Maximum op- of neerwaartse stroming
 
  Maximum op- of neerwaartse stroming (BL Convergence, wblmaxmin)  
De maximale door stroming bepaalde op- of neerwaartse beweging in de grenslaag in cm/s. Dit is de maximum per modelrasterpunt gemiddelde extensieve op- of neerwaartse stroming binnen de grenslaag zoals gecreerd door horizontale windconvergentie. Als windstromen elkaar horizontaal tegenkomen komt het op de grens tot een heffing van luchtmassa’s (convergentie). Deze positieve convergentie wordt geassocieerd convergentie lijnen op een lokale kleine schaal. In gebieden met negatieve convergentie (divergentie) doet zich een neerwaartse beweging van de lucht voor. Hierdoor kunnen zich op geringe hoogten inversies opbouwen die de thermiekhoogte beperken. Op een onstabiele dag met hoge “CAPE”-waarden kan door de geforceerde heffing boven de convergentie onweer ontstaan. Omdat de werkelijke omvang van deze verschijnselen veel kleiner is dan die door het model(raster) wordt berekend worden alleen de sterkere stromingen voorspeld die lokaal veel sterker kunnen zijn dan voorspeld. Omdat deze voorspellingen onderheving zijn aan veel ruis moeten de gebruikers voorzichtig zijn. Met een modelresolutie van 12 km of beter worden door bepaalde terreinvormen gecreerde convergentielijnen meestal voorspeld. De bij zeewindsystemen voorkomende convergentielijnen kunnen in sterke gevallen worden voorspeld, hoewel zij het beste door modelresoluties kleiner dan 12 km zichtbaar worden. Het is niet alleen een maat voor zeewindfronten, hellingstijgwind en golf maar ook voor de vorming (locatie en richting) van (wolken)straten.
Bron: Blipmaps
 
 
 
web design florida