Wat zijn tropische stormen
 
Een tropische cycloon is een lagedruk systeem met warme kern zonder "front" dat zich boven het tropische of subtropische water ontwikkelt en een gelijkmatige circulatie heeft. 
 
Afhankelijk van plaats op de wereld, hebben tropische cyclonen hebben verschillende namen: 
 
Atlantische / Oost Pacifische Oceaan - hurricanes 
West Pacifische Oceaan - typhoons 
Indische Oceaan - cyclones  
 
Er zijn een aantal omgevingsomstandigheden nodig voordat een tropische cycloon zich kan ontwikkelen. Deze zijn: 
 
1: Warm oceaanwater van minimaal 27 ° C tot een diepte van ongeveer 46 mtr. 
2: Een atmosfeer die snel met de hoogte afkoelt zodanig dat de vochtige convectie   
    voldoende onstabiel wordt 
 
Hurricane Isabel on September 15, 2003. NASA
3: Relatief vochtige lucht nabij het midden van de troposfeer 4.900 m. 
4: Over het algemeen een minimale afstand van minimaal 480 km van de evenaar. 
5: Een reeds bestaande storing aan het oppervlak. 
6: Lage waarden (minder dan ongeveer 37 km / h) van verticale windschering tussen het oppervlak en de bovenste troposfeer.
    Verticale windschering is de verandering in windsnelheid met hoogte. 
Gebieden waar tropische stormen voorkomen
Er zijn zeven gebieden waar tropische stormen regelmatig ontstaan
 
  Atlantische oceaan
De Noord- Atlantische Oceaan, de Golf
van Mexico, en het Caraïbisch gebied 
  Het seizoen van Orkanen is "officieel" vanaf 1 Juni tot 30 November. De piek activiteit is begin September. Eens in de paar jaar kan er een tropische cycloon voorkomen in Mei of December. 
  Noordoost Pacifische Oceaan
Mexico tot bijna de evenaar  
  Een brede piek van activiteit vanaf Mei of begin Juni en tot Oktober of begin November met een piek in Augustus en begin September. 
  Noordwest Pacifische Oceaan
Vanaf de evenaar tot Azie inclusief de Zuid Chinese Zee. 
  Komen het hele jaar regelmatig voor met een minimum in Februari en de eerste helft van Maart. Het belangrijkste seizoen gaat vanaf Juli tot November met een piek in Augustus en begin September. 
  Noord Indische Oceaan
Inclusief de Baai van Bengalen en de Aribische Zee. 
  Een dubbele piek van activiteit in Mei en November hoewel de tropische cyclonen vanaf April aan December worden gezien.
De Cyclonen (119 km/h) komen uitsluitend vanaf April tot Juni voor en opnieuw in begin September tot begin December. 
  Zuidwest Indische Oceaan
Vanaf Africa tot ongeveer 100° Oosterbreedte.  
  Vanaf begin Oktober tot begin November, en bereikt een dubbele piek vanaf midden Januari tot midden Februari en begin Maart, en dan eindigend in Mei 
  Zuidoost Indische / Australische Oceaan.
100°E tot 142°E igend in Mei. 
  Begint eind Oktober tot begin November, en bereikt een dubbele piek activiteit in midden Januari en vanaf midden februari tot aan begin Maart, en eindigd in Mei.  
  Australische / Zuidoost Pacifische Oceaan.
142°E tot ongeveer 120°W  
  Begint eind Oktober tot begin November, bereikt één piek eind Februari tot begin Maart, en verdwijnt dan langzaam tot Mei. 
 
Warm water als voedingsbron 
 
Het warme water is één van de belangrijkste schakels bij het ontstaan van een tropische cycloon. Als waterdamp opstijgt in de atmosfeer, dan condenseert de waterdamp in waterdruppels die wij als wolken zien. Tijdens de condensatie wordt de hitte vrij gegeven aan de atmosfeer en maakt de lucht lichter. De warme lucht zal continu opstijgen samen met de vochtige lucht en aan het zeeoppervlak zal de wind gaan toenemen. Zolang een tropische storm boven het warme water blijft zal deze in sterkte toenemen.

Wanneer het oog van de storm boven land komt, zal zal deze snel beginnen te verzwakken, omdat de storm geen vochtigheid en warmte bronnen heeft die de oceaan aan de storm aanvoert. Wanneer toevoer van vochtigheid en warmte aan de storm verminderd zullen de onweersbuien nabij
het centrum van de storm afnemen. De tropische storm zal dan zeer snel in kracht afnemen tot een gewone storm. 
 
 Er moet ook een storing in de atmosfeer zijn, zoals:
 
Oostelijke golven:
Ook wel tropische golven genoemd, dit is een omgekeerde trog van lage druk die zich over het
algemeen westwaarts beweegt in de tropische oostelijke golven. Een trog wordt gedefinieerd als een gebied met relatief lage druk. De meeste tropische cyclonen worden gevormd door oostelijke golven.
 
West African Disturbance Line (WADL):
Dit is een convectielijn (vergelijkbaar met een squalllijn) die zich over West-Afrika vormt en de
Atlantische Oceaan binnengaat. WADL's bewegen meestal sneller dan tropische golven.
 
TUTT:
Tropische bovenste troposferische trog is een trog of koude kern laag in de bovenste atmosfeer,
die convectie produceert. Soms ontwikkelt een van deze zich tot een warme kern tropische cycloon.
 
Oude frontale grens:
Restanten van een poolfront kunnen convectielijnen worden en af ​​en toe een tropische cycloon genereren. Bij stormen in de Atlantische Oceaan gebeurt dit vroeg of laat in het orkaanseizoen in de
Golf van Mexico of de Caribische Zee
 
Zodra een storing zich vormt en een aanhoudende convectie zich ontwikkelt, kan deze onder bepaalde omstandigheden meer georganiseerd worden. Als de storing over warm water beweegt of blijft ten minste 27 ° C en de wind op het hoogste niveau zwak blijft, kan de storing meer georganiseerd worden en een depressie vormen.
 
