Uitleg Teletekst pagina 707
 
Voor de presentatie op Teletekst van actuele rapporten en landingsverwachtingen/TREND's worden drie pagina's gebruikt, de eerste twee voor de actuele rapporten, de derde voor de landingsverwachting/TREND. Als een waarneming ontbreekt wordt deze niet in de lijst weergegeven.
De presentatie van METARS vindt plaats van 04 tot 21 utc. Op de internetsite van de LMD worden de METARS 24 uur per dag gepresenteerd.
Hier zijn ook enkele automatische METARS van platforms op de Noordzee te vinden.
 
Pagina 1
 
 
Geldigheid
Deze weersverwachtingen zijn altijd 6 uren geldig, ze worden om de 3 uren gemaakt en ongeveer één uur voor aanvang van de geldigheidsperiode uitgegeven.
 
Mocht er aanleiding zijn een extra bulletin uit te geven, omdat er onverwachte veranderingen zijn, zal er AMD of COR bij staan (ammended / corrected = aangepast)
 
GELDIG 090600/091200 UTC
09 = de dag van de maand, 0600/1200 is de tijd in UTC
 
UTC is gelijk aan ZULU- of GMT tijd.
Zomertijd is UTC + 2uur
Wintertijd is UTC + 1uur.
 
Significant weer
Hierin worden alle vormen van significant weer beschreven.  Significant weer valt grofweg uiteen in de volgende categorieen: 
 
Verschijnselen die het zicht of de wolkenbasishoogte significant verlagen (zicht <=5000m ,wolkenbasis scattered 1000 voet of lager):
Neerslag, mist en nevel, heiigheid, zand of stof in de atmosfeer.
 
Onweer, hagel, ijzel en verder alle vormen van matige of zware neerslag. Matige of zware ijsaanzetting. Matige of zware turbulentie.
 
Het significante weer wordt gerelateerd aan in de weerssituatie genoemde systemen en weergebieden.
 
Wind
Dit is de wind op 10 m boven het aardoppervlak. De grondwind is o.a. van belang bij het starten en landen. De dwarscomponent van de wind moet
bij start en landing binnen bepaalde limieten blijven. Er wordt meestal een voorkeursrichting in kompasstreken gegeven, en een marge in de snelheid, uitgedrukt in knopen (1 knoop =0.51 m/s). Uitschieters worden gegeven als deze hinderlijk of gevaarlijk voor de kleine luchtvaart zijn.
 
Pagina 2 
 
   
De bedekkingsgraad, basishoogte en het wolkengeslacht.
Dit wordt slechts in 2 gevallen toegevoegd: TCU, Towering Cumulus, Cumulus met grote verticale opbouw, en CB, Cumulonimbus. 
De bedekkingsgraad wordt geschat, de hoogte, in hondertallen voeten, wordt gemeten met een wolkenhoogtemeter of geschat door de waarnemer. Er worden maximaal 3 lagen bewolking op deze teletekstpagina gepresenteerd.
Voor de bedekkingsgraad kennen we de volgende codewoorden: 
 
SKC  SKy Clear = 0/8 
SCT  SCaTtered = 1 tot en met 4/8 
BKN  BroKeN = 5 tot en met 7/8 
OVC  OVerCast = 8/8 
 
Als de wolkenlucht niet zichtbaar is, dan wordt het verticaal zicht in honderdtallen voeten gegeven in plaats van de wolkenhoogte. Indien bij een burgervliegveld de basis van de laagste wolken 5000 voet of hoger is, geen cumulonimbus voorkomt, het zicht 10 km of meer bedraagt en er geen significant weer voorkomt, worden zicht- en wolkengroep vervangen door het codewoord CAVOK, hetgeen Clouds And Visibility OK betekent 
 
Bij militaire vliegvelden wordt dit niet gedaan, wel kunnen de actuele rapporten ten behoeve van deze teletekstpagina's 'vertaald' worden naar de
burger-richtlijn. 
 
Zicht 
Het meteorologisch zicht in meters, waarbij 10000 m of meer als 9999 wordt weergegeven. 
 
