Occlusiefront
 
Een occlusiefront is een front dat ontstaat waar een koufront en een warmtefront elkaar raken doordat koufronten sneller gaan dan warmtefronten. Een occlusiefront (Latijn: occlusio, sluiting of opsluiting en frons, voorhoofd of voorzijde) begint waar een koufront op een warmtefront botst en vervolgens eindigt in de kern van de depressie. De lucht rondom een depressie draait op het noordelijk halfrond altijd tegen de wijzers van de klok in. De plek waar het koufront het warmtefront inhaalt is het occlusiepunt. In dit gebied valt de meeste regen.  
 
Kenmerken en varianten 
 
Gesloten fronten vormen zich doorgaans rond stormen. Er zijn twee soorten frontale occlusies, warm en koud, afhankelijk van het temperatuurcontrast: 
 
- Bij een koude occlusie haalt de koude luchtmassa de warme luchtmassa voor zich in en passeert onder beide luchtmassa's,
   vaak met de kenmerken van een koufront 
- Bij een warme occlusie is de koude luchtmassa die het warmtefront inhaalt warmer dan de koude lucht vóór de warme luchtmassa en passeert
   de koudere luchtmassa terwijl hij de warme lucht optilt en vaak de kenmerken van een warmtefront heeft . 
 
Het afgesloten frontsymbool moet aangeven waar de koude lucht het oppervlak kruist. Het varieert dus tussen warme en koude occlusies.
De TROWAL (afkorting van TRough of Warm air ALoft), is de geschatte projectie van de wig warme lucht boven het oppervlak, en bevindt zich in beide gevallen op dezelfde positie. bijgevolg wordt de locatie van het occlusiefront dat in de oppervlakteweeranalyse verschijnt vaak gecompenseerd door het bereik van het bijbehorende weer dat optreedt bij de TROWAL. De TROWAL wordt voornamelijk aangetroffen met een verbinding met de warme occlusie, en wordt zelden gezien bij koude occlusie.
 
Depressie met een warmte- en koufront en boven een occlusie 
 
Depressie met een occlusiefront 
 
Gerelateerd weer 
 
Eén symbool van een afgesloten front is het TROWAL-symbool met afwisselend blauwe en rode lijnen, vergelijkbaar met een koude/warme frontverbinding 
 
Een koufront wordt in diagramvorm weergegeven als pieken die in de rijrichting wijzen. Een warmtefront wordt op een traditionele weerkaart weergegeven als halve cirkels, die ook de reisrichting aangeven. Een afgesloten front is een combinatie van deze twee tekens: ze worden op een weerkaart aangegeven door een paarse lijn met afwisselende halve cirkels en driehoeken die naar de rijrichting wijzen, of door rode halve cirkels en blauwe driehoeken die naar de reisrichting wijzen. Aan de andere kant wordt een TROWAL op weerkaarten weergegeven door de kruising van
blauwe en rode lijnen, zoals de kruising van koude en warme fronten omhoog. 
 
Langs een afgesloten front is een grote verscheidenheid aan weersomstandigheden te vinden, waarbij zware onweersbuien en tornado's mogelijk zijn, maar meestal wordt hun passage in plaats daarvan geassocieerd met het drogen van de luchtmassa. Bovendien zijn koude kerntrechterwolken mogelijk als de windschering langs het koude front aanzienlijk is. Kleine geïsoleerde afgesloten fronten blijven vaak een tijdje bestaan ​​nadat een lagedruksysteem is vergaan en verdwenen, en deze creëren bewolkte omstandigheden met fragmentarische regen- of buien. 
 
De wolken en de neerslag zijn echter niet echt de locatie waar de projectie op het aardoppervlak van het afgesloten front plaatsvindt, maar wel met de TROWAL-positie.
 
Bronnen: Wikipedia-nl, Wikipedia-en

    Categorieën: Meteorologie  I  Weer A tot Z  
 
Web Design