Er zijn veel pogingen gedaan om de kracht van tropische cyclonen te verzwakken, zoals het strooien
van chemicaliën om de intensiteit te verminderen, waarbij waterabsorberend materiaal in de storm wordt gedropt om een ​​deel van het vocht op te nemen. Sommigen stellen zelfs voor om kernwapens te gebruiken om de circulatie te verstoren en daardoor hun intensiteit te verminderen. Hoewel ze het goed bedoelen, onderschatten degenen de hoeveelheid energie die wordt opgewekt en vrijgegeven door tropische cyclonen.
 
Wat gebeurt er bij een watertemperatuur
boven de 27 ° C.
 
 Zelfs als we in staat zouden zijn om deze stormen in kracht te verminderen, zou dit niet raadzaam zijn. Aangezien tropische cyclonen de temperatuur van de aarde helpen reguleren, zou elke afname van de intensiteit van tropische cyclonen betekenen dat de oceanen meer warmte vasthouden. In de loop van de tijd kan de opeenhoping van warmte de daaropvolgende stormen mogelijk versterken en tot meer zwaardere stormen leiden
 
Er zijn ook veel discussie geweest over het hoge aantal stormen in het Atlantische gebied in 2005 (27 stormen waaronder 15 orkanen). In vergelijking met de leeftijd van de aarde is onze kennis over de geschiedenis van tropische cyclonen slechts zeer recent. Pas sinds de komst van satellietbeelden in de jaren zestig hebben we echt het vermogen om deze systemen over de uitgestrekte oceanen te tellen, te volgen en te observeren. Daarom zullen we nooit het werkelijke recordaantal tropische cyclonen in de Atlantische Oceaan kennen.
 
Afbeelding-1  (Bekijk de video)
 
Afbeelding-2
 
1: De NASA-film is orkaan Wilma in oktober 2005 en toont de levensduur van de storm. De kleur van de oceaan geeft de temperatuur van het
    zeeoppervlak aan, met oranje en rode kleuren geven een temperatuur aan van 28 ° C of hoger. Als Wilma naar het noordwesten en uiteindelijk
    naar het noordoosten beweegt, daalt de watertemperatuur (aangegeven door de verandering in een lichtblauwe kleur) nadat de storm een
    bepaalde locatie passeert.  Dit is het resultaat van de warmte die uit de oceaan wordt gehaald en aan de storm wordt toe gevoerd. Daarin toont
    het doel van tropische cyclonen. Hun rol is om warmte, opgeslagen in de oceaan, op te nemen en over te dragen aan de bovenste lagen
    atmosfeer waar de winden de warmte naar de polen voeren. Dit zorgt ervoor dat de poolgebieden niet zo koud zijn als ze zouden kunnen zijn
    en helpt voorkomen dat de tropen oververhit raken. 
 
2:  Een infrarood satellietbeeld van de orkaan Irma, 12 september 2017. Dit type beeld meet de temperatuur van de wolken. Hoe kouder de
     wolkentop, hoe hoger deze zich uitstrekte in de atmosfeer. De kleuren van groen tot rood tot zwart helpen bij het identificeren van de hogere
     wolkentoppen, waarbij de donkerste kleuren de hoogste wolken zijn
 
De structuur van een tropische storm
 
De belangrijkste onderdelen van een tropische cycloon zijn de regenbanden, het oog en de oogwand. Lucht draait naar het midden in een patroon tegen de klok in op het noordelijk halfrond (met de klok mee op het zuidelijk halfrond) en naar buiten in de tegenovergestelde richting. In het midden van de storm zakt de lucht en vormt een 'oog' dat grotendeels wolkenvrij is.
 
Het oog van de storm
Het centrum van de orkaan is vrij kalm, over het algemeen een onbewolkt gebied met een dalende lucht en zwakke winden die gewoonlijk
windkracht 4 niet overschrijdt en heeft een doorsnede van 32-64 km. Het oog zal zich gewoonlijk ontwikkelen wanneer de maximum aanhoudende windsnelheid boven 119 km/h komt en is het rustigste deel van de storm.

Maar waarom vormt zich een oog? De oorzaak van oogvorming is nog steeds niet helemaal duidelijk. Het heeft waarschijnlijk te maken met de combinatie van "het behoud van impulsmoment" en middelpuntvliedende kracht. Het behoud van impulsmoment betekent dat objecten sneller zullen draaien als ze naar het circulatiecentrum bewegen. Lucht verhoogt dus de snelheid terwijl het richting het midden van de tropische cycloon gaat.

Een manier is door te kijken hoe kunstschaatsers draaien. Hoe dichter ze hun handen tegen het lichaam houden, hoe sneller ze draaien.
Omgekeerd geldt: hoe verder de handen van het lichaam verwijderd zijn, hoe langzamer ze draaien. In tropische cyclonen, als de lucht naar het midden beweegt, moet de snelheid toenemen
 
Radar image of hurricane Ike,
13-09-2008
 
Gedetailleerde lus van orkaan Irma 06-09- 2017
 
Dwarsdoorsnede van een typische orkaan
 
Als de snelheid echter toeneemt, ontstaat er een naar buiten gerichte kracht, de middelpuntvliedende kracht, omdat het momentum van de wind de wind in een rechte lijn wil dragen. Omdat de wind rond het midden van de tropische cycloon draait, is er een trek naar buiten. Hoe scherper de kromming en / of hoe sneller de rotatie, hoe sterker de middelpuntvliedende kracht. 
 
Rond 119 km/h zorgt de sterke rotatie van lucht rond de cycloon voor een instroom naar het midden, waardoor de lucht ongeveer 16-32 km uit het midden stijgt en de oogwand vormt. Deze sterke rotatie creëert ook een luchtvacuüm in het midden, waardoor een deel van de lucht die uit de bovenkant van de oogwand stroomt naar binnen draait en zinkt om het verlies van luchtmassa nabij het midden te vervangen. 
 
