Uitleg marifoon weerbericht voor de kustgebieden
 
De Marifoonverwachting bestrijkt de kustwateren rond Nederland tot 30 nautische zeemijl uit de kust, plus de grotere binnenwateren.
 
Dit gebied is verdeeld in de volgende gebieden:
Vlissingen, Zierikzee, Hoek van Holland, IJmuiden, Texel, Harlingen, Rottum, Delfzijl, IJsselmeer en Markermeer (zie kaartje).
 
De Marifoonverwachting wordt 4 keer per dag uitgegeven en de verwachting bestrijkt een periode van 24 uur
vanaf 00:00, 06:00, 12:00 en 18:00 UTC.
Het bericht bevat wind waarschuwingen (≥6 Bft) en een verwachting van: synoptische situatie, gemiddelde windkracht en windrichting, windstoten
(indien ≥ 10 knopen hoger dan de gemiddelde wind), weer en zicht voor de bovengenoemde districten.
 
Voor de tijdsaanduiding wordt ‘eerst’ of ‘spoedig’ gebruikt voor een verandering in eerste 4 uur van het tijdsblok, ‘later’ wordt gebruikt voor een verandering in de laatste 4 uur. 
 
https://cdn.knmi.nl/knmi/map/page/weer/waarschuwingen_verwachtingen/kust-en-noordzee/waarschuwing_kust_0.gif  
Kleur  Type waarschuwingen
 Geen waarschuwingen
 Windkracht 6 - 7 Bft
 Windkracht 8 - 9 Bft 
 Windkracht 10 - 12 Bft 
  
Datum en tijd onder kaartje: 
Onder het kaartje met de districten wordt de datum en tijd weergegeven waarop het bericht voor het laatst is uitgegeven. Zodra er geen waarschuwingen meer zijn blijft het kaartje met bijbehorende datum
en tijd staan totdat er weer een nieuwe waarschuwing wordt uitgegeven. 
Uitleg scheepsweerbericht voor de Noordzee
Het Scheepsweerbericht bevat een verwachting voor de Noordzee, verdeeld in 8 districten:
Doggersbank, Vissersbank, Duitse Bocht, Humber, Theems en Dover. (zie kaartje).
 
Het Scheepsweerbericht wordt twee maal per dag uitgegeven om 10:00 en 22:00 LT en bestrijkt een periode van 24 uur
vanaf 09:00 en 21:00 UTC respectievelijk.
Het bericht bevat windwaarschuwingen (≥7 Bft) en een verwachting van: de synoptische situatie, de windrichting en windkracht, het weer en zicht voor de bovengenoemde districten.
Waarschuwingskaartje met regio's voor Nederland  
Kleur  Type waarschuwingen
 Geen waarschuwingen
 Windkracht 7 - 9 Bft
 Windkracht 10 - 11 Bft 
 Windkracht > 12 Bft 
  
Datum en tijd onder kaartje: 
Onder het kaartje met de districten wordt de datum en tijd weergegeven waarop het bericht voor het laatst is uitgegeven. Zodra er geen waarschuwingen meer zijn blijft het kaartje met bijbehorende datum
en tijd staan totdat er weer een nieuwe waarschuwing wordt uitgegeven. 
 
Algemeen 
 
- elk district krijgt een eigen waarschuwing en districten met eenzelfde waarschuwing worden samengenomen
  (bv 'alle districten: noordwest 6' of 'all districts: south 7')  
 
- districten waarvoor geen waarschuwing geldt worden samen genomen (bv 'Vlissingen, Hoek van Holland: west 6, overige districten:
  geen waarschuwing' of 'Viking west 8, other districts no warning') 
 
- indien de uitstaande verwachting wordt verschreden en verwacht wordt dat deze verandering langer dan een uur zal aanhouden, dan wordt het
  uitstaande waarschuwing direct aangepast 
 
- geeft de heersende of verwachte windkracht in de districten geen aanleiding tot het uitgeven van wind- en stormwaarschuwingen,
  dan wordt volstaan met de mededeling 'er zijn geen waarschuwingen van kracht' / 'no warnings' 
 
- indien voor geen enkel district nog een waarschuwing geldt, dan wordt met het bericht 'alle waarschuwingen ingetrokken'/ 'all warnings cancelled'
  het einde van een waarschuwingsperiode bereikt.  
 