Nul graden niveau 
Het verticale nulgradenniveau wordt aangegeven. Boven dit niveau is de temperatuur beneden nul graden, zodat daar in principe ijsaanzeting kan plaatsvinden, mits er wolken of vloeibare neerslag zijn. Bij het voorkomen van meerdere nulgradenniveaus wordt meestal het laagste vermeld,  behalve wanneer er een dunne laag is met temperatuur beneden 0 graden. Dan wordt deze laag apart vermeld. 
 
Pagina 3 
 
   
Hoogtewinden en temperaturen 
De verwachte windrichting, -snelheid en temperatuur voor 500, 1500, 3000, voet hoogte en FL050 en FL100 worden gegeven als prikwaarden, bij regionale verschillen of veranderingen worden deze in een aparte groep aangegeven. De winden worden in 10-tallen graden weergegeven. Hoogtewinden en temperaturen worden gebruikt bij de vluchtplanning.  
 
Thermiek 
Dit is een verwachting voor de zweefvliegers. Thermiek is de lokale, stijgende luchtstroom
die wordt veroorzaakt door vanaf het aardoppervlak opstijgende 'luchtbellen' We kennen de volgende gradaties in verwachte stijgsnelheden: 
 
Zwak  < 1 m/s
Matig  1-3 m/s 
Vrij krachtig  3-5 m/s 
Krachtig  > 5 m/s 
 
Max. temperatuur 
Deze wordt alleen gedurende de eerste helft van de ochtend gegeven, in graden Celsius. Onder andere van belang voor de
maximale thermieksterkte, het eventueel opruimen van inversies en het ontstaan van convectieve bewolking. 
 
Pagina 4 
 
   
Vooruitzichten 
De vooruitzichten zijn geldig voor de periode van 12 uur volgend op de geldigheidsduur van het weerbulletin. In de zomer worden bij het WB van 18 tot 24 utc, en in de winter bij het
WB van 15 tot 21 utc beknopte vooruitzichten voor de volgende dag vermeld. De belangrijke veranderingen worden aangegeven. 
 
In het laatste weerbulletin geldig voor de volgende dag, vinden we een uitgebreide verwachting, bestaande uit de weerssituatie, het significant weer, zicht, wolken, de grondwind, thermiek , en het nulgradenniveau.
Het dient voor vluchtplanning voor de volgende dag 
 
Daglichtperiode 
Dit is de uniforme daglichtperiode zoals die geldt voor de kleine luchtvaart binnen Nederland en begint 15 min voor zonsopkomst en eindigt 15 min na zonsondergang. De tijdstippen van zonsopkomst en zonsondergang zijn gebaseerd op Midden-Nederland.
Buiten de daglichtperiode mag niet onder VFR worden gevlogen.  
 
Op pagina 707 worden gedurende de daglichtperiode actuele waarnemingen van een aantal Nederlandse stations gepresenteerd. De waarnemingen worden op teletext gepresenteerd in een code, die afgeleid is van de METAR (METEOROLOGICAL AERODROME ROUTINE WEATHER REPORT)-code.  
 
Deze METAR-code wordt gebruikt voor luchtvaartwaarnemingen, en is primair bedoeld voor luchtvarenden.

Op routinebasis worden deze, afhankelijk van het station, om het hele of
halve uur opgesteld, In Nederland om 25 min en 55 min na het hele uur. Er is gekozen voor presentatie van de waarneming van 25 min. na het hele uur op teletekst omdat er op dit tijdstip van een groot aantal stations een METAR-waarneming beschikbaar is.

In de kaart is het station Vlissingen te vinden. De reden dat daar een luchtvaartwaarneming wordt gedaan, terwijl er geen vliegveld is,
ligt erin dat het voor meteorologen belangrijk is om ieder halfuur over een waarneming in het zuidwesten van het land te kunnen beschikken.  
 