Deze zinkende lucht onderdrukt de vorming van wolken en creëert een zak met over het algemeen heldere lucht in het midden. Mensen die 's nachts een oogpassage ervaren, zien vaak sterren. Gevangen vogels worden soms rond de ogen gezien en schepen die vastzitten in een orkaan melden honderden uitgeputte vogels die op hun dek rusten. De aanlanding van de orkaan Gloria (1985) in het zuiden van New England ging gepaard met duizenden vogels in het oog. 
 
De plotselinge verandering van zeer sterke winden in een bijna kalme toestand is een gevaarlijke situatie voor mensen die onwetend zijn over de structuur van een orkaan. Sommige mensen die lichte wind en mooi weer ervaren, denken misschien dat de orkaan voorbij is. Eigenlijk is de storm nog maar half voorbij, met gevaarlijke wallen langs de ogen die kort terugkomen, dit keer vanuit de tegenovergestelde richting. 
De Eyewall 
Waar de harde wind zo dichtbij komt als mogelijk is, is de eyewall. De eyewall bestaat uit een ring van onweersbuien die zware regenbuien en
meestal de sterkste wind veroorzaken. Veranderingen in de structuur van het oog en de oogwand kunnen veranderingen in de windsnelheid veroorzaken, wat een indicator is voor de intensiteit van de storm  Het oog kan groter of kleiner worden en er kunnen zich dubbele (concentrische) oogwanden vormen. In intense tropische cyclonen kunnen sommige van de buitenste regenbanden zich organiseren in een buitenste ring van onweersbuien die langzaam naar binnen beweegt en de binnenste oogwand berooft van het benodigde vocht en momentum. Tijdens deze fase verzwakt de tropische cycloon. Uiteindelijk vervangt de buitenste oogwand de binnenste volledig en kan de storm dezelfde intensiteit hebben als voorheen of, in sommige gevallen, zelfs sterker.
Regenbanden 
Gebogen wolkenbanden en onweersbuien die spiraalsgewijs van de oogmuur weglopen. Deze bands zijn in staat zware regen- en winduitbarstingen
te produceren, evenals tornado's. Er zijn soms gaten tussen spiraalvormige regenbanden waar geen regen of wind wordt gevonden. Sterker nog,
als je tussen de buitenrand van een orkaan naar het midden zou reizen, zou je normaal gesproken evolueren van lichte regen en wind, naar een droge en zwakke wind, en dan weer naar steeds zwaardere regen en sterkere wind, keer op keer met elke periode van regen en wind is intenser
en duurt langer. 
 
De grootte van een  tropische cycloon.
De meeste orkanen hebben een afmeting van ongeveer 483 km breed, hoewel ze aanzienlijk kunnen variëren. De grootte is niet noodzakelijk een indicatie van de orkaanintensiteit.  
 
Orkaan Andrew (1992),  de tweede meest verwoestende orkaan die de Verenigde Staten trof, naast Katrina in 2005, was een relatief kleine orkaan.
 
Typhoon Tip (1979) was de grootste storm met stormwinden 63 km/h die zich op 12 oktober 1979 uitstrekten over een straal van 1087 km in de Northwest Pacific. De kleinste storm was Tropical Storm Marco met stormwinden die slechts 18,5 km bereikten toen het op 7 oktober 2008 in Misantla, Mexico, toesloeg. 
 
De vernietigende winden en regens van de orkaan beslaan echter een breder gebied. Orkaanwinden kunnen zich voor een grote wind meer dan 242 km naar buiten uitstrekken. Het gebied waar tropische stormwinden optreden, is zelfs nog groter en reikt tot bijna 483 km van het oog van een grote orkaan. 
 
De sterkste orkaan die ooit voor het Atlantic Basin is geregistreerd, is de orkaan Wilma. Met een centrale druk van 882 mb produceerde Wilma aanhoudende winden van 280 km/h). Luchtmacht verkenning waarnemingen gaven aan dat het oog van de orkaan was samengetrokken tot slechts 3,7 km in diameter. 
 
Met een geschatte aanhoudende windsnelheid van 325 km / h, was de orkaan Patricia (2015) de sterkste orkaan op het westelijk halfrond. De orkaanwinden van Patricia strekten zich echter slechts 32-40 kilometer uit vanaf het compacte oog met een diameter van 11 kilometer. 
 
De relatieve afmetingen van de grootste en kleinste tropische cyclonen die zijn geregistreerd in vergelijking met de USA.
Classificatie van tropische cyclonen  
Tropische cyclonen met een systeem van wolken en onweersbuien met een gedefinieerde circulatie en maximale aanhoudende winden van 61 km/h of minder worden "tropische depressies" genoemd. 
 
Zodra de tropische cycloon winden van ten minste 63 km/h bereikt, worden ze doorgaans een "tropische storm" genoemd en krijgen ze een naam toegewezen. Als de maximale aanhoudende wind 119 km/h bereikt, wordt de cycloon genoemd: 
 
1: Een orkaan
Komen voor in de Noord-Atlantische Oceaan, de Noordoost-Stille Oceaan ten oosten van de datumlijn en de Zuid-Stille Oceaan ten oosten van 160 ° breedtegraad. Het woord orkaan komt  van de Caribische eilanden in West-Indië, die deze storm een orkaan noemden. D oude Tainos-stam van Midden-Amerika noemde hun god van het kwaad "Huracan". Spaanse kolonisten veranderden het woord in orkaan.)
2: Een tyfoon
In de noordwestelijke Stille Oceaan ten westen van de datumlijn en een supertyfoon als de maximale aanhoudende wind ten minste  241 km/h is. 
3: Een tropische cycloon
In de zuidwestelijke Stille Oceaan ten westen van 160 ° breedtegraad of de Zuidoost-Indische Oceaan ten oosten van 90 ° breedtegraad. 
4: Een zware cycloon
 in de Noord-Indische Oceaan. 
 5: Een tropische cycloon
In het zuidwesten van de Indische Oceaan. Orkanen worden verder geclassificeerd op basis van hun windsnelheid. De Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale is een score van 1 tot 5 op basis van de huidige intensiteit van de orkaan.  
 
