Weerstation Den Helder "de Windwijzer"
 
Eeuwenlang keken de vletterlieden en de vissers naar de lucht om het weer te voorspellen. Het was een beproefde methode voordat zij naar
zee gingen. Door de oprichting van het weerkundig observatorium Den Helder in augustus 1843 op de dijk zou daar verandering in komen.
Het bestond uit wat gebouwtjes en een toren die bekend werden als waarnemingsstation de Windwijzer.
 
In 1860 werd er een rijkstelegraaf geïnstalleerd voor het onderling overseinen van de waarnemingen naar het KNMI de Bilt en de overige
stations. Nu konden de inwoners op borden in de Ouwe Helder en langs de haven lezen wat voor weer het in Nederland was. In 1863 werd het systeem uitgebreid met een stormwaarschuwingssysteem. Sinds dat jaar hingen in alle havenplaatsen en vissersdorpen stormseinen als kegels,
ballen en een rode lantaarn als er storm werd verwacht. Door de technische vooruitgang in de 20e eeuw leidde uiteindelijk tot bruikbare weers-verwachtingen.
 
De windwijzer   De windwijzer rond 1900
 
In 1972 moest het monumentale complex ter hoogte van de Coenraadbotstraat wegens de dijkverzwaring gesloopt worden en verhuisde
het KNMI weerstation naar het marinevliegveld De Kooy.
 
Op 1 augustus 1972 werd dit station officieel geopend als synoptisch hoofdstation. En zoals alle weerstations heeft ook den Helder een index nummer (06235) 06 voor Nederland en 235 voor stationsindexnummer.Als waarnemingspost heeft Den Helder natuurlijk een unieke ligging in
het uiterste noordwesten van Nederland. Bij aanvoer uit het noordwesten kunnen de meteorologen mede op basis van de informatie uit
Den Helder zo goed mogelijk inschatten wanneer zo'n neerslaggebied Nederland zal bereiken. Iedereen kan de weersontwikkelingen in het noordwesten actueel volgen doordat de waarnemingen van Den Helder niet alleen op internet worden vermeld maar ook in de weerrapporten
op NOS Teletekst pagina's 705 en 707.
 
De windwijzer 1955   De windwijzer Den Helder
 
De KNMI-ers begonnen met hun werkzaamheden in Den Helder in een houten gebouwtje waar onder meer de telexen, de registratieapparatuur
en de kwikbarometer waren opgesteld. Op het waarnemingsveld waren diverse instrumenten te vinden. In maart 1977 werd het meetterrein
verrijkt met een bliksemteller en een pluviograaf, een registerende regenmeter. Later werd nog een wolkenhoogtemeter toegevoegd.
 
Toch was het instrumentarium op het waarnemingsstation de "Windwijzer" nog hypermodern en werden nog veel waarnemingen handmatig
gedaan. Op 27 augustus 1985 verhuisde het weerstation met alle apparatuur naar de inmiddels gereed gekomen vleugel van het nieuwe
gebouw in Den Helder. Tussen 1985 en 1990 werd overgegaan op nieuwe instrumenten en apparatuur. De medewerkers van de instrumentele afdeling van het KNMI zorgen voor het onderhoud van het instrumentarium.
 
Op 1 januari 1991 werd ons station onderdeel aan de luchtvaartmeteorologische dienst van het KNMI Eind 1991 werd een begin gemaakt
met een gedeeltelijk automatisering van de waarnemingen. De weergegevens konden nu ook grafisch via monitoren worden weergegeven.
De blik naar buiten blijft echter nodig om ook gegevens van het zicht, de wolkensoorten, de bedekkingsgraad, de hoogte van de wolkenbasis
en het weertype te bepalen. Alleen voor de wolkenlaag pal boven wolkenhoogtemeter wordt de basishoogte grafisch weergegeven.
 
Na voltooiing van de waarneming worden de gegevens ingevoerd en op een monitor gepresenteerd, zowel bij de marinemeteo als bij de verkeersleiders, waarmee nauw wordt samengewerkt. De waarnemingen zijn van groot belang voor de meteorologen bij het opstellen van
de korte termijnverwachting. Halverwege de jaren negentig werd Den Helder uitgerust met een radarsysteem van het KNMI.
In combinatie met de radarantenne op de toren van het KNMI in De Bilt levert dat een veel completer (meng)beeld van de neerslag boven heel Nederland inclusief een belangrijk gebied op de Noordzee. Op 31 oktober 1996 werd de radar op de Albatros in de nieuwe haven van Den Helder officieel in gebruik genomen.  
 

 
 
      Bronnen: Door Willem Rotgans, KNMI   
      Categorieën: Meteorologie Weer A tot Z  
 
Web Design