De Gemiddelde neerslag overschot 1981 - 2010
 
Januari 
 
Februari
 
Maart
 
April
Mei
 
Juni
 
Juli
 
Augustus
September
 
Oktober
 
November
 
December
Klik op een kaart voor een andere maand  
     
Het neerslagoverschot is de hoeveelheid neerslag die via de onverzadigde zone naar het verzadigde grondwater stroomt. Het is het deel van de neerslag
dat niet wordt ingevangen door de vegetatie (interceptie) en niet verdampt.

De tabel is overgenomen uit het grondwaterzakboekje

(Bot, 2011 tabel 1.7). Er wordt daar gesproken van grondwateraanvulling in plaats van neerslagoverschot; het gaat slechts hier om een wat verschillende
invulling van begrippen.In de tabel moet worden opgemerkt dat de verschillen in neerslag en potentiele verdamping in Nederland groot genoeg zijn om bij eenzelfde vegetatietype tot verschillende waarden van de grondwateraanvulling te komen. Het gaat dus duidelijk om zeer globale waarden, te gebruiken
om effecten van veranderingen in grondgebruik in beeld te brengen.
 
 vegetatie  neerslagoverschot  (mm/jaar)
 kale grond   600 mm
 mostapijt   475 mm
 heide   365 mm
 hoge grassen   325 mm
 akkerbouw   325 mm
 landbouwgrasland   300 mm
 
 vegetatie  neerslagoverschot  (mm/jaar)
 hoogveen   250 mm
 loofbos   250 mm
 bebouwd gebied   225 mm
 licht naaldbos   200 mm
 open water   150 mm
 zwaar naaldbos   100 mm
 
 
 
web design florida