Zadelgebied
 
Een col, ook wel zadelpunt of neutraal punt genoemd, is in de meteorologie het snijpunt van een trog en een bergkam in het drukpatroon van een weerkaart. Het heeft de vorm van een zadel
waar de luchtdruk relatief hoger is dan die van de lagedrukgebieden, maar lager dan die van de anticyclonische zones. Op Nederlandse weerkaarten wordt dit gebied wel aangeduid met een Z.
In een barometrische col is de wind relatief kalm en varieert in richting. Het weer is ook onrustig en gunstig voor wintermist of zomerstormen vanwege de ophoping van vocht in de luchtmassa als gevolg van gebrek aan ventilatie. Het gaat dus vaak om de positie van een stilstaand of quasi-stationair front. 
 
Luchtstroming 
Langs de instromingsas stroomt van twee tegengestelde richtingen lucht binnen van verschillende herkomst. Deze twee luchtsoorten convergeren bij de uitstromingsas, zodat hier frontogenese plaatsvindt. Een bestaand front in dit gebied zal verscherpen. Frontogenese treedt vooral op bij
een cyclonaal zadel met sterk convergente stroming.  
 
1: Tussen de twee noordelijke drukcellen stroomt koude polaire lucht naar het zuiden, terwijl
     tussen de zuidelijke drukcellen warme tropische lucht naar het noorden stroomt.
     Deze convergeren bij de uitstromingsas waar een front ontstaat of verscherpt. 
 
Highslide JS
Afbeelding-1 
 
Soorten zadelgebieden 
 
Er zijn drie soorten zadelgebieden te onderscheiden: het symmetrische zadelgebied, het cyclonale zadelgebied en het anticyclonale zadelgebied 
 
Symmetrisch zadelgebied 
In het symmetrische zadelgebied zijn de cyclonale en de anticyclonale invloed in balans. Dit type komt het minst voor, aangezien meestal een van deze twee invloeden overheerst. 
 
Anticyclonaal zadelgebied 
Bij de anticyclonale zadel is de kromming van de anticyclonale isobaren groter dan die van de cyclonaal gekromde. Dit zadel heeft eigenschappen die vergelijkbaar zijn met een rug van hoge luchtdruk. De invloed van de aanliggende hogedrukgebieden domineert bij dit type, waardoor de invloed van een eventueel front hier gering is. Het weer is erg rustig en wordt vooral bepaald door de luchtmassa-eigenschappen. In warme massa komt er vooral in de winter en tijdens zomernachten veel mist en stratus voor, terwijl het overdag in de zomer meestal zonnig is. In koude massa komen overdag vooral stapelwolken voor. 
 
Cyclonaal zadelgebied 
Bij de cyclonale zadel is de kromming van de cyclonale isobaren groter dan die van de anticyclonaal gekromde. Daardoor overheersen de aanliggende lagedrukgebieden en zijn de eigenschappen vergelijkbaar met een vore van lage luchtdruk. De resulterende convergente luchtbeweging veroorzaakt bij vochtige lucht frontale bewolking en neerslag. Bij onstabiele lucht komt er in de zomer vaak zwaar onweer voor.  
 
Bronnen: Wikipedia-nl

    Categorie├źn: Meteorologie  I  Weer A tot Z  
 
Web Design