Deze schaal heeft alleen betrekking op de windsnelheid en houdt geen rekening met het potentieel voor andere orkaangerelateerde effecten,
zoals stormvloed, door regen veroorzaakte overstromingen en tornado's. 
 


Categorie
 
1
 
Windsnelheid
 
74 - 95 mph
64 - 82 kt
119 - 153 km/h
 
Zeer gevaarlijke
winden veroorzaken enige schade.

   
Mensen, vee en huisdieren
Mensen, vee en huisdieren die zijn geraakt door rondvliegende of vallende brokstukken kunnen gewond raken of gedood worden.
 
Mobiele huizen
Oudere (voornamelijk bouwwerken van vóór 1994) kunnen worden vernietigd, vooral als ze niet goed zijn verankerd, omdat ze de neiging hebben om van
hun fundering te verschuiven of af te rollen. Nieuwere stacaravans die op de juiste manier verankerd zijn, kunnen schade oplopen door het verwijderen van dakspanen of metalen dakbedekkingen en het verlies van vinylbeplating, evenals schade aan carports, serres of veranda.
 
Houten huizen
Sommige slecht gebouwde kozijnhuizen kunnen grote schade oplopen, waaronder verlies van de dakbedekking en schade aan de puntgevels, evenals het verwijderen van verandaoverkappingen en luifels. Onbeschermde ramen kunnen breken als ze worden geraakt door rondvliegend puin.
Metselwerkschoorstenen kunnen worden omgevallen. Goed geconstrueerde frame-huizen kunnen schade hebben aan dakshingles, vinylbeplating, binnenwelvingpanelen en dakgoten. Falen van aluminium, afgeschermde zwembadoverkappingen kan voorkomen
 
Appartementen, winkelcentra en industriële gebouwen
Sommige appartementsgebouwen en dakbedekkingen van winkelcentra konden gedeeltelijk worden verwijderd. Industriële gebouwen kunnen dakbedekking en gevelbeplating verliezen, vooral van windhoeken, harken en dakranden. Storingen aan overheaddeuren en onbeschermde ramen komen vaak voor.
 
Hoge ramen en glas
Ramen in hoge gebouwen kunnen worden gebroken door rondvliegend puin. Vallen en gebroken glas vormen ook na de storm een ​​groot gevaar.
 
Bewegwijzering, hekken en luifels
Er zal af en toe schade zijn aan commerciële bewegwijzering, hekken en luifels.
 
Bomen
Grote takken van bomen zullen knappen en bomen kunnen omver worden geworpen.
 
Stroom en water
Uitgebreide schade aan hoogspanningslijnen en -polen zal waarschijnlijk leiden tot stroomuitval die enkele tot enkele dagen kan aanhouden.
 
Voorbeelden: de orkanen Allison  uit 1995 en Danny uit 1997 waren orkanen van categorie 1 met de hoogste intensiteit.
 
 


Categorie
 
2
 
Windsnelheid
 
96 - 110 mph
83 - 95 kt
154 - 177 km/h
 
Extreem gevaarlijke winden veroorzaken grote schade.!.

   
Mensen, vee en huisdieren
Er is een aanzienlijk risico op letsel of dood voor mensen, vee en huisdieren als gevolg van rondvliegend en vallend puin.
 
Mobiele huizen
Oudere (voornamelijk bouwjaren van vóór 1994) stacaravans hebben een zeer grote kans om te worden vernietigd en het rondvliegende puin kan
nabijgelegen stacaravans versnipperen. Nieuwere stacaravans kunnen ook worden vernietigd.
 
Houten huizen
Slecht geconstrueerde kozijnhuizen hebben een grote kans dat hun dakconstructies worden verwijderd, vooral als ze niet goed zijn verankerd.
Bij onbeschermde ramen is de kans groot dat ze breken door rondvliegend puin. Goed geconstrueerde frame-huizen kunnen grote dak- en gevelbeplating oplopen. Falen van aluminium, afgeschermde zwembadoverkappingen komt vaak voor.
 
Appartementen, winkelcentra en industriële gebouwen
Er zal een aanzienlijk percentage dak- en gevelbeschadigingen zijn aan appartementsgebouwen en industriële gebouwen.
Ongewapende metselwerkwanden kunnen instorten.
 
Hoge ramen en glas
Ramen in hoge gebouwen kunnen worden gebroken door rondvliegend puin. Vallen en gebroken glas vormen ook na de storm een ​​groot gevaar.
 
Bewegwijzering, hekken en luifels
Reclameborden, hekken en luifels worden beschadigd en vaak vernietigd.
 
Bomen
Veel bomen worden ontworteld en blokkeren talloze wegen.
 
Stroom en water
Er wordt een bijna volledig stroomverlies verwacht bij uitval die enkele dagen tot weken kan duren. Drinkwater kan schaars worden als filtersystemen beginnen te falen.
 
Voorbeelden: de orkaan Bonnie  van 1998 was een orkaan van categorie twee toen deze de kust van North Carolina bereikte, net als de orkaan Georges
van 1998 toen deze de Florida Keys en de kust van de Mississippi bereikte.
 
 


Categorie
 
3
 
Windsnelheid
 
111 - 129 mph
96 - 112 kt
178 - 208 km/h
 
Er zal verwoestende schade optreden.!

   
Mensen, vee en huisdieren
Er is een hoog risico op letsel of dood voor mensen, vee en huisdieren als gevolg van rondvliegend en vallend puin.
 
