Uitleg waarschuwingen voor de binnenwateren, kustgebieden en de Noordzee
 
 
Datum en tijd onder kaartje:
Onder het kaartje met de districten wordt de datum en tijd weergegeven waarop het bericht voor het laatst is uitgegeven. Zodra er geen waarschuwingen meer zijn blijft het kaartje met bijbehorende datum en tijd staan totdat er weer een nieuwe waarschuwing wordt uitgegeven.
 
Algemeen  
 
- elk district krijgt een eigen waarschuwing en districten met eenzelfde
  waarschuwing  worden samengenomen  (bv 'alle districten:
  noordwest 6' of 'all districts: south 7')  
 
- districten waarvoor geen waarschuwing geldt worden samen-
  genomen (bv 'Vlissingen,
  Hoek van Holland: west 6,  overige districten: geen waarschuwing'
  of 'Viking west 8, other districts no warning')  
 
- indien de uitstaande verwachting wordt verschreden en verwacht
  wordt dat deze  verandering langer dan een uur zal aanhouden, 
  dan wordt het uitstaande waarschuwing direct aangepast  
 
- geeft de heersende of verwachte windkracht in de districten geen
  aanleiding tot het uitgeven van wind- en stormwaarschuwingen, 
  dan wordt volstaan met de mededeling 'er zijn geen waarschuwingen
  van kracht' / 'no warnings'  
 
- indien voor geen enkel district nog een waarschuwing geldt,
  dan wordt met het bericht
  'alle waarschuwingen ingetrokken'/ 'all warnings cancelled'  het einde
   van een waarschuwingsperiode bereikt.  
 
Waarschuwingskaartje met regio's voor Nederland   Waarschuwingskaartje met regio's voor Nederland
 
Kleur  
Groen  Geen waarschuwingen
Geel  Windkracht 7 of meer
 
- indien ergens in een bepaald kustdistrict boven de ruime binnenwateren gedurende een periode van langer dan 1 uur achtereen een windkracht van
  x bft wordt verwacht of waait, maar nergens meer dan x bft (met x > 5 bft) dan wordt voor dat hele district of dat hele gebied een waarschuwing
  van x bft van kracht  
 
Meteorologische inhoud van de wind- en stormwaarschuwingen 
 
- richting waaruit verwacht wordt dat de wind gaat waaien wordt aangegeven in kompasstreken (hoofd- of tussenstreken, d.w.z. bv noordwest of
  west-noordwest) en windkracht in bft (overigens zonder toevoeging van de term 'bft')  
 
- er wordt voor zowel voor wind richting als windkracht 1 waarde gegeven (bv west 7)  
 
- tijdstip van uitgifte van wind- en stormwaarschuwingen  
 
- wordt vermeld wordt verwacht dat de wind tenminste 45 graden zal ruimen/ krimpen in de eerstvolgende 3 uur dan wordt dat in de waarschuwing
  tot uiting gebracht (bv 'west ruimend noordwest 7'); in zo'n geval wordt altijd de hoogste windkracht genoemd, ook als de tweede windkracht
  zwakker is (bv bij 'west 8' ruimend 'noordwest 7', wordt het waarschuwing 'west ruimend noordwest 8')  
 
- de waarschuwingen worden niet eerder dan 9 uur van tevoren en bij voorkeur niet later dan 6 uur van te voren uitgegeven de waarschuwingen
  worden pas ingetrokken als de wind in het betreffende district nergens meer de waarschuwing overschrijdt en bovendien niet verwacht wordt dat
  binnen 9 uur opnieuw gebeurt  
 
- in een kustdistrict kan een waarschuwing nooit hoger zijn dan in het ermee corresponderende Noordzeedistrict  
 
Bron: KNMI 
 
 
 
      Categorie├źn: Actueel weer  I  Bliksemradar  I  Waarnemingen  I  Waarnemingen KNMI  I  Weer A tot Z  
 
Web Design