Hoofdstuk-16:  Verbetering voorspellende Cirrus
 
 
Het centrum van een depressie is in oostelijke richting gepasseerd, dus zal het weer gaan verbeteren. De wind zal, waarschijnlijk slechts langzaam, afnemen, terwijl de luchtdruk mogelijk snel zal stijgen. Overdag kans op buien, maar 's nachts boven land heldere hemel. Boven zee mogelijk overdag en 's nachts buien
 
Voornaamste aanwijzingen
 
- De wind in de hogere en lagere luchtlagen toont volgens de windregels aan dat koude lucht in aantocht is, d.w.z. polaire lucht achter het koufront
  van een depressie.
- Valstrepen wijzen in de richting (in dit geval zuidoost) waar warme lucht (ten zuiden van het depressiecentrum) zal worden aangetroffen.
- De overigens heldere hemel duidt op polaire lucht die gewoonlijk achter een passerende depressie aanstroomt..
 
Cirrus spissatus - Foto: Bernhard Mühr
 
  Cirrus spissatus - Foto: Bernhard Mühr
 
Verklaring
 
De cirrusstrepen zijn hier dicht maar breed, hetgeen er (samen met de breder wordende condensstrepen van vliegtuigen) op wijst dat ze dwars op
de richting van de bovenwind zijn gericht. Dit en de karakteristieke vorming, evenwijdig aan de bewolking van een wegtrekkend koufront, draagt bij tot een snelle vaststelling van de situatie. Het feit dat de valstrepen naar de warme lucht wijzen, toont ook aan dat het naar het oosten wegtrekt.
De bovenwind is westzuidwest terwijl de benedenwind noordnoordwest is.
 
Wind
 Neiging  Langzaam afnemend 
 Verwachting  Overdag windkracht 3-5 Bft,  's-nachts windkracht 2-4 Bft 
 Gedurende  Een dag 
 Kans op  Later wanneer luchtdruk stijgt zal de wind snel aanwakkeren 
 Mogelijk  onstuimig tijdens buien
 
Zicht
 Neiging  Niet veel verandering 
 Verwachting  Verloop volgens dagelijkse gang 
 Gedurende  Een halve dag 
 Kans op  's-nachts nevel en mist in beschut liggende gebieden 
 Mogelijk  +Goed tot zeer goed
 
Neerslag
 Neiging  Overdag buiig 
 Verwachting  Boven land 's-nachts geen neerslag.  Boven zee zowel overdag als 'snachts buien  
 Gedurende  
 Kans op  In het winterhalfjaar nachtvorst 
 Mogelijk  Geen buien
 
Bewolking
 Neiging  Afnemend 
 Verwachting  Dagelijkse gang van Cirrus of CUmulusnimbus bewolking 
 Gedurende  Een halve dag 
 Kans op  Later toenemende bewolking Cirrus in de hogere luchtlagen als nog een front in aantocht is
 Mogelijk  
 
Temperatuur
 Neiging  Koeler 
 Verwachting  Dagelijkse gang boven land  
 Gedurende  
 Kans op  Vorst
 Mogelijk  
 
Luchtdruk
 Neiging  Stijging 
 Verwachting  Langzame stijging bij werkelijke verbetering 
 Gedurende  Enkele dagen 
 Kans op  Een snelle stijging en daarna snelle daling 
 Mogelijk  Weinig verandering als de depressie zwak is
 
 
     Bronnen: Alan Watts - Teleweerboek 1968 - hoofdstuk-16, Der Karlsruher Wolkenatlas, Wikipedia, KNMI  
 
    Categorieën: Zelf het weer voorspellen  I  Cursus Meteorologie  I   Wolkenatlas  I  Weer A tot Z
 
 
Web Design