Cumulus met wolkenbasis AMSL
 
  Cumulus met wolkenbasis AMSL (Cumulus Cloudbase)  
De "Cumulus wolkenbasis AMSL" voor locaties waar de "Cumulus potentieel" positief is in de grenslaag in meters AMSL. Dit als de drempelwaarde voor
de "Cumulus potentieel" empirisch bepaald voor jouw locatie ongeveer gelijk is aan de theoretische waarde van nul. Voor locaties waar de werkelijke drempelwaarde groter is dan nul, zoals vaak het geval is, geeft deze figuur een overschatting van omvang van het cumulus gebied. Deze parameter geeft
een overzicht van regio.s met geen of blauwe thermiek en die met wolkenthermiek. De grenzen hiertussen zijn in de praktijk niet zo scherp als voorspeld.
Het gebruik van "Cumulus potentieel" > 0 laat vaak niet de gevoeligheid van de situatie zien, bijvoorbeeld als voor grote gebieden het potentieel tussen de
0 en 1 ligt kan dit betekenen dat er geen wijdverspreide cumulusvelden zijn terwijl die duidelijk naar voren komen op de "Cumulus met wolkenbasis AMSL" kaart. Daarom is met stippels het gebied aangegeven waar de "Cumulus potentieel" tussen de -300 en +300 meter ligt. Hierdoor kan de hoeveelheid cumulus beter worden ingeschat wanneer de condities niet zo goed zijn als voorspeld. Dit betekent dat in de gebieden met stippels toch wel of toch geen cumulus wolken kunnen ontstaan en dat de gebieden zonder stippels vrij zeker, ofwel minder gevoelig voor onzekerheden, in de voorspelling zijn. Bepaalde patronen, zeker bij resoluties niet groter dan 4 km, kunnen duiden op wolkenstraten maar "Maximum op- of neerwaartse stroming" is hiervoor een betere indicator.
Bron: Blipmaps
 
 
 
web design florida