Synoptische waarnemingen worden slechts eenmaal per uur verricht. Stations die waarnemingen in de METAR-code opstellen hebben een plaatsindicator bestaande uit 4 letters. Voor Nederland zijn de eerste 2 letters van deze plaatsindicator altijd EH. Het aantal gepresenteerde stations varieert.

De stations Soesterberg, Woensdrecht, Volkel en Deelen verzorgen alleen METAR-waarnemingen wanneer het vliegveld geopend is.
Dat is in het algemeen op weekdagen van 7 tot 17 uur lokale tijd.  
 
Links: Nederlandse stations met METAR waarnemingen op teletekst  
 
 
Pagina 5 
 
   
Actuele rapporten 
Actuele rapporten van hh:mm(utc) wind/max weer temp/dp   qnh 
 
Wind/max 
De windrichting wordt gegeven in hele graden, de snelheid in knopen. 'max' is maximale uitschieter, mits deze 10 knopen of meer boven de gemiddelde wind ligt. Variabele wind wordt met VRB aangeduid, windstil met 00000. 
 
Weer 
Het significante weer wordt in 1 of 2 weergroepen gemeld.  
De code is opgebouwd uit 3 groepen: 
De intensiteit met betrekking tot neerslag of beschrijving van de omgeving, aanduiding van het soort of type, gevolgd door neerslag en overige verschijnselen. 
Enkele veel voorkomende afkortingen: 
 
Intensiteit en voorkomen
-  matig +  zwaar pr  gedeeltelijk
   licht vc  in de vormgeving re  voorafgaand in de waarneming
 
Type/soort
mi  laaghangend bc  banken ts  onweer
bl  hoog opwaaiend sh  bui(en) fz  onderkoeld
dr  laag opwaaiend        
 
Neerslag en overige verschijnselen
br  nevel dz  motregen gr hagel < 5mm 
fg  mist sg  motsneeuw po  stofhoos
hz  heiigheid ra  regen sq  zware windstoten
fu  rook sn  sneeuw fc  wind- of waterhoos
du  verspreid stof pe  ijsregen ln  weerlicht
sa  stof- of zand gs  hagel > 5 mm    
 
Temp/dp 
Temperatuur/Dauwpuntstemperatuur in hele graden Celsius, waarbij halve graden naar boven worden afgerond. Negatieve waarden worden voorafgegaan door m. 
 
QNH 
De QNH is de luchtdruk, in gehele hPa, gereduceerd naar zeeniveau volgens de internationale standaardatmosfeer.
Dit is de waarde waarop een piloot zijn hoogtemeter instelt. 
 
Pagina 6 
 
   
Zicht 
Het meteorologisch zicht in meters, waarbij 10000 m of meer als 9999 wordt weergegeven. 
 
Bewolking 
De bedekkingsgraad, basishoogte en het wolkengeslacht.
Dit wordt slechts in 2 gevallen toegevoegd: TCU, Towering Cumulus, Cumulus met grote verticale opbouw, en CB, Cumulonimbus.  
 
De bedekkingsgraad wordt geschat, de hoogte, in hondertallen voeten, wordt gemeten met een wolkenhoogtemeter of geschat door de waarnemer. Er worden maximaal 3 lagen bewolking op deze teletekstpagina gepresenteerd.  
 
Voor de bedekkingsgraad kennen we de volgende codewoorden:  
 
SKC  SKy Clear = 0/8 
SCT  SCaTtered = 1 tot en met 4/8 
BKN  BroKeN = 5 tot en met 7/8 
OVC  OVerCast = 8/8 
 
Als de wolkenlucht niet zichtbaar is, dan wordt het verticaal zicht in honderdtallen voeten gegeven in plaats van de wolkenhoogte. Indien bij een burgervliegveld de basis van de laagste wolken 5000 voet of hoger is, geen cumulonimbus voorkomt, het zicht 10 km of meer bedraagt en er geen significant weer voorkomt, worden zicht- en wolkengroep vervangen door het codewoord CAVOK, hetgeen Clouds And Visibility OK betekent.  
 
