Whiteout of melkachtig weer
Whiteout of melkachtig weer is een weersomstandigheid waarbij de contouren en oriëntatiepunten in een met sneeuw bedekte zone bijna niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. Het kan ook worden toegepast wanneer het zicht en de contouren door zand sterk worden verminderd.
De horizon verdwijnt uit het zicht terwijl de lucht en het landschap karakterloos lijken, waardoor er geen visuele referentiepunten overblijven om te navigeren; er is geen sprake van schaduwen omdat het licht in gelijke mate vanuit alle mogelijke richtingen binnenkomt. White-out wordt gedefinieerd als: ‘Een toestand van diffuus licht waarbij er geen schaduwen worden geworpen, doordat een ononderbroken witte wolkenlaag lijkt samen te smelten met het witte sneeuwoppervlak. Er zijn geen oppervlakte-onregelmatigheden van de sneeuw zichtbaar, maar een donker object kan
duidelijk zichtbaar zijn. gezien. Er is geen zichtbare horizon.
 
Whiteout in Saskatchewan (maart 2007)
 
Relatief grote, stationaire white-out op Lyell Icefield die 4 uur duurde
 
Een white-out kan eenvoudigweg te wijten zijn aan extreem zware sneeuwval, zoals te zien is in omstandigheden met meereffecten, of aan andere factoren zoals diffuus licht door bewolkte wolken, mist of mist, of een achtergrond van sneeuw. Iemand die in een echte white-out reist, loopt een aanzienlijk risico volledig gedesoriënteerd te raken en de weg te verliezen, zelfs in een vertrouwde omgeving. Automobilisten moeten hun auto doorgaans stoppen waar ze zijn, omdat de weg onmogelijk te zien is. Normale sneeuwval en sneeuwstormen, waarbij de sneeuw valt met een snelheid van 3 of 5 centimeter per uur of waarbij het reliëfzicht niet duidelijk is maar toch een vrij gezichtsveld heeft van meer dan 9 meter,
zijn vaak ten onrechte white-outs genoemd.
 
Soorten White-outs
 
Er zijn drie verschillende vormen van een white-out:
 
- Bij sneeuwstormen kan de sneeuw die al op de grond ligt door de wind worden meegevoerd, waardoor het zicht tot bijna nul wordt beperkt.
- Bij sneeuwval kan de hoeveelheid vallende sneeuw objecten aan het zicht onttrekken, waardoor het zicht tot bijna nul wordt beperkt.
   en voorbeeld hiervan is tijdens sneeuw met meereffect of sneeuw met bergeffect, waar het sneeuwvolume vele malen groter kan zijn dan
   bij normale sneeuw of sneeuwstormen.
- Waar dikke mist op grondniveau bestaat in een met sneeuw bedekte omgeving, vooral op open gebieden zonder kenmerken.
 
Variaties
 
Een white-out moet niet worden verward met vlak licht. Hoewel er overeenkomsten zijn, zijn zowel de oorzaken als de gevolgen verschillend.
 
Een white-out is een vermindering en verstrooiing van zonlicht.
Oorzaak: Zonlicht wordt geblokkeerd, verminderd en verstrooid door ijskristallen in vallende sneeuw, door de wind geblazen spin-drift, waterdruppels in laaggelegen wolken of plaatselijke mist, enz. Het resterende verstrooide licht wordt samengevoegd en vermengd.
 
Resultaat: Door een vermindering van gereflecteerd licht kunnen visuele referenties b.v.
de horizon, terreinkenmerken, hellingsaspecten, enz. zijn aanzienlijk verminderd of volledig geblokkeerd. Dit leidt tot een onvermogen om jezelf te positioneren ten opzichte van de omgeving. In ernstige omstandigheden kan een individu een verlies van kinesthesie (vermogen om positie en beweging te onderscheiden), verwarring, evenwichtsverlies en
een algehele vermindering van het vermogen om te opereren ervaren.
 
Vlak licht is een verspreiding van zonlicht.
 Oorzaak: Zonlicht wordt zowel verstrooid als verspreid door atmosferische deeltjes (bijvoorbeeld watermoleculen, ijskristallen) en door sneeuw die op de grond ligt; hierdoor wordt licht uit meerdere richtingen ontvangen. Gewoonlijk wordt het effect versterkt tijdens een white-out en/of later op de dag, wanneer de zon naar de horizon zakt, doordat zonlicht over een grotere afstand door de atmosfeer gaat.
 
Flat-light op Ekström Shelf Ice, Antarctica
 
Resultaat: Licht wordt vanuit meerdere richtingen ontvangen, waarbij elke lichtbron overlappende schaduwen produceert die elkaar opheffen.
Hierdoor wordt het gebied doffer en worden indicatoren zoals tonen en contrast verwijderd, waardoor het moeilijk wordt om gelijkgekleurde hellingskenmerken te onderscheiden. Het verlies van visuele indicatoren van vorm en randdetails resulteert erin dat objecten en kenmerken in elkaar lijken te overvloeien, waardoor een vlak, karakterloos uitzicht ontstaat. Een effect van visuele vermenging kan een verlies aan scherptediepte zijn, resulterend in desoriëntatie 
 
Gevaren 
 
Whiteout-omstandigheden vormen een bedreiging voor bergbeklimmers, skiërs, de luchtvaart en het mobiele grondverkeer. Automobilisten, vooral die op grote hogesnelheidsroutes, lopen ook gevaar. Er zijn veel grote botsingen met meerdere voertuigen geweest die verband hielden met white-out-omstandigheden. Eén automobilist voorwaarts kan volledig tot stilstand komen wanneer hij de weg niet kan zien, terwijl de automobilist achter hem nog in beweging is. 
 
Helikopter veroorzaakt een white-out doordat de rotor naar beneden spoelt
 
Lokale, kortdurende white-out-omstandigheden kunnen kunstmatig worden gecreëerd in de buurt van luchthavens en helikopterplatforms als
gevolg van vliegtuigoperaties. Sneeuw op de grond kan worden aangewakkerd door het neerstorten van de rotor van een helikopter of door straalvliegtuigen van een vliegtuig, wat gevaren met zich meebrengt voor zowel vliegtuigen als omstanders op de grond. 
 
Bronnen: Wikipedia-nlWikipedia-en, Wikipedia-de, Wikipedia-fr
  Categorieën:  Optische verschijnselen  I  Wolkenatlas  I  Weer A tot Z
Web Design