Mobiele huizen
Bijna alle oudere (pre-1994) stacaravans worden vernietigd. Nieuwere stacaravans zullen ernstige schade oplopen met kans op volledig dakfalen en
instorting van de muur.
 
Houten huizen
Slecht gebouwde kozijnhuizen kunnen worden vernietigd door het verwijderen van het dak en de buitenmuren. Onbeschermde ramen worden door rondvliegende brokstukken gebroken. Goed gebouwde kozijnhuizen kunnen grote schade oplopen door het verwijderen van dakterrassen en geveluiteinden.
 
Appartementen, winkelcentra en industriële gebouwen
Er zal een hoog percentage dakbedekking en gevelbeplating zijn voor appartementsgebouwen en industriële gebouwen. Er kan geïsoleerde structurele schade aan houten of stalen frames ontstaan. Volledig falen van oudere metalen gebouwen is mogelijk, en oudere ongewapende metselwerkgebouwen kunnen instorten.
 
Hoge ramen en glas
Talloze ramen worden uit hoge gebouwen geblazen, met vallend glas tot gevolg dat dagen tot weken na de storm een ​​bedreiging vormt.
 
Bewegwijzering, hekken en luifels
De meeste commerciële bewegwijzering, hekken en luifels worden vernietigd.
 
Bomen
Veel bomen worden ontworteld en blokkeren talloze wegen.
 
Stroom en water
Elektriciteit en water zijn enkele dagen tot een paar weken na de storm niet beschikbaar.
 
Voorbeelden: de orkanen Roxanne  van 1995 en Fran van 1996 waren categorie 3-orkanen bij aanlanding op respectievelijk het schiereiland Yucatan in Mexico en in North Carolina.
 
 


Categorie
 
4
 
Windsnelheid
 
130 - 156 mph
113 - 136 kt
209 - 251 km/h
 
Er zal catastrofale schade optreden!

   
Mensen, vee en huisdieren
Er is een zeer hoog risico op letsel of dood voor mensen, vee en huisdieren als gevolg van rondvliegend en vallend puin.
 
Mobiele huizen
Bijna alle oudere (pre-1994) stacaravans worden vernietigd. Ook wordt een hoog percentage nieuwere stacaravans vernietigd.
 
Houten huizen
Slecht gebouwde woningen kunnen de volledige instorting van alle muren en het verlies van de dakconstructie in stand houden. Goed gebouwde huizen kunnen ook ernstige schade oplopen door verlies van het grootste deel van de dakconstructie en / of sommige buitenmuren. Er zal uitgebreide schade ontstaan ​​aan dakbedekkingen, ramen en deuren. Grote hoeveelheden door de wind verspreid puin zullen in de lucht vliegent. Schade door de wind zal de meeste onbeschermde ramen breken en sommige beveiligde ramen binnendringen.
 
Appartementen, winkelcentra en industriële gebouwen
Er zal een hoog percentage structurele schade zijn aan de bovenste verdiepingen van appartementsgebouwen. Stalen kozijnen in oudere industriële gebouwen kunnen instorten. Er zal een hoog instortingspercentage zijn bij oudere ongewapende metselwerkgebouwen.
 
Hoge ramen en glas
De meeste ramen worden uit hoge gebouwen geblazen, met vallend glas tot gevolg dat dagen tot weken na de storm een ​​bedreiging vormt.
 
Bewegwijzering, hekken en luifels
Bijna alle commerciële bewegwijzering, hekken en luifels worden vernietigd.
 
Bomen
De meeste bomen worden ontworteld en elektriciteitspalen worden neergehaald. Omgevallen bomen en elektriciteitspalen zullen woonwijken isoleren.
 
Stroom en water
Stroomuitval duurt weken tot mogelijk maanden. Langdurige watertekorten zullen het menselijk leed vergroten. Het grootste deel van het gebied is
weken of maanden onbewoonbaar.
 
Voorbeelden: de Galveston-orkaan van 1900 en Opal van 1995 en bereikte de categorie vier met de hoogste intensiteit.
 
 


Categorie
 
5
 
Windsnelheid
 
> 157 mph
> 137 kt
> 252 km/h
 
Er zal catastrofale schade optreden!

   
Mensen, vee en huisdieren
Mensen, vee en huisdieren lopen een zeer hoog risico op letsel of dood door rondvliegend of vallend puin, zelfs als ze binnenshuis zijn in stacaravans of huizen met een frame.
 
Mobiele huizen
Bijna alle stacaravans zullen worden vernietigd, ongeacht leeftijd of constructie.
 
Houten huizen
Een hoog percentage woningen zal worden vernietigd, met dakdoorbraak en instorting van muren. Er zal uitgebreide schade ontstaan ​​aan dakbedekkingen, ramen en deuren. Grote hoeveelheden door de wind verspreid puin zal door de lucht vliegen. Vrijwel alle onbeschermde ramen en veel beschermde ramen zal schade door rondvliegend puin optreden.
 
Appartementen, winkelcentra en industriële gebouwen
Er zal aanzienlijke schade ontstaan ​​aan commerciële gebouwen met houten daken als gevolg van verlies van dakbedekking. Een volledige instorting van
veel oudere metalen gebouwen kan voorkomen. De meeste ongewapende metselwerkmuren zullen omvallen, wat kan leiden tot het instorten van gebouwen. Een hoog percentage industriële gebouwen en laagbouwappartementen wordt vernietigd.
 
Hoge ramen en glas
Vrijwel alle ramen worden uit hoge gebouwen geblazen, met vallend glas tot gevolg dat dagen tot weken na de storm een ​​bedreiging vormt.
 
Bewegwijzering, hekken en luifels
Bijna alle commerciële bewegwijzering, hekken en luifels worden vernietigd.
 