Bij militaire vliegvelden wordt dit niet gedaan, wel kunnen de actuele rapporten ten behoeve van deze teletekstpagina's 'vertaald' worden naar de
burger-richtlijn. 
 
Pagina 7  
 
   
Landingsverwachting/TREND 
Aan een actueel rapport, dat door een waarnemer wordt opgesteld kan een landingsverwachting of, bij burgervliegvelden een TREND-type landingforecast(TREND), worden toegevoegd.  
 
De verwachting wordt opgesteld door een meteroroloog, die meestal op het station zelf aanwezig is. Bij uitzondering wordt de landingsverwachting 'op afstand' gemaakt.  
 
De verwachting is geldig voor de periode van 2 uur volgend op de waarneming.
Bij burger-vliegvelden wordt de TREND opgesteld in een code die op de METAR-code lijkt.  
 
Bij luchtmacht- en marinestations maakt men voor de landingsverwachting gebruik van de zogenaamde colourstate, de weerstatus.

Dit is een onderverdeling in klassen van zicht- en/of wolkenbasishoogte.  
 
Colourstate  
 
Zicht en wolkenbasis
> 2500 voet
1500-2500 voet
700 - 1500 voet
300 - 700 voet
200 - 300 voet
< 200 voet
> 8 km
BLU
WHT
GRN
YLO
AMB
RED
5 - 8 km
WHT
WHT
GRN
YLO
AMB
RED
3700 - 5000m
GRN
GRN
GRN
YLO
AMB
RED
1600 - 3700m
YLO
YLO
YLO
YLO
AMB
RED
800 - 1600m
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
RED
< 800m
RED
RED
RED
RED
RED
RED
 
Met de colourstate "BLACK" wordt aangegeven dat het betreffende vliegveld niet gebruikt kan worden. Dit kan om meteorologische redenen zijn:
De landingsbanen of platformen zijn glad door ijsaanzetting, sneeuw of bevriezing of (delen) van het vliegveld staan onder water. 
 
De TREND en landingsverwachting hebben de algemene vorm: Een veranderingsindicator gevolgd door de significante verandering.
De veranderingsindicator wordt, mits er een TREND of landingsverwachting is opgesteld, altijd opgenomen.
We kennen de volgende veranderingsindicatoren: 
 
BECMG, BECoMinG geleidelijke verandering naar de aangegeven waarde, gedurende de 2 uur waarin de verwachting geldig is 
TEMPO, TEMPOrary een verandering treedt tijdelijk op, met tussenpozen van minder dan een uur 
FM, FroM de verandering treedt op vanaf aangegeven tijdstip 
AT    de aangegeven toestand treedt op om aangegeven tijdstip
TL, Till de aangeveven toestand treedt op tot aan het aangegeven tijdstip 
NOSIG  NO SIGnificant change  er wordt geen significante verandering verwacht 
De verwachte verandering van wind, weer, zicht of wolken zijn als genoemd bij de actuele rapporten. Er is nog een speciaal geval: indien verwacht wordt dat een significant weertype ophoudt, dan wordt dit met NSW, No Significant Weather, aangegeven. Bij militaire vliegvelden maakt men een landingsverwachting, die uitgedrukt wordt in de weerstatus (colourstate). De verwachting wordt voorafgegaan door de actuele weerstatus. 
Als er geen verwachting wordt gemaakt, wordt alleen de actuele weerstatus vermeld. Als gedurende een bepaalde periode geen landingsverwachting wordt gemaakt, wordt eenmalig FCST CANCEL gegeven. Op de derde pagina wordt de colourstate/landingsverwachting/TREND gepresenteerd.
Indien de lengte van de tekst van de TREND langer is dan op de regel van teletekst kan worden weergegeven, dan wordt het gedeelte dat te lang is afgekapt. 
Bron: Adrie Huiskamp, KNMI Luchtvaartmeteorologische Dienst 

      Categorieën:  Luchtvaart  I  Verwachtingen  I  Meteogrammen  I  Pluimverwachting  I  Waarschuwingen  I  Weer A tot Z  
 
Web Design