Zeewind
 
Zeewind is een wind die op een zonnige warme dag met in het algemeen weinig wind, vlak in de kuststreken vanuit zee plotseling kan opsteken. Door de zeewind ontstaat een enorme afkoeling die afhankelijk van de windsnelheid 20 tot 40 km landinwaarts invloed kan hebben. Het verschijnsel doet zich voor wanneer de temperatuur landinwaarts overdag sterk oploopt.
 
Het zeewater wordt daarentegen niet zo snel warm, waardoor een groot temperatuurverschil tussen land en zee ontstaat. Op gematigde en hogere breedten komt het voor tijdens mooi weer in de warmere jaargetijden, maar in equatoriale streken komt het veel frequenter voor, afhankelijk van de dagelijkse gang. In de poolstreken komt het slechts voor tijdens zeer heldere dagen.
 
Tussen de lucht boven de koude zee en het veel warmere land ontstaan vervolgens kleine luchtdrukverschillen. De luchtkolom zet door een grotere verwarming boven land namelijk meer uit dan boven zee (zie schematische voorstelling). Door de drukverschillen gaat er een zwakke bovenstroming waaien van land naar zee.
Boven zee daalt de lucht geleidelijk waardoor de druk daar relatief gezien toeneemt.
 
Highslide JS
Schematisch zijaanzicht zeewindcirculatie
 
 Ook aan de grond ontstaat hieruit volgend een stroming die van zee naar land is gericht om de drukverschillen proberen op te heffen. De zeewind is dan een feit waarmee veel koudere en vochtigere lucht binnenstroomt waarin ook mist kan voorkomen. De onder deze omstandigheden van zee aangevoerde mist wordt ook wel zeemist of zeevlam genoemd.
 
Wind op land (zeewind) 
 
Een landoppervlak warmt overdag veel sneller op door zonnestraling dan een wateroppervlak, omdat water een grotere soortelijke warmtecapaciteit heeft, en dus meer warmte aan de lucht afgeeft. Warme lucht zet uit en wordt lichter. Daarom begint het op grotere afstand van het waterlichaam over het land te stijgen. Zonlicht veroorzaakt convectie op land. Er ontstaat een grote hoogte, de lucht stroomt weg door de convergentie in de richting van de relatief lagere luchtdruk boven het waterlichaam, de luchtdruk op de grond wordt lager doordat de luchtkolom lichter wordt. Hierdoor ontstaat een zuigeffect op de luchtmassa's boven de zee of het meer nabij de grond, wat een balancerende stroming veroorzaakt door het resulterende luchtdrukverschil in de orde van 2 hPa tussen de thermische grond laag boven het landoppervlak en de grond hoog daarboven. het wateroppervlak. 
 
 - Zeewind: Luchtmassa’s stromen vanuit het water het land op omdat het overdag sneller opwarmt door de relatief lage c-waarde van bijvoorbeeld
   grond, beton, huizen (dakpannen c= 0,73 kJ/(kg K) ) en asfalt. Water warmt daarentegen veel langzamer op vanwege de hogere c-waarde van
   4,18 kJ/(kg K). Daarom stijgen overdag luchtmassa's boven land op en vindt er een compenserende beweging plaats door luchtmassa's die
   vanuit het water naar binnen stromen (=zeewind). 
 
Highslide JS
Zeewind
 
Highslide JS
Landwind
 
Wind op zee (landwind)
 
's Nachts koelt de lucht boven het land meer af, wat het tegenovergestelde proces in gang zet: de lucht wordt zwaarder en er ontstaat een hogere luchtdruk nabij de grond. Er wordt een vloerniveau gecreëerd. Water houdt de warmte overdag langer vast dan land. De grond- en luchttemperaturen dalen meestal aanzienlijk in de late namiddag. 'S Nachts is de lucht boven het wateroppervlak lichter dan die boven het landoppervlak en begint te stijgen. Dit betekent dat deze circulatie 's avonds, en nog meer 's nachts, omkeert.
 
Landwind: luchtmassa's stromen van land naar zee.[2] Land koelt veel sneller af dan de zee vanwege de veel lagere c-waarden van de genoemde stoffen (dakpannen, c = ca. 0,73 kJ/(kg K)). d.w.z. aanzienlijk lagere soortelijke warmtecapaciteit dan water (4,18 kJ/(kg K)). Nu is het water relatief warmer; Nu stijgt de lucht boven de zee en stromen relatief koudere luchtmassa's van het land naar de zee.
 
Watersport
 
De verschillende, soms wisselende windrichtingen zijn voor meerdere vormen van watersport zeer aantrekkelijk, maar kunnen ook gevaren opleveren als terugkeren naar land lastig is.
 
Bij het zeilen is een consistente wind in termen van sterkte en richting meestal populairder dan frequente veranderingen. De geografische ligging van sommige kustgebieden maakt ze hiervoor voorbestemd. Constante wind die niet alleen bij mooi weer kan voorkomen, maakt het plannen van een reis en het varen tegen de wind eenvoudiger. De lokale, tijdsveranderende windsystemen voegen een extra aantrekkingskracht toe, maar kunnen
het terugkeren in de middag vaak aanzienlijk moeilijker maken als de wind offshore is. Sommige zeilers overnachten daarom graag op eilanden voor de kust en beginnen pas de volgende ochtend aan de terugreis, meestal onder gemakkelijkere omstandigheden.
 
Voor windsurfers maar ook voor kitesurfers zijn de kenmerken van een stuk kust (surfspot) bijzonder belangrijk en interessant. Voor de windrichting ten opzichte van de strandlijn maken ze onderscheid tussen onshore, offshore en sideshore. Veel windsurfgebieden zijn bijzonder populair vanwege stabiele windomstandigheden.
 
Bronnen: Wikipedia-nl, Wikipedia-de

    Categorieën: Meteorologie  I  Weer A tot Z  
 
Web Design