Kans op winterweer in Nederland
Hieronder zie je de kans op winterweer in Nederland. Voor de komende 15 dagen wordt aangegeven of het 's nachts gaat vriezen en ook hoe groot de kans is dat de temperatuur overdag onder nul blijft (een ijsdag). Verder kunnen de liefhebbers van sneeuw bekijken hoe groot de kans is dat er sneeuw gaat vallen. 
 
https://www.weerplaza.nl/gdata/10min/GMT_TTTT_latest.png  
https://api.buienradar.nl/image/1.0/snowmapnl
    +100 mm/u 
    10-100 mm/u
    5-10 mm/u 
    2-5 mm/u 
 
    0-2 mm/u 
   
    Natte sneeuw 
    Sneeuw 
 
Hellmann-koudegetallen
Het koudegetal, ook wel aangeduid als het Hellmanngetal (H) naar de Duitse meteoroloog Gustav Hellmann, is een maat voor de koude in het tijdvak
van 1 november van het voorafgaande jaar tot en met 31 maart van het genoemde jaar. Voorbeeld: 1963 heeft betrekking op de periode 1 november 1962 tot
en met 31 maart 1963. Het wordt verkregen door over dit tijdvak alle etmaalgemiddelde temperaturen beneden het vriespunt te sommeren met weglating van
het minteken. 
 
https://www.weerplaza.nl/gdata/eps/eps_hellmann.png
 
Hellmann koudegetal (H)  Classificatie 
  H > 300    Streng 
  H > 160    Zeer koud 
  H > 100    Koud 
  H < 100    Normaal  
 
Hellmann koudegetal (H)  Classificatie 
  H > 40   Zacht 
  H > 20   Zeer zacht 
  H > 10   Buitengewoon zacht 
   
 
 
 
web design florida