cirkelvormige halo's echter bijna nooit als een volledige kring zichtbaar. 
 
Voornaamste verschillen
 
Tussen Cirrus en daarop gelijkende wolken van andere geslachten. Cirrus in de vorm van afgeronde toefjes of kantelen, die van een gemeenschappelijke basis oprijzen, kan worden verward met Cirrocumulus met een soortgelijk uiterlijk. Het onderscheid wordt gemaakt op grond van de schijnbare afmetingen van de wolkenelementen, die bij Cirrustoefjes of torentjes groter zijn dan één graad, althans wanneer zij zich meer
dan 30 graden boven de horizon bevinden.

Deze Cirrus is te onderscheiden van Altocumulus met een soortgelijk uiterlijk door het feit dat Cirrus er meer zijdeachtig of vezelachtig uitziet dan Altocumulus. Cirruswolken onderscheiden zich van Cirrostratus door het feit dat zij niet een aaneengesloten geheel vormen en dat eventueel aaneengesloten delen slechts smal zijn of een geringe horizontale uitgestrektheid hebben. Dicht bij de horizon is Cirrus dikwijls moeilijk te onderscheiden van Cirrostratus. Dichte Cirruspartijen zijn te onderscheiden van Altostratusvelden door hun kleinere horizontale afmetingen en
door hun overwegend witte uiterlijk.
 
Voorspellende waarde 
 
Cirrus is vaak een teken van stabiel weer. Wanneer cirrus oplost, duidt dat meestal op een overgang naar een beter weertype. Wanneer Cirrus zich over de hemel uitbreidt en dikker wordt, is er een verandering van het weertype op komst. Vaak gaat dit gepaard met een naderend warmtefront of een trog. Indien cirrus de vorm van een aambeeld heeft, is er grote atmosferische onrust. Dit kan de voorbode zijn van een slechter weertype.
 
Categorieën in Cirrus wolken
 
Cirruswolken hebben vijf gedefinieerde 'soorten:
 
Cirrus fibratus
Dun en vezelig, cirrus fibratus is vaak uitgelijnd met de windrichting op grote hoogte, wat zorgt voor witte parallelle strepen die door de lucht lopen. Dit zijn de meest voorkomende soorten cirruswolken
 
Cirrus uncinus
Met zijn kenmerkende haakvorm staat cirrus uncinus erom bekend eruit te zien als een paardenstaart. Deze piekerige strepen van cirrus kunnen niet worden gezien zonder een karakteristieke 'beweging' aan het einde van zijn staart
 
Cirrus spissatus
Deze wolken zitten precies bovenaan de troposfeer. Een dikke, dichte cirruslaag die een groot deel van de lucht erboven domineert, vaak gevormd door passerende warme fronten of de overblijfselen van een cumulonimbus aambeeld
 
Cirrus floccus
Ragged cirrus patches die veel groter zijn dan cirrocumulus floccus. Deze hebben een meer wattenachtig uiterlijk dan de rest van de cirrusfamilie
 
Cirrus castellanus
Meer verticaal ontwikkeld dan cirrus floccus, cirrus castellanus hebben torentje-achtige toppen en zijn groter dan ze breed zijn
 
Foto galerij Cirrus
 
Highslide JS
Ci fib. vertebratus
 
Highslide JS
Ci floccus
 
Highslide JS
Ci spissatus
Highslide JS
Ci floccus virga
 
Highslide JS
Ci uncinus
 
Highslide JS
Ci spissatus
Highslide JS
Ci uncinus
 
Highslide JS
Ci fibratus
 
Highslide JS
Ci fibratus
 
      Bronnen: Wikipedia-en, Der Karlsruher Wolkenatlas, MetOffice  
 
    Categorieën: Wolkenatlas  I  Meteorologie  I  Weer A tot Z
 
 
Web Design