De gemiddelde maximum temperatuur 1981 - 2010
 
Januari 
 
Februari
 
Maart
 
April
Mei
 
Juni
 
Juli
 
Augustus
September
 
Oktober
 
November
 
December
Klik op een kaart voor een andere maand  
     
De gemiddelde maximum temperatuur per maand wordt berekend uit de gemiddelde maximum temperaturen per etmaal. De nabijheid van de zee beïnvloedt de verdeling van de maximum temperatuur. Zo is deze 's-winters het hoogste in het zuidwesten, dit is het gebied met de grootste invloed van het relatieve warme zeewater. 's-Zomers is de maximum temperatuur het hoogst boven de zandgronden van Oost-Brabant en Limburg. Hier is er geen invloed van het relatieve koele zeewater. Hier warmen de relatieve droge zandgronden bovendien sneller op dan de natte veen- en kleigronden in het westen.
 
 
 
 
web design florida