Heiligen weerspreuken voor de maand December
 
    illustratie
 
 
 
1: Links en midden: Een vrouw met een pan vangt het bloed op van het geslachte varken.
     Simon Bening, ca 1515, Da Costa Hour, Brugge België:
2: Rechts: De twaalf maanden van het jaar in zestig tafereeltjes (ca. 1870-1880)–J.J.A. Goeverneur.
 
Blaast de noordenwind met decembermaan, dan houdt de winter vier maanden aan.
Brengt december kou en sneeuw in 't land, dan groeit 't koren zelfs op 't zand.
December koud en wel besneeuwd, maakt de grote schuren te klein
December koud en wel besneeuwd, zo maakt de grote schuren maar gereed.
December koud en in sneeuwgewaad, een jaar vol vruchtbaarheid verraad.
December veranderlijk en zacht, een hele winter zonder kracht.
Decemberwind uit de oost, brengt de zieken luttel troost.
December koel en nat, ledigt gans het korenvat.
December vol mist, geeft goud in de kist.
Decemberregen, is geen zegen.
December zacht en dikwijls regen, geeft weinig hoop de goede zegen.
Decembermist, goud in de kist.
Donder in de decembermaand, beloofd veel wind voor 't jaar aanstaand.
Droge december, droog voorjaar, droge zomer.
Een natte december voorspelt weinig goeds.
Heeft men in december slechts vorst en slijk, dan worden de dokters rijk.
Is december afwisselend en zacht, dan de winter als een kind verwacht.
Is december veranderlijk en zacht, geeft een winter waar men mee lacht.
Is december veranderlijk beste vriend, dan is heel de winter slechts een kind.
 
Bronnen: Wikipedia-nl, 1: The Morgan Library & Museum. 2: Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren.
 
 

      Categorieën: Weerspreuken  I  Meteorologie  I  Weer A tot Z  
 
Web Design