Opleiding tot meteoroloog
 
 
Als meteoroloog bestudeer je natuurlijke processen, zoals luchtstromen en drukgebieden, en verschijnselen in de atmosfeer, zoals wolkenvorming
en verdamping, om zo weerberichten te kunnen opstellen. Je analyseert hierbij gegevens die binnenkomen via de radar, de satelliet en de computer. Deze gegevens komen van meetstations op land, op zee, in de lucht en in de atmosfeer. De voorspellingen die je doet zijn handig voor het wegverkeer, de zee- en luchtvaart, de land- en tuinbouw en de recreatiesector. Als meteoroloog kun je je specialiseren, bijvoorbeeld in
weerberichten voor de zeevaart. Naast het doen van voorspellingen, doe je als meteoroloog onderzoek zodat de kennis over het weer up-to-date blijft. Ook kun je een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe technieken, meetinstrumenten en computerprogramma’s om het weer te voorspellen. Als je de voorspelling hebt gemaakt, stel je het weerbericht op. Dit kan dan door jou of door iemand anders via de media aan het
grote publiek bekend worden gemaakt. Ook kun je het rechtstreeks aan je opdrachtgevers doorgeven.
 
Hoe wordt je meteoroloog
 
Om meteoroloog te worden moet je een wo opleiding hebben gedaan op het gebied van technische- of natuurwetenschappen. Voorbeelden hiervan zijn Meteorologie en Luchtkwaliteit, Physical Sciences en Natuurkunde. Met deze opleidingen kun je je later specialiseren op het gebied van Meteorologie en kun je dit later ook als beroep gaan uitoefenen. Een natuurprofiel op de middelbare school is bij deze opleidingen vaak wel een vereiste. Voor een opleiding tot meteoroloog worden er op Universiteit van Wageningen en Utrecht studies meteorologie gegeven,
deze opleiding duurt 5 jaar.
 
Werken als meteoroloog
 
Als meteoroloog ben je doorgaans werkzaam bij een weerdienst. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld het KNMI maar ook het ministerie van defensie (die een eigen weerdienst heeft) of een commerciële weerdienst. Hier sta je onder leiding van een directeur of chef. Ook kun je terecht
als onderzoeker bij het KNMI of een universiteit. In dat geval analyseer je bijvoorbeeld luchtmonsters om meer inzicht te krijgen in het
broeikaseffect of de voorspelbaarheid van het klimaat. Je werkt samen met een vast team van collega’s. Je werkt grotendeels binnen.
Af en toe reis je naar het buitenland voor congressen en opleidingen. Je hebt onregelmatige diensten (ook ’s nachts) en geen vaste werktijden.
Dit is dus best zwaar. In elke dienst moeten er veel verschillende weersverwachtingen worden gemaakt. Vaak moet dat op ad hoc basis. Vooral op dagen met ‘kritische’ weersituaties, zoals storm en heftige sneeuwval, kan het erg druk en hectisch zijn op je werk. Het werk van een meteoroloog
is dus erg afwisselend.
 
Universiteit van Wageningen
 
Op deze Universiteit volg je het eerste jaar de richting Bodem, Water en Atmosfeer. In het tweede jaar specialiseer je in de richting meteorologie.
De aandachtsvelden in Wageningen richten zich op:
 
- Uitwisselingen van warmte, waterdamp, impuls en broeikasgassen tussen het landoppervlak en de atmosfeer
- Bestudering van het actuele en verwachte weer: weeranalyses maken, weersverwachtingen opstellen.
- Klimaatmodellering: wisselwerking tussen atmosfeer, hydrosfeer, lithosfeer en biosfeer.
 
De bekende weervrouw Willemijn Hoebert is hier afgestudeerd
 
Universiteit Wageningen opleidingen
 
Universiteit van Utrecht
 
Op deze Universiteit is de opleiding meteorologie een een onderdeel van de opleiding natuur- en sterrenkunde.  In het derde jaar specialiseer je
in de richting meteorologie & fysische oceanografie.  De aandachtsvelden liggen vooral op het gebied van:
 
- IJs en Klimaat: wisselwerking tussen gletsjers en klimaat.
- Oceaancirculatie en Klimaat.
- Atmosferische Fysica en -Chemie.
- Atmosferische Dynamica en Grenslaagfysica.
- Fysische geografie en oceanografie van kustzones
 
Bij beide studies is het modelleren van meteorologische vraagstukken erg belangrijk. De studie in Utrecht benaderd de vraagstukken meer vanuit
een natuurkundige theoretische richting terwijl in Wageningen een meer praktische benadering gebruikt wordt.
 
Welke vooropleiding heb je nodig?
Voor de studie meteorologie heb je een VWO diploma nodig met profiel N&G of N&T. Kennis op niveau Wiskunde B en natuurkunde 2 is handig
om te hebben
 
Wat kun je later met deze studie?
Een groot deel (ca. 75%) van de afgestudeerden uit deze master gaat op een universiteit of instituut binnen of buiten Nederland promotie-
onderzoek doen. Een klein deel (ca. 10%) komt in de operationele meteorologie terecht. De mogelijkheden voor een carriëre in Nederland
zijn redelijk.
 
Je kunt o.a. terecht komen bij de bekende weerdiensten: KNMI, Meteoconsult, HWS, DLV meteo.  Buiten dit vakgebied kun je op de arbeidsmarkt vele kanten op, net zoals natuurkundigen, bijvoorbeeld in het onderwijs, de automatisering, bij adviesbureaus of onderzoeksinstituten als het
KNMI, RIVM, SRON of TNO. Ook in het buitenland is er werk te vinden bij bijvoorbeeld het WMO of ECMWF
 
Universiteit Utrecht opleidingen
 
Opleiding tot officier meteorologie bij de luchtmacht
 
Bij de luchtmacht krijg je eerst een basisopleiding waarna je als Metbriefer op een van de vliegbases gaat werken. Na een aantal jaren ervaring
kun je de aanvullende opleiding tot Mondiaal meteoroloog volgen. In die functie maak je diverse verwachtingen voor meerdere dagen vooruit voor alle soorten oefeningen en operaties van Defensie, waar ter wereld deze ook plaatsvinden. Guidancemeteoroloog is de laatste stap in je praktijkgerichte meteorologische opleiding, Hier ga je de berekening analyseren van de meteorologische computermodellen en voorzien je van informatie over mogelijke weerbeeldscenario’s voor de komende dagen.
 
Welke vooropleiding heb je nodig bij de luchtmacht?
HAVO of VWO met minimaal een 6 als eindcijfer voor Nederlands, Engels, natuurkunde en wiskunde B/D; MBO niveau 4, er moet examen zijn
gedaan in de vakken Nederlands, Engels, natuurkunde en wiskunde; HBO, de vakken wiskunde en natuurkunde moet minimaal op HAVO of MBO niveau 4 zijn behaald; VWO zonder diploma, met het overgangsbewijs van VWO-5 naar VWO-6. Verplichte vakken Nederlands, Engels,
natuurkunde en wiskunde B. De verplichte vakken moeten met een voldoende zijn afgerond. Voor een buitenlands diploma geldt: diploma op een vergelijkbaar niveau; Nederlands, Engels, Natuurkunde en Wiskunde zijn verplichte vakken of Nederlands als tweede taal (NT2) niveau 4.
 
Werken bij Defensie
 
 
 
      Bronnen: Univerteit Wageningen, Universiteit Utrecht, Koninklijke Luchtmacht  
      Categorieën: Meteorologie  I  Weer A tot Z  
 
Web Design