Hoofdstuk-6:  Frontpassage
 
 
Spoedige verandering. Bij slecht weer is de verandering dikwijls niet zo merkbaar als hier. Het kan slechts een opklaring achter een uitgebreid wolkendek zijn. Verwacht mag worden: ruimende wind met uitschieters, bestendige of stijgende luchtdruk, wijziging in de luchtgesteldheid, vochtigheid en temperatuur en in de hoeveelheid neerslag en de vorm daarvan.
 
Voornaamste aanwijzingen
 
- Dit is een warmtefront als het lage wolkendek en de koele regen overgaan in hogere bewolking en droog weer. Het lage wolkendek kan zich dan
  echter spoedig weer sluiten waarna het zal gaan motregenen.
- Dit is een koufront als warme, zeer vochtige tropische lucht plaats maakt voor koele, vochtige polaire lucht en het zicht beter wordt.
  Er volgt dan een periode met regen en buien. Aan de horizon in de richting vanwaar de wind waait is cumulusbewolking te zien
- Dit is een geoccludeerd front als het warmtefront direct wordt gevolgd door het koufront en niet eerst door een tropische luchtmassa..
 
 Cumulonimbus praecipitatio virga - Foto: Bernhard Mühr
 
Cumulonimbus virga - Foto: Bernhard Mühr
 
Verklaring
 
Op de foto is een passerend zwak warmtefront te zien en vertoont minder contrasten dan bij een krachtiger front. Maar de gebeurtenissen worden duidelijk weergegeven. We zien een laag wolkendek met slierten virga.-Daarachter is het weer kennelijk aan het veranderen. Als de laagste
bewolking passeert zal het ophouden met regenen.
 
Wind
 Neiging  Snel ruimend met uitschieters 
 Verwachting  Ruimend en toenemend na overtrekken laagste bewolking 
 Gedurende  Enige tientallen minuten 
 Kans op  Sterke uitschieters van links van de heersende wind 
 Mogelijk  Afnemend of weinig van richting veranderend
 
Zicht
 Neiging  Verslechterend 
 Verwachting  Slecht achter warmtefront. Verbetering achter koufront
 Gedurende  Enige tientallen minuten 
 Kans op  Mist achter warmte­front 
 Mogelijk  Weinig verandering als het front zwak is
 
Neerslag
 Neiging  Spoedig aanhoudend matige regenval 
 Verwachting  Zeer lage bewolking en motregen bij warmtefront. Buien na koufront 
 Gedurende  Enige tientallen minuten tot enige uren 
 Kans op  Zware regenval bij front passage 
 Mogelijk  Geen neerslag als het front zwak is
 
Bewolking
 Neiging  Eerst laag, vervol­gens stijgend en daarna weer dalend 
 Verwachting  8/8 Stratocumulus en Stratus bij warmtefront. 4/8-6/8 Cumulus of Cumulonimbus achter koufront 
 Gedurende  1/2 tot 1 uur 
 Kans op  8/8 lage stratus achter warmtefront 
 Mogelijk  Gebroken Sc als het front zwak is
 
Temperatuur
 Neiging  Stijging bij warmte­front.
 Verwachting  Daling bij koufront Drukkend door toegenomen vochtigheid en verandering in luchtgesteldheid bij
 warmtefront. Afkoeling bij koufront 
 Gedurende  Enige tientallen minuten  
 Kans op  
 Mogelijk  In de zomer warm bij gebroken bewolking
 
Luchtdruk
 Neiging  Daling, daarna geleidelijke stijging 
 Verwachting  Bestendig bij warmtefront, stijging bij koufront 
 Gedurende  1/2 tot 1 uur 
 Kans op  Daling als de depressie krachtig is. Snelle stijging achter het koufront. 
 Mogelijk  Weinig verandering in geval van zwakke fronten
 
 
     Bronnen: Alan Watts - Teleweerboek 1968 - hoofdstuk-6, Der Karlsruher Wolkenatlas, Wikipedia, KNMI  
 
    Categorieën: Zelf het weer voorspellen  I  Cursus Meteorologie  I   Wolkenatlas  I  Weer A tot Z
 
 
Web Design