Congestus met wolkenbasis AMSL
 
  Congestus met wolkenbasis AMSL (OvercastDevelopment Cloudbase where ODpotential>0, zblclmask)  
De "Congestus wolkenbasis AMSL" voor locaties waar de "Congestus potentieel" positief is in de grenslaag in meters AMSL. Dit als de drempelwaarde voor de "Congestus potentieel" empirisch bepaald voor jouw locatie ongeveer gelijk is aan de theoretische waarde van nul. Voor locaties waar de werkelijke drempelwaarde groter is dan nul, zoals vaak het geval is, geeft deze figuur een overschatting van omvang van het congestus gebied. Deze parameter geeft een overzicht van regio.s met en zonder congestus wolken. De grenzen hiertussen zijn in de praktijk niet zo scherp als voorspeld. Het gebruik van "Congestus potentieel" > 0 laat vaak niet de gevoeligheid van de situatie zien, bijvoorbeeld als voor grote gebieden het potentieel tussen de 0 en 1 ligt kan dit betekenen dat er geen wijdverspreide congestusvelden zijn terwijl die duidelijk naar voren komen op de "Congestus met wolkenbasis AMSL" kaart. Daarom is met stippels het gebied aangegeven waar de "Congestus potentieel" tussen de -300 en +300 meter ligt. Hierdoor kan de hoeveelheid congestus beter worden ingeschat wanneer de condities niet zo goed zijn als voorspeld. Dit betekent dat in de gebieden met stippels toch wel of toch geen congestus wolken kunnen ontstaan en dat de gebieden zonder stippels vrij zeker, ofwel minder gevoelig voor onzekerheden, in de voorspelling zijn.
Bron: Blipmaps
 
 
 
web design florida