Bomen
Bijna alle bomen worden ontworteld en de elektriciteitspalen worden neergehaald. Omgevallen bomen en elektriciteitspalen zullen woonwijken isoleren.
 
Stroom en water
Stroomuitval duurt weken tot mogelijk maanden. Langdurige watertekorten zullen het menselijk leed vergroten. Het grootste deel van het gebied is weken
of maanden onbewoonbaar.
 
Voorbeelden: de orkaan Mitch van 1998 was een orkaan van categorie vijf met een piekintensiteit boven de westelijke Caraïben. Orkaan Gilbert van 1988 was een orkaan van categorie vijf met een piekintensiteit en is de sterkste Atlantische tropische cycloon ooit.
 
 
Namen van tropische stormen
 
Honderden jaren lang werden veel orkanen in West-Indië vernoemd naar de heilige dag waarop de orkaan plaatsvond. Ivan R. Tannehill beschrijft in zijn boek "Hurricanes" de grote tropische stormen uit de geschiedenis en noemt vele orkanen die naar heiligen zijn vernoemd. Zo was er op 26 juli 1825 orkaan Santa Ana die Puerto Rico met buitengewoon geweld trof, en San Felipe de eerste en San Felipe de tweede die Puerto Rico op 13 september in beide trof. 1876 en 1928.
 
De eerste bekende meteoroloog die namen aan tropische cyclonen toekende, was Clement Wragge, een Australische meteoroloog. Voor het einde van de 19e eeuw begon hij met het gebruik van letters van het Griekse alfabet, daarna uit de Griekse en Romeinse mythologie en ging hij over op
het gebruik van vrouwelijke namen.
 
In de Verenigde Staten was een vroeg voorbeeld van het gebruik van de naam van een vrouw voor een storm de roman Storm van George R. Stewart. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd deze praktijk wijdverbreid in weerkaarten. discussies tussen voorspellers, vooral meteorologen van de luchtmacht en de marine, die de bewegingen van stormen over de uitgestrekte Stille Oceaan hebben uitgezet. In 1953 lieten de Verenigde Staten een verwarrend, twee jaar oud plan los om stormen te benoemen met een fonetisch alfabet (Able, Baker, Charlie, enz.). Dat jaar begonnen de weerdiensten van deze natie vrouwelijke namen te gebruiken voor stormen. De praktijk van het benoemen van orkanen uitsluitend nadat
vrouwen in 1978 waren beëindigd, toen de namen van mannen en vrouwen werden opgenomen in de stormlijsten van de oostelijke Noord-Pacific.
In 1979 werden mannelijke en vrouwelijke namen opgenomen in lijsten voor de Atlantische Oceaan en de Golf van Mexico.
 
Waarom hebben Tropische stormen en Cyclonen namen.
De ervaring leert dat het gebruik van korte, onderscheidende voornamen in zowel geschreven als gesproken communicatie sneller en minder foutgevoelig is dan de oudere, meer omslachtige identificatiemethoden voor lengte- en breedtegraad. Deze voordelen zijn vooral belangrijk bij het uitwisselen van gedetailleerde storminformatie tussen honderden wijdverspreide stations, luchthavens, kustbases en schepen op zee.
 
Het gebruik van gemakkelijk te onthouden namen vermindert de verwarring aanzienlijk wanneer twee of meer tropische stormen tegelijkertijd voorkomen. Zo kan een orkaan zich langzaam westwaarts bewegen in de Golf van Mexico, terwijl op hetzelfde moment een andere orkaan snel noordwaarts langs de Atlantische kust kan bewegen. In het verleden zijn er verwarring en valse geruchten ontstaan ​​toen stormadviezen van één radiostation werden aangezien voor waarschuwingen over een geheel andere storm, honderden kilometers verderop. De namenlijsten hebben een internationaal karakter omdat orkanen andere naties treffen en worden gevolgd door de openbare en weerdiensten van andere landen dan de Verenigde Staten. Namen voor deze lijsten die zijn overeengekomen door de betrokken landen tijdens internationale bijeenkomsten van de Wereld Meteorologische Organisatie.
 
De gevaren van tropische stormen
 
Elk jaar vanaf 1 juni lopen de staten aan de Golf en de oostkust een groot risico op tropische cyclonen. Hoewel de meeste mensen weten dat tropische cyclonen schadelijke wind kunnen bevatten, realiseren velen zich niet dat ze ook verschillende andere gevaren veroorzaken, zowel direct
als indirect. Hieronder vindt u essentiële informatie die u nodig hebt om de impact van tropische cyclonen op u en uw dierbaren te minimaliseren.
 
Springvloed
Springvloed is gewoon water dat door de kracht van de wind die rond de storm wervelt naar de kust wordt geduwd. Deze voortschrijdende golf wordt gecombineerd met de normale getijden om het orkaan-stormvloed te creëren, dat kan het gemiddelde waterpeil vmet 4,5 m of meer verhogen. Bovendien worden door de wind aangedreven golven over het stormtij heen gelegd.
 
Deze stijging van het waterpeil kan in kustgebieden ernstige overstromingen veroorzaken, vooral wanneer het stormtij samenvalt met de normale hoogwaterstanden. 
 
Omdat veel van de dichtbevolkte kusten van de Verenigde Staten en de kust van de Golfkust minder dan 3 meter boven zeeniveau liggen, is het gevaar van springvloed enorm 
 
De mate van golfslag in een bepaald gebied wordt ook bepaald door de helling van het continentaal plat. Een ondiepe helling voor de kust zal een grotere golf toelaten om kustgemeenschappen onder water te zetten.  
 
Het effect van stormvloeden en getijden
 
Gemeenschappen met een steiler continentaal plat zullen niet zoveel overstromingen zien, hoewel grote brekende golven nog steeds voor grote problemen kunnen zorgen. Stormvloeden, golven en stromingen in besloten havens brengen ernstige schade toe aan schepen, jachthavens en pleziervaartuigen.
 
