Mesometeorologie
 
De term mesoschaal wordt in de meteorologie en oceanografie gebruikt om een ​​tussenliggende schaal aan te duiden tussen planetaire circulatie op synoptische schaal (depressies en anticyclonen over een heel continent, zeestromingen, enz.) en zeer kleinschalige systemen met een diameter van minder dan 2 km (microschaal). -schaal). Het behandelt daarom de afmetingen van een atmosferische laag die zich horizontaal uitstrekt van enkele kilometers tot minder dan 2.000 kilometer.
 
De krachten die in de primitieve atmosferische vergelijkingen op de synoptische schaal worden verwaarloosd, worden belangrijk op de mesoschaal
en men moet alle termen van de Navier-Stokes-vergelijkingen gebruiken om het gedrag van de lucht- en waterpakketten te verklaren. Het betreft met name de centripetale kracht en de verticale Corioliskracht van een zeer hogere orde in mesoschaalomstandigheden, vergelijkbaar met de drukkracht en de horizontale Corioliskracht, en die niet langer kunnen worden verwaarloosd.
 
Afbeelding-1
 
Afbeelding-2
1: Een stormcomplex is een fenomeen op mesoschaal.
2: Een VXS-1 NP-3D tijdens de vlucht in 2005 voor het Bow Echo and Mesoscale Convective Vortices Experiment (BAMEX) op mesoschaal.
 
Meteorologie
 
In de meteorologie beschrijft de mesoschaal verschijnselen die voorkomen op een schaal die kleiner is dan de synoptische schaal, die van de algemene atmosferische circulatie, maar groter dan die van individuele wolken die door de microschaal worden behandeld. In de praktijk spreken we dan van horizontale afmetingen tussen de 2 km en 2.000 km, wat betekent dat we te maken hebben met verschijnselen als buienlijnen, mesoscale convectieve complexen (CCM) en andere georganiseerde stormen.
 
De mesoschaal is onderverdeeld in drie subcategorieën op basis van hun diameter en duur:
 
- Meso-gamma 2–20 km / 2–30 minuten: verschijnselen die leiden tot convectieve wolken (buien en onweersbuien), zoals differentiële verwarming
   aan wolkenranden, complexe luchtstromen in bergen, enz
- Meso-bèta 20-200 km / 30 min.-6 uur: verschijnselen zoals zeebries, atmosferische convectie nabij meren wanneer in de winter zeer koude lucht
   over open water stroomt, enz.
- Meso-alfa 200-2000 km / 6 uur op 2 dagen: buienlijn, CCM, neerslagbanden in tropische cyclonen, enz. Deze indeling bestrijkt echter de
   synoptische schaal van 1.000 km en 24 uur3.
 
Bronnen: Wikipedia-nl, Wikipedia-fr

    Categorieën: Meteorologie  I  Weer A tot Z  
 
Web Design