Droge dagen en dagen met mist
Aantal droge dagen
 
http://www.klimaatatlas.nl/kaart/zicht/H4_pag50_figC.png
Aantal dagen met mist
     
Droogte in voorjaar en zomer
Als de zonneschijn in het voorjaar toeneemt en de temperatuur stijgt, komt de groei van gewassen weer op gang en daarmee ook de verdamping.

Valt er in het voorjaar weinig regen, dan ontstaat er in deze periode al een neerslag- tekort. Het is dan droog voor de tijd van het jaar. Zo ontstond
gedurende het zeer zachte, zonnige en droge voorjaar van 2007 een uitzonderlijk groot neerslagtekort. Tijdens dat seizoen was de verdamping groot.
Tussen 22 maart en 6 mei viel er op veel plaatsen geen neerslag. Het tekort verdween tijdens enkele natte zomermaanden.

In 1976 was de voorjaarsdroogte kleiner dan in 2007, maar hij speelde wel een belangrijke rol bij de opbouw van een zeer groot neerslagtekort in die zomer:
360 mm. Sinds dat jaar kwam een zeer groot neerslagtekort, van meer dan 300 mm, niet meer voor. De neerslagtekorten in het voorjaar en de zomer
vertoonden de afgelopen eeuw geen stijgende of dalende trend.

Ontstaan van mist

Mist is beperking van het zicht door kleine in de lucht zwevende waterdruppeltjes. Als warme, vochtige lucht over een kouder oppervlak stroomt kan ‘advectieve mist’ ontstaan. De warme lucht mengt met de koude lucht en koelt af. Daalt de temperatuur tot het dauwpunt, dan ontstaan in de met water verzadigde lucht waterdruppeltjes. Deze condensatie veroorzaakt mist. ‘Stralíngsmist’ ontstaat tijdens heldere nachten. Door uitstraling verliest de grond
zijn warmte. De lucht erboven koelt af en raakt verzadigd met water, Er ontstaat mist. Als deze koude luchtlaag zich door een beetje wind mengt met de warmere lucht erboven, kan de mist verder groeien. Dit type mist heeft een vrij scherp begrensde top. Is het windstil, dan slaat het vocht neer als dauw,
In de winter duurt nachtelijke uitstraling lang en kan een hardnekkige mistlaag ontstaan. ’s Zomers lost stralingsmist na zonsopkomst snel op.

Daling aantal mistdagen van een hardnekkige mistlaag ontstaan. ’s Zomers lost stralingsmist na zonsopkomst snel op.

Daling aantal mistdagen

Er is sprake van een ‘mistdag’ als er op die dag in een uurvak een zicht van minder dan 1000 meter wordt waargenomen, ongeacht de duur.
Het gemiddelde aantal mistdagen per jaar loopt uiteen van bijna 40 tot ruim 90. Een hoog aantal mistdagen hangt vaak samen met een sterkere nachtelijke afkoeling. Het aantal mistdagen neemt de laatste decennia sterk af, Zo is in De Bilt sprake van een halvering ten opzichte van de jaren zestig. Een van de oorzaken is een toename van westenwinden in de winter. Een andere oorzaak is dat de lucht schoner is geworden. Sinds de jaren tachtig bevat de lucht
minder zwevende deeltjes. in met waterdamp verzadigde lucht zetten waterdruppeltjes zich daarop af.
 
 
 
 
web design florida