Windstoten en buien 
Orkanen staan bekend om hun schadelijke wind. Ze worden ook beoordeeld in sterkte door hun wind. Wanneer het National Hurricane Centre van de NWS echter een verklaring afgeeft over de wind en de categorie, is die waarde alleen voor aanhoudende wind. Deze orkaanschaal omvat geen windstoten of rukwinden. Windstoten zijn korte maar snelle uitbarstingen in windsnelheid en worden voornamelijk veroorzaakt door turbulentie over land waarbij snellere lucht naar de oppervlakte wordt gemengd. Buien daarentegen zijn langere perioden van verhoogde windsnelheden en worden over het algemeen geassocieerd met de banden van onweersbuien die de spiraalvormige banden rond de orkaan vormen.  
 
De wind van een tropische cycloon beschadigt en vernietigt structuren op twee manieren. Ten eerste worden veel huizen beschadigd of vernietigd
wanneer de harde wind eenvoudig het dak van de woningen optilt. Het betrokken proces wordt het principe van Bernoulli genoemd, wat inhoudt dat hoe sneller de lucht beweegt, hoe lager de druk in de lucht wordt. De harde wind die over de bovenkant van het dak beweegt, zorgt voor een lagere druk op de blootgestelde kant van het dak ten opzichte van de zolderkant. De hogere druk op de zolder helpt om het dak op te tillen.
Eenmaal opgetild fungeert het dak als een zeil en wordt het uit de woning geblazen. Nu het dak weg is, zijn de muren veel gemakkelijker omver te blazen door de wind van de orkaan.  
 
De tweede manier waarop de wind gebouwen vernietigt, kan ook het gevolg zijn van het in de lucht komen van het dak. De wind pakt het puin op (d.w.z. hout, metalen gevelbeplating, speelgoed, vuilnisbakken, boomtakken, enz.) en stuurt ze met hoge snelheden naar andere structuren.  
Op basis van observaties die zijn gedaan tijdens schadeonderzoeken uitgevoerd door het Wind Science and Engineering Research Center van de Texas Tech University, realiseerden onderzoekers zich dat veel van de schade bij windstormen wordt veroorzaakt door rondvliegend puin. 
 
Ze ontdekten dat, op basis van schadeonderzoeken, secties van houten planken het meest typische type puin waren dat werd waargenomen als gevolg van tornado. Een 5x10cm houten plank van 6.5 kg in een wind van 400 km/h een snelheid van 161 km/h zou hebben.  Terwijl 400 km/h aanzienlijk meer is dan zelfs de aanhoudende wind van de sterkste orkaan, zou de wind in windstoten en tornado's die snelheid gemakkelijk kunnen bereiken
 
 
Stuk multiplex ingeklemd in een palmboom door wind van orkaan Andrew
 
Overstroming door tropische storm Harvey - Harris County
 
Overstromingen in het binnenland 
Naast de stormvloed en harde wind bedreigen tropische cyclonen de Verenigde Staten met hun stortregens en overstromingen. Zelfs nadat de wind
is afgenomen, blijft het overstromingspotentieel van deze stormen enkele dagen bestaan. Sinds 1970 viel bijna 60% van de 600 doden als gevolg van overstromingen in verband met tropische cyclonen landinwaarts vanaf de aanlanding van de storm. Van die 60% komt bijna een vierde (23%) van de Amerikaanse sterfgevallen door tropische cyclonen voor bij mensen die verdrinken in hun auto of die proberen te verlaten.  Ook verdronk meer dan driekwart (78%) van de kinderen die door tropische cyclonen werden gedood in zoetwateroverstromingen. De meeste van deze dodelijke slachtoffers vallen omdat mensen de kracht van bewegend water onderschatten en met opzet in overstromingsomstandigheden lopen of rijden.
Doe het niet! Onderschat de kracht van water niet 
 
Het is gebruikelijk om te denken hoe sterker de storm, hoe groter de kans op overstromingen. Dit is echter niet altijd het geval. Een zwakke, langzaam bewegende tropische storm kan meer schade aanrichten door overstromingen dan een krachtigere snel bewegende orkaan.
Dit was heel duidelijk met tropische storm Allison in juni 2001. Allison, de eerstgenoemde storm van het Atlantisch orkaanseizoen 2001,
verwoestte delen van Zuidoost-Texas, inclusief het Houston Metro-gebied en de omliggende gemeenschappen, met ernstige overstromingen. 
Allison bracht vijf dagen door boven Zuidoost- en Oost-Texas en stortte recordhoeveelheden regen in het gebied. Allison deponeerde tot drie voet regen in het oosten en noordoosten van Houston, Texas gedurende een periode van 5 dagen. 
 
Naast de stormvloed kunnen tropische cyclonen verschillende soorten overstromingen veroorzaken, en dat doen ze meestal ook. 
 
 
Plotselinge overstromingen
Overstromingen zijn snel optredende gebeurtenissen. Dit type overstroming kan binnen een paar minuten of uren na overmatige regenval beginnen. Het snel stijgende water kan een hoogte van 30 voet (10 m) of meer bereiken en kan keien doen rollen, bomen van de grond scheuren en gebouwen en bruggen vernietigen.
 
