Maximaal potentiaal neerslagtekort
Dagen met 0,3 mm neerslag 
 
Dagen met 1,0 mm neerslag 
     
Neerslagtekort
Gemiddeld over een jaar heeft Nederland een neerslagoverschot. De jaarlijkse hoeveelheid neerslag is namelijk groter dan de jaarlijkse hoe- veelheid potentiële verdamping. Zonnestraling veroorzaakt een groot deel van de verdamping. Omdat de zon aan de kust het langst schijnt, verdampt daar ook het meeste vocht.

In de winter bedraagt de gemiddelde verdamping enkele millimeters per maand. In het voorjaar neemt de verdamping toe en kan er soms sprake zijn van droogte, die kan bijdragen aan het vochttekort in de daaropvolgende zomer. ’s Zomers is de verdamping veel groter dan in de winter: gemiddeld verdampt
er 100 mm in de maand juli. Regionale verschillen in neerslag en verdamping veroorzaken ook regionale ver- schillen in het neerslagtekort. Aan de kust is het maximale potentiële neerslagtekort, dat altijd in de zomer optreedt, gemiddeld bijna twee keer zo groot als op de Veluwe.

Bij een vochttekort van meer dan 200 mm is er sprake van serieuze droogte. Een zeer groot neerslagtekort (meer dan 300 mm) ontstaat pas na
een lange droge periode. Daarom kan het pas optreden tussen half augustus en half september.
 
 
 
 
web design florida