Heiligen weerspreuken voor de maand Augustus
 
    illustratie
 
 
 
1: Links en midden:  Dorsen van het land. Simon Bening, ca 1515, Da Costa Hour, Brugge België.
2: Rechts: De twaalf maanden van het jaar in zestig tafereeltjes (ca. 1870-1880)–J.J.A. Goeverneur.
 
Als de eerste week van augustus heet is,  peinst dat de winter lang en wit is.
Als de oogstmaand het sterk dauwen doet, blijft gewoonlijk het weder goed.
Als het eerst in augustus gloeit, dan een lange winter bloeit.
Als augustus zonder regen henen gaat, de koe mager voor de kribbe staat.
Als oogstmaand van kou beven doet, dan is het voor het landgewas goed.
Augustus eerste week heet en laf,  veel wintersneeuw wacht af.
Begin augustus heet, lang en wit het winterkleed.
Begin augustus regenvlagen, regen in de laatste dagen.
Geeft augustus in 't begin veel zonneschijn, dan zal het een strenge winter zijn.
Geeft agustus veel noordenwind, dan blijft 't weer lang goed gezind.
Geeft augustus zonneschijn,  zeker krijgen we gouden wijn.
In augustus regen,  geeft de wijnstok zegen.
In augustus regen,  geeft de wijnoogst zegen.
In augustus zure druiven, in oktober zoete wijn.
Is het warm en voorspoedig weer, brengt augustus de eerste peer.
Noorden wind in augustus brengt bestendig weer.
Noordenwind in augustus opgestaan,  brengt standvastig weder aan.
Menigeen heeft het al ondervonden, wervelwinden zijn aan het augustus weer verbonden.
Voel je in augustus de wind zuid-west stoten, dan is een witte kerst niet uitgesloten.
 
Bronnen: Wikipedia-nl, 1: The Morgan Library & Museum. 2: Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren.
 
 

      Categorieën: Weerspreuken  I  Meteorologie  I  Weer A tot Z  
 
Web Design