- indien ergens in een bepaald kustdistrict boven de ruime binnenwateren gedurende een periode van langer dan 1 uur achtereen een windkracht
  van x bft wordt verwacht of waait, maar nergens meer dan x bft (met x > 5 bft) dan wordt voor dat hele district of dat hele gebied een
  waarschuwing van x bft van kracht 
 
-  de waarschuwingen worden ingetrokken als de wind in het betreffende district nergens meer de waarschuwing overschrijdt en bovendien niet
   verwacht wordt dat dat binnen 12 uur opnieuw gebeurt. rgens meer dan x bft (met x > 5 bft) dan wordt voor dat hele district of dat hele gebied
   een waarschuwing van x bft van kracht
 
-  de waarschuwingen worden ingetrokken als de wind in het betreffende district nergens meer de waarschuwing overschrijdt en bovendien niet
   verwacht wordt dat dat binnen 12 uur opnieuw gebeurt.
 
Meteorologische inhoud van de wind- en stormwaarschuwingen  
 
- richting waaruit verwacht wordt dat de wind gaat waaien wordt aangegeven in kompasstreken (hoofd- of tussenstreken, d.w.z. bv noordwest
  of west-noordwest) en windkracht in bft (overigens zonder toevoeging van de term 'bft') 
 
- er wordt voor zowel voor wind richting als windkracht 1 waarde gegeven (bv west 7) 
 
- tijdstip van uitgifte van wind- en stormwaarschuwingen 
 
- wordt vermeld wordt verwacht dat de wind tenminste 45 graden zal ruimen/ krimpen in de eerstvolgende 3 uur dan wordt dat in de waarschuwing
  tot uiting gebracht (bv 'west ruimend noordwest 7'); in zo'n geval wordt altijd de hoogste windkracht genoemd, ook als de tweede windkracht
  zwakker is (bv bij 'west 8' ruimend 'noordwest 7', wordt het waarschuwing 'west ruimend noordwest 8')  
 
- de waarschuwingen worden niet eerder dan 9 uur van tevoren en bij voorkeur niet later dan 6 uur van te voren uitgegeven
 
- de waarschuwingen worden pas ingetrokken als de wind in het betreffende district nergens meer de waarschuwing overschrijdt en bovendien niet
  verwacht wordt dat binnen 9 uur opnieuw gebeurt  
 
- in een kustdistrict kan een waarschuwing nooit hoger zijn dan in het ermee corresponderende Noordzeedistrict 
 
Verklaring van de terminologie
 
Synoptische situatie
De locatie en bewegingsrichting van de lage- en hogedrukgebieden en de daarbij behorende druk in hPa. Daarnaast wordt ook de locatie en bewegingsrichting van de significante troggen en ruggen genoemd.
 
Windrichting
Geeft de windrichting aan waar de wind vandaan komt, aangegeven in kompasstreken. Een verandering in de windrichting wordt aangegeven als verwacht wordt dat de windrichting 45 graden of meer verandert.
 
- Cyclonaal en Variabel - Veranderlijke windrichting in respectievelijk een lage- en hogedrukgebied.
- Ruimend - Draaiing van de windrichting met de klok mee.
- Krimpend - Draaiing van de windrichting tegen de klok in.
 
Windkracht
De windkracht wordt aangegeven in Beaufort. Het gaat hier om de uurgemiddelde wind. Het toenemen of afnemen van de wind wordt gemeld in de verwachting als verwacht wordt dat de windverandering meer dan 1 Bft is.
 
Windstoten
- Wordt gemeld in de Marifoonverwachting als verwacht wordt dat de windstoten ≥ 10 knopen boven de uurgemiddelde wind uitkomen
- Bijvoorbeeld als de gemiddelde wind 4-5 Bft (11-21 knopen) is, dan worden de windstoten gemeld in de Marifoon-verwachting als verwacht
  wordt dat ze ≥ 31 knopen zijn
 
Weer
Zoals (mot)regen, hagel, sneeuw, onweer, onderkoelde (mot)regen en ijsaanzetting.
 
Zicht
- Mist - Zicht minder dan 1000 meter buiten neerslag.
- Slecht - Zicht tussen 1 en 4 km en beneden 1000 m in neerslag.
- Matig - Zicht tussen 4 en 10 km.
- Goed - Zicht meer dan 10 km.

      Categorieën: Waarschuwingen  I  Verwachtingen  I  Scheepvaart  I  Weer A tot Z  
 
Web Design