Hoofdstuk-23:  Altocumulus en Cirrocumulus
 
 
Cirrocumulus en altocumulus lagen duiden gewoonlijk op een neiging tot onstabiliteit met meestal stijgende luchtlagen. Ze gaan dikwijls gepaard met wat frontale activiteit in de hogere luchtlagen, of ze worden veroorzaakt door 'opschuiving' van de hogere lagen als de lagere door het verwarmde aardoppervlak uitzetten.  
 
Voornaamste aanwijzingen. 
 
- Grote of kleine eilanden van dicht opeengepakte bolvormige wolken of wolkjes. 
- De cirrocumulus vertoont geen schaduwen en de altocumulus weinig schakering. 
- De altocumulus vertoont vaak kleurige vlekken wanneer ze door zon of maan beschenen wordt. 
- Als ze toenemen betekent dat waarschijnlijk verslechtering en als ze afnemen verbetering van het weer. 
 
Altostratus floccus, Foto: Peter Kramer
 
  Cirrocumulus stratiformis undulatus -  foto: Bernhard Mühr
 
Verklaring
 
Onstabiele wolkenvormen in de hoge en middelbare luchtlagen kunnen, wanneer ze zich bij een op handen zijnde verslechtering in een richting
haaks op die van de benedenwind bewegen, betekenen dat plaatselijk zware regenval kan worden verwacht. Aan de hand van de windregels wijst deze foto uit, althans voor de komende paar uren, dat geen grote veranderingen te verwachten zijn, omdat de richting van de benedenwind evenwijdig aan die van de bewegingsrichting van de hoge bewolking loopt. 
 
Wind
 Neiging  Later toenemend 
 Verwachting  Iets toenemend indien voorafgaand aan fronten 
 Gedurende  Enkele uren 
 Kans op  Later belangrijke toename 
 Mogelijk  Weinig verandering
 
Zicht
 Neiging  Matig tot goed 
 Verwachting  
 Gedurende  Dagelijkse gang
 Kans op  
 Mogelijk  
 
Neerslag
 Neiging  Later bij tussenpozen 
 Verwachting  Regen, met later kans op onweer 
 Gedurende  Enkele uren of mogelijk een of meer dagen 
 Kans op  ware regenval als de wind krimpt 
 Mogelijk  Aaanhoudend goed weer
 
Bewolking
 Neiging  2-6/8 Altocumulus en Cirrocumulus 
 Verwachting  3-6/8 Altocumulus en Altostratus, met Cirrus en Cirrocumulus 
 Gedurende  Enkele uren 
 Kans op  Later onweersachtig met 8/8 Altostratus en Altocumulus 
 Mogelijk  Afnemende bewolking
 
Temperatuur
 Neiging  Weinig verandering 
 Verwachting  Langzame daling of stijging 
 Gedurende  Enkele uren of dagen 
 Kans op  Later snellere daling als depressie nadert 
 Mogelijk  Stijging en beter weer
 
Luchtdruk
 Neiging  Lichte daling 
 Verwachting  Geringe daling 
 Gedurende  1/2 tot 1 uur 
 Kans op  In het ergste geval sterke daling 
 Mogelijk  Langzame stijging
 
 
    Bronnen: Alan Watts - Teleweerboek 1968 - hoofdstuk-23, Der Karlsruher Wolkenatlas, Wikipedia, KNMI  
 
    Categorieën: Zelf het weer voorspellen  I  Cursus Meteorologie  I   Wolkenatlas  I  Weer A tot Z
 
 
Web Design