Overstromingen in steden/gebieden
Overstromingen in steden/gebieden zijn ook snelle gebeurtenissen, hoewel niet zo ernstig als een plotselinge overstroming. Toch kunnen straten snel bewegende rivieren worden en kelders kunnen dodelijke vallen worden als ze zich vullen met water. De primaire oorzaak is te wijten aan de omzetting van velden of bossen in wegen en parkeerplaatsen.
Ongeveer 10% van het land in de Verenigde Staten bestaat uit verharde wegen. Dus water dat in de grond zou zijn opgenomen, loopt nu in regenafvoeren en riolen
 
Overstroming van rivieren
Rivieroverstromingen zijn gebeurtenissen op langere termijn en treden op wanneer de afvoer van stortregens, veroorzaakt door rottende orkanen
of tropische stormen, de rivieren bereikt. Veel van het overtollige water in rivieroverstromingen kan zijn begonnen als plotselinge overstromingen. Overstromingen van rivieren kunnen binnen een paar uur plaatsvinden en ook een week of langer duren
 
Tornado's
 
Tropisch cyclonen kunnen ook tornado's produceren die bijdragen aan de vernietigende kracht van de storm. Tornado's komen het meest voor in
het rechter voorkant van de orkaan ten opzichte van de bewegingsrichting. Ze worden echter ook vaak elders in de regenbanden aangetroffen,
ver weg van het centrum van de tropische cyclonen. Tornado's zouden verantwoordelijk zijn voor de ongelijke schade die te zien is in de nasleep
van een orkaan. De foto (rechts) toont de totale vernietiging van twee gebouwen in het midden van een complex van vergelijkbare gebouwen.
 
De extra kracht van de wind in combinatie met de draaiende beweging van de tornado's intensiveert de vernietiging enorm. Sommige tropische cyclonen lijken geen tornado's te produceren, terwijl andere er meerdere ontwikkelen. Studies hebben aangetoond dat meer dan de helft van de aanlandende orkanen ten minste één tornado produceert; Orkaan Buelah (1967) bracht 141 voort volgens één studie.
 
Over het algemeen zijn tornado's geassocieerd met orkanen minder intens dan die welke voorkomen in de Great Plains. Desalniettemin kunnen de effecten van tornado's, toegevoegd aan het grotere gebied van wind met orkaankracht, aanzienlijke schade aanrichten.
 
1: In combinatie met orkanen gaan tornado's meestal niet gepaard met hagel of veel bliksem.
2: Tornado's kunnen dagen na de aanlanding voorkomen wanneer de tropische cycloonresten een
    identificeerbare lagedrukcirculatie behouden
 
Ongelijke schade aan een gebouwencomplex door orkaan Andrew
 
3: Ze kunnen zich ook op elk moment van de dag of nacht ontwikkelen tijdens de aanlanding. Echter, 12 uur na de aanlanding komen tornado's
    voornamelijk voor overdag
 
Een tornado waarschuwing wordt meestal uitgegeven wanneer een tropische cycloon op het punt staat aan land te gaan. De horlogebox bevindt
zich over het algemeen rechts van het pad van de tropische cycloon
 
Mogelijke schade door een orkaan
 
De Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale is een indeling van 1 tot 5 op basis van de intensiteit van de orkaan op het aangegeven tijdstip. De maximale aanhoudende oppervlaktewindsnelheid piek wind van 1 minuut op 10 meter is de bepalende factor in de schaal.

Deze schaal geeft voorbeelden van het type schade en impact in de Verenigde Staten dat verband houdt met wind met de aangegeven intensiteit.
In het algemeen blijkt dat de schade met ongeveer een factor vier stijgt voor elke categoriestijging.
 
 
Eenzaam huis overleeft orkaan Ike. Naar verluidt is dit huis herbouwd om een categorie  5-orkaan te weerstaan nadat deze eerder in 2005 door de orkaan Rita was verwoest.
 
Dit houdt echter geen rekening met het potentieel voor dergelijke andere orkaangerelateerde effecten, zoals stormvloed, door regen veroorzaakte overstromingen en tornado's. Wanneer deze aanvullende factoren worden mee genomen, is de mate van toename van de schade veel hoger. 
 
Wanneer gevraagd wordt om potentiële schade van een orkaan van categorie één tot een storm van categorie twee of drie te beoordelen, zijn de resultaten van de meeste mensen vaak lineair in toenemende schade. Aangezien de potentiële schadetoename van categorie tot categorie echter logaritmisch is, kan een kleine toename van de windkracht de schade dramatisch vergroten. Wanneer de kosten van orkaangerelateerde schade worden genormaliseerd dat rekening houdt met inflatie, veranderingen in de bevolking en veranderingen in welvaart om tot een gemeenschappelijk niveau ter vergelijking te komen, toont het resultaat een toename van de schade met een achtste macht van categorie tot categorie.
 
Wat dit betekent is dat de potentiële schade van een orkaan 28 is. Bijvoorbeeld, een verdubbeling van de windsnelheid van 121 km/h naar 241 km/h is geen verdubbeling of verviervoudiging van de potentiële schade, maar een 256-voudige toename (2 x 2 x 2 x 2 x 2x2x2x2=256). 
 
Dit blijkt uit het feit dat meer dan 85% van alle schade door orkanen afkomstig is van stormen van categorie drie, vier en vijf, terwijl deze stormen slechts 24% van alle aanlandingsstormen uitmaken 
 
Deze tabel toont de toenamesnelheid voor verschillende windsnelheden in een orkaan in vergelijking met een orkaan van categorie 1 van minimaal 121 km/h). Deze waarden geven de meervoudige toename van het schadepotentieel BOVEN de schade aan die optreedt bij een orkaan van 75 mph. 
 
Onthoud dat er schade ZAL optreden bij een orkaan van 121 km/u. De vermenigvuldigingswaarden zijn de potentiële schadetoenames boven wat zou kunnen optreden bij een storm van 121 km/h. Let op de snelle toename van potentiële schade binnen elke categorie. Een orkaan van 95 mph kan bijna zeven keer zoveel schade aanrichten als een orkaan van 121 km/h met slechts een toename van 32 km/h in windkracht. 
 
Een toename van de windsnelheid met 16 km/h, van 161 km/h tot 177 km/h, resulteert in meer dan een verdubbeling van de potentiële schade
van 10 keer die van een 121 km/h orkaan tot 21 keer. 
 

      Bronnen: Jetstream School for Weather  
      Categorieën: Tropische stormen   I  Weer A tot Z